IDA ROŽMAN

Empatija in sočutje – izziv sedanje družbe

piše: IDA ROŽMAN
16. maj 2018    105 ogledov

Življenje nas obdari ...

Ali veste, da ob rojstvu prinesemo na ta svet tudi prirojene sposobnosti za empatijo in sočutje? Če pozorno opazujemo majhne otroke, lahko zaznamo, če jim dopustimo s svojimi vzgojnimi pristopi, da se lahko svobodno izrazijo tako skozi empatijo kot sočutje, če je bil njihov celostni razvoj optimalen tudi že v predrojstveni dobi.

Kaj je pomen empatije in sočutja?

Empatija in sočutje pomenita ozaveščen stik s samim seboj, s svojim čutenjem, mislimi in čustvi. Seveda je na strokovnem področju definicij o empatiji še veliko več. Te prirojene sposobnosti lahko vse življenje razvijamo in poglabljamo.

Kako pa je z empatijo in sočutjem družbe v današnjem času?

Ob prebiranju podane vsebine knjige šesterice danskih piscev na čelu s svetovno priznanim danskim predavateljem in družinskim terapevtom Jesperjem Juulom sem se začela spraševati o utripu današnje družbe, o kakovosti osebnih odnosov med najbližjimi, prijatelji, v izobraževalnem procesu, v poslovnem okolju, v družbeno-političnem življenju, o smislu našega življenja, o našem tuzemskem poslanstvu …

Čeprav se na eni strani ponovno zbližujeta na krožnici znanost in duhovnost, je na drugi strani prav napredna tehnologija, ki je zelo dobičkonosna, uporabna, a hkrati tudi uničujoča za človeško življenje in za sam planet Zemljo.

Kje se začnejo postavljati temelji naše družbe?

Če potegnem črto življenja nad vso realnostjo tega trenutka, ugotovim, da se vse začne, ko se rodimo. Temelji naše družbe se začnejo postavljati od prvega dneva našega življenja. Kot starši se dostikrat ne zavedamo, da ko želimo svojemu otroku najboljše, mu s tem lahko povzročimo različne blokade, ki se zapišejo v njegovo energetsko in informacijsko polje in so mu že v odraščajoči in potem tudi v odrasli dobi lahko velika ovira na poti do srečnega življenja.

Kako doživljam svet okoli sebe kot majhen otrok?

Ko kot otrok raziskujem svet, ko preizkušam meje svojih vzgojiteljev, ko naletim na reakcije okolice v odnosu do mene, si ustvarim svoj film, svojo sliko o življenju. Ta slika mi lahko začne povzročati težave, prizadeta so moja čustva. V meni se začnejo oblikovati različna negativna občutja, kot so strah, nezaupanje, razočaranje, krivda, prizadetost ...

Kaj nas vodi stran od stika s seboj?

Negativno čutenje nas vodi stran od kakovostnega stika s seboj, kjer je življenje lahko radostno samouresničeno v vsej polnosti v svoje najvišje dobro, v dobro celotne družbe in planeta Zemlje.

Kako pa je z našimi dosedanjimi prepričanji, vzorci ...?

Na svetovnem nivoju čutimo, da smo v prelomnem obdobju sedanjega časa, ko je treba zamenjati veliko prepričanj, vzorcev, sistemov, različnih družbenih struktur ...

Vojne, nasilje, različne oblike sovraštva, izkoriščanje ljudi za manipulacijo v korist peščice ljudi na svetu – vse te pojavne oblike so nam vsem očitno dano spoznanje, da je človek na poti svoje evolucije izgubil pristen stik s seboj.

Na tej evolucijski poti je človek izgubil ali pa zelo zmanjšal na skrajni minimum empatijo in sočutje do vsega okrog sebe ter do samega sebe.

Katera bo najpomembnejša valuta prihodnosti?

Osebno se podpišem pod misel, ki je zapisana v knjigi Empatija, ki nam sporoča naslednje: »V bližnji prihodnosti bomo prepoznali empatijo kot najtrdnejšo in najpomembnejšo valuto.«

Kaj nam prinaša pogled v oči življenjske resnice?

Če pogledamo življenjski resnici v oči, lahko v njih vidimo in začutimo v globini tega pogleda oropano človeštvo in našo oropano mater Zemljo. Človek ni zaslepljen zaradi sončnih žarkov, temveč zaradi lastne nesposobnosti pravega zavedanja smisla in obstoja življenja.

Grem v razmišljanju o življenjski resnici naprej. Kaj nam za našo prihodnost pomagajo do popolnosti razvita tehnologija za izboljšanje materialnega življenja ljudi, ko na drugi strani ne znamo odpraviti kopice težav, ki imajo vpliv na našo družbo, naše zdravje?

Kako pa se družba danes loteva reševanja problemov?

Če se ozrem na reševanje problemov, ugotovim, da želimo težave rešiti na enak način, kot smo jih povzročili, npr. nasilje z nasiljem ... Že naš veliki modrec Albert Einstein je opozoril človeštvo, da se problemi rešujejo drugače, kot pa se ustvarijo.

Treba je iskati nove, drugačne poti, kjer ima znanost svoj prispevek, vendar samo toliko, kolikor je v blagor človeštva in planeta Zemlje.

Kje je upanje za obstoj človeštva?

Človeštvo bo lahko preživelo, ko bo vsak posameznik vzpostavil globok stik s seboj. Takrat bo v sebi odkril empatijo, sočutje do drugih, saj je človek ustvarjen kot sociološko bitje, torej za bivanje v skupnosti.

Kdaj lahko razumem sočloveka?

Ko razumem sebe v svojih globinah, v svojem čutenju, takrat lahko razumem sočloveka in mu ne želim nič slabega. 

Za vajo si v spomin prikličite …

Samo za vajo se spomnite katerega svojega osebnega dogodka, ki je v vas prebudil empatijo in sočutje. Mar niste po tem dogodku občutili v sebi nekaj lepega? 

Misli o modrostih življenja in njihov vpliv na moje življenje in odnos do njega

V življenju bi še kako morali spoštovati določene modrosti o življenju. Naj vam navedem samo nekaj misli velikega misleca dalajlame:

  •  Ljubezen in sočutje sta nujnost, ne razkošje. Brez njiju človeštvo ne more preživeti.
  •  Naš prvotni namen v tem življenju je pomagati drugim. In če jim ne moreš pomagati, jim vsaj škodi ne.
  •  Končni vir sreče nista denar in moč, ampak toplo srce.
  •  Nikoli ne moremo doseči miru v zunanjem svetu, dokler ne dosežemo miru v samem sebi.

Tudi če njegove misli večkrat preberemo, nam vljudno potrkajo na vest. Sprejmemo tudi odločitve za delo na sebi.

Saj vsi poznamo rek: "Ko je učenec pripravljen, pride učitelj."

  •   Prizadevajmo si za empatijo, sočutje. To je ena izmed osnovnih poti do našega dostojnega življenja v prihodnosti.
  •   Pomislimo na prihodnje generacije. Vse lepo ohranimo in razvijajmo naprej, v medije pripeljimo čim več lepih zgodb, ki nam lahko služijo za novo kreacijo.

Končujem svoje razmišljanje s hudomušno, a obenem resnično mislijo in jasnim znamenjem za akcijo.

Če mislite, da ste premajhni, da bi naredili spremembe, poskusite spati s komarjem.

Do naslednjič …

Vse dobro.

Kako se pa tebi zdi? 0
  Bodi prvi in podaj svoj komentar ter prejmi 3 žarke!
Nalagam...