IDA ROŽMAN

Empatija in sočutje - izziv sedanje družbe

piše: IDA ROŽMAN
16. maj 2018    49 ogledov

Življenje nas obdari…..

Ali veste, da ob rojstvu prinesemo na ta svet tudi prirojene sposobnosti za empatijo in sočutje? Če pozorno opazujemo majhne otroke, lahko zaznamo, če jim dopustimo z našimi vzgojnimi pristopi, da se lahko svobodno izrazijo tako skozi empatijo kot sočutje, če je bil njihov celosten razvoj optimalen tudi že v sami prenatalni dobi.

Kaj je pomen empatije in sočutja?

Empatija in sočutje pomenita ozaveščen stik s samim seboj, s svojim čutenjem, mislimi in čustvi. Seveda je na strokovnem področju definicij o empatiji še mnogo več. Te prirojene sposobnosti lahko skozi celotno življenje razvijamo in poglabljamo.

Kako pa je z empatijo in sočutjem družbe v današnjem času?

Ob prebiranju podane vsebine knjige šesterice danskih piscev na čelu s svetovno priznanim danskim predavateljem in družinskim terapevtom  Jasperjem Juulom, sem se začela spraševati o utripu današnje družbe, o kvaliteti naših medosebnih odnosov med  svojimi najbližjimi, prijatelji, v izobraževalnem procesu, v poslovnem okolju, v družbeno - političnem življenju, o smislu našega življenja, o našem tuzemskem poslanstvu……

Čeprav se na eni strani ponovno zbližujeta na krožnici  znanost in duhovnost, je na drugi strani prav napredna tehnologija na eni strani zelo dobičkonosna, uporabna, a hkrati tudi uničujoča za človeško življenje kot tudi  za sam planet Zemljo.

Kje se začnejo postavljati temelji naše družbe?

Če potegnem črto življenja  nad vso realnostjo tega trenutka, pridem do ugotovitve, da se vse začne, ko se rodimo. Temelji naše družbe se začnejo postavljati od prvega dneva našega življenja naprej. Kot starši se dostikrat ne zavedamo, ko želimo svojemu otroku najbolje, da mu s tem lahko povzročamo različne blokade, ki se zapišejo v njegovo energetsko in informacijsko polje in so mu že v odraščajoči in potem tudi v odrasli dobi lahko velika ovira na poti do srečnega življenja.

Kako doživljam svet okoli sebe kot majhen otrok?

Ko kot otrok raziskujem svet, ko preizkušam meje svojih vzgojiteljev, ko naletim na reakcije okolice v odnosu do mene, si ustvarim svoj film, svojo sliko o življenju. Ta slika mi lahko začne povzročati težave, prizadeta so moja čustva. V meni se začnejo oblikovati različna negativna občutja, kot so strah, nezaupanje, razočaranje, krivda, prizadetost….

Kaj nas vodi stran od stika s seboj?

Negativno čutenje nas vodi stran od kvalitetnega stika s seboj, kjer je življenje lahko radostno samo-realizirano v vsej polnosti v svoje najvišje dobro, v dobro celotne družbe in planeta Zemlje.

Kako je pa z našimi dosedanjimi prepričanji, vzorci...?

Na svetovnem nivoju čutimo, da se nahajamo na prelomnem obdobju sedanjega časa, ko je potrebno mnogo prepričanj, vzorcev, sistemov, različnih družbenih struktur,  zamenjati.

Vojne, nasilja, različne oblike sovraštva, izkoriščanja ljudi za manipulacijo v korist peščice ljudi na svetu -  vse te pojavne oblike,  so nam vsem  očitno dano spoznanje, da je človek na poti svoje evolucije izgubil pristen stik s seboj.

Na tej evolucijski poti je človek izgubil ali pa zelo zmanjšal na ekstremni minimum  empatijo in sočutje do vsega okrog sebe, kot tudi do samega sebe.

Katera bo najpomembnejša valuta prihodnosti ?

Osebno se podpišem pod misel, ki je zapisana v knjigi »Empatija«, ki nam sporoča naslednje: »V bližnji prihodnosti bomo prepoznali empatijo kot najtrdnejšo in najpomembnejšo valuto.«

Kaj nam prinaša pogled v oči življenjske resnice?

Če pogledamo življenjski resnici v oči, lahko v njih vidimo in začutimo v globini tega pogleda oropano človeštvo in našo oropano mater Zemljo. Človek ni zaslepljen zaradi sončnih žarkov, temveč zaradi lastne nesposobnosti pravega zavedanja smisla in obstoja življenja.

Grem v razmišljanju o življenjski resnici naprej. Kaj nam za našo prihodnost pomagajo do popolnosti razvita tehnologija za izboljšanje materialnega življenja ljudi, ko na drugi strani ne znamo odpraviti kopice težav, ki imajo vpliv na našo družbo, naše zdravje?

Kako pa se družba danes loteva reševanja problemov?

Če se ozrem na reševanje problemov, pridem do zaključka, da želimo težave rešiti na enak način, kot smo jih povzročili, npr.: nasilje z nasiljem…. Že nas veliki modrec Albert Einstein je opozoril človeštvo, da se probleme rešuje na drugačen način, kot se ji pa ustvari.

Potrebno je iskati nove, drugačne poti, kjer ima znanost svoj doprinos, vendar samo toliko, kolikor je v blagor človeštva in planeta Zemlje.

Kje je upanje za obstoj človeštva?

Človeštvo bo lahko preživelo, ko bo vsak posameznik imel postavljen globok stik s seboj. Takrat bo v sebi odkril empatijo, sočutje do drugih, saj je človek ustvarjen kot sociološko bitje,  torej za bivanje v skupnosti.

Kdaj lahko razumem sočloveka?

Ko razumem sebe v svojih globinah, v svojem čutenju – takrat lahko razumem sočloveka – ne želim mu nič slabega. 

V spomin si prikličite za vajo …

Samo za vajo se spomnite kakšnega vašega osebnega dogodka, kjer ste v sebi imeli prebujeno empatijo in sočutje. Mar niste po tem dogodku občutili v sebi nekaj lepega? 

Misli o modrosti življenja in njihov vpliv na moje življenje in odnos do njega

V življenju bi še kako morali spoštovati določene modrosti o življenju. Naj vam navedem samo nekaj misli velikega misleca Dalajlame:

  •  Ljubezen in sočutje so nujnost, ne luksuz. Brez njih človeštvo ne more preživeti.
  •  Naš prvotni namen v tem življenju je pomagati drugim. In če jim ne moreš pomagati, jim vsaj škodi ne.
  •  Končni vir sreče ni denar in moč, ampak toplo srce.
  •  Nikoli ne moremo doseči miru v zunanjem svetu, dokler ne dosežemo miru v nas samih.

Tudi če njegove misli večkrat preberemo, nam potrkajo vljudno na našo vest. Sprejmemo tudi odločitve za delo na sebi.

Saj poznamo vsi skupaj znan rek: "Ko je učenec pripravljen, pride učitelj".

  •   Delajmo na empatiji, sočutju …… to je ena izmed osnovnih poti do našega dostojnega življenja v prihodnosti.
  •   Pomislimo na naše bodoče generacije. Vse lepo obdržimo in razvijajmo naprej, v medije pripeljimo čim več lepih    zgodb, ki so nam ostalim lahko za novo kreacijo……….

Zaključujem moje razmišljanje s hudomušno, a obenem resnično mislijo in jasno znamenje za akcijo.

Če mislite, da ste premajhni, da bi naredili spremembe, poskusite spati s komarjem.

Do naslednjič…

Vse dobro.

Komentarji (0)

  Bodi prvi in podaj svoj komentar! S svojim komentarjem dobiš tudi 3 žarke!

Facebook komentarji

Nalagam...