IDA ROŽMAN

Kako je pa z vašimi sklenjenimi negativnimi pogodbami in kaj sploh so?

piše: IDA ROŽMAN
24. februar 2018    770 ogledov

Če bi mene kdo pred časom ustavil na cesti in bi me povprašal, koliko imam sklenjenih negativnih pogodb, bi ga verjetno pogledala zelo čudno in ga vprašala, kaj je s tem mislil in kaj sploh to pomeni. Tudi marsikdo od vas se lahko v danem trenutku sprašuje, kaj pa to sploh je.

Ko razmišljamo o naših medosebnih odnosih, lahko razmišljamo o sklenjenih medosebnih pogodbah. Če si pogledamo strukturo same pogodbe, nam le ta daje po svoji vsebini določene meje, v našem primeru, ko gre za medosebne odnose, so to dogovorjene meje o sprejemljivih vedenjskih vzorcih.

Pogodba o medsebojnem odnosu je neizgovorjen, večinoma podzavesten sporazum, kako se bosta dve osebi v medsebojni interakciji vedli druga do druge. Vsebuje tudi dogovor, kaj bosta govorili in kaj bosta delali. Tako se oblikujejo družbene norme za dve osebi, kot tudi za različne skupine ljudi.

Kakšna je pozitivna pogodba in kakšen vpliv ima na življenje?

Če se postavim v pozicijo sklenjene pozitivne pogodbe, pomeni to za mene, da sem v partnerskem odnosu soodvisna in med menoj in partnerjem velja jasna pogodba o poštenosti, podpori drugemu in skrbi za drugega. Tovrstna pogodba pušča obema partnerjema dovolj prostora za svobodo, za njuno ustvarjalnost in imata možnost samoizražanja, obenem pa je poskrbljeno za skrb in zanimanje za partnerja. Omogoča jima  rast in osebni razvoj.

Lahko si predstavljamo primer iz življenja v okviru partnerskega odnosa. Ko smo v neki medosebni interakciji sproščeni, da dobro opravimo delo kot npr.: skupna priprava kosila - tu je sklenjena pozitivna pogodba, ker ni zapletov in je medsebojno usklajeno  sodelovanje nekaj normalnega. Za tovrstno pogodbo se namreč skriva pozitivno prepričanje in prepričanje, da je vzajemno sodelovanje nekaj dobrega.

Kako pa je z negativno sklenjenimi pogodbami in kako se le te oblikujejo?

V življenju imamo pogled na realnost omejen. Ker je ta pogled omejen, privzamemo določena stališča, ki oblikujejo naš omejen pogled na življenje. Tako na problematičnih področjih sklepamo negativne psihološke pogodbe, v katerih od drugih pričakujemo, da se bodo vedli v skladu z našim omejenim dojemanjem realnosti. S tovrstnim sklepanjem negativnih pogodb se izognemo določenim občutjem in doživetji.

Tipične negativne pogodbe izvirajo iz otroštva. Ob tem se zgodi, da zamrzne življenjska energija in posredno  omeji tudi ustvarjalno energijo.

Sama osnova negativne pogodbe pa nima vzroka samo v strahu pred določenimi življenjskimi izkušnjami, temveč tudi določena prepričanja o tem, kako je ta svet slab. Ta negativna prepričanja imajo vzrok v določeni travmatični izkušnji iz preteklosti. Otrok doživlja v svojem otroštvu določeno psihično ali fizično nasilje, ki se kot travmatičen dogodek zapiše v njegovo podzavest. Tako ta otrok, ki odraste,  pri sklepanju partnerskih odnosov nehote sklepa negativne psihološke pogodbe, saj ga spremljajo negativna prepričanja o določenem spolu. Ko se v takšnem odnosu zgodi nekaj negativnega, to samo potrdi in ojača že sklenjeno negativno psihološko pogodbo na podzavestnem nivoju.

V življenju sklenjene pozitivne in negativne psihološke pogodbe delujejo holografsko. Tako sklepamo iz preteklih doživetij podobne pogodbe  skozi celotno življenje.

Eden izmed tovrstnih primerov sklenjene negativne psihološke pogodbe je primer iz otroštva, ko starši vzgajajo otroke na način, da otroci zaznajo skozi njihov osebni zaznavni sistem, da jih imajo starši radi samo takrat, ko jim ugodijo – pogojevana ljubezen. Otroci skozi svoje filtre tovrstna doživetja shranjujejo v svojo podzavest in se zraven oblikujejo njihova določena prepričanja (starši me imajo radi zaradi tega, ker jih ubogam…). Zamenjajo ljubezen staršev do otrok s pozornostjo, z ubogljivostjo. Tako se tovrstni dogodki ponavljajo. Dinamika tovrstnih ponavljanj pride v navado in jih potem otroci preko podzavednega nivoja prenesejo v medosebne odnose, ko so že odrasli.

Kako pa je z vplivom negativno sklenjenih pogodb na naše aurično polje in kakšne posledice lahko pričakujemo v določenem času?

Medsebojni odnosi se na podlagi sklenjenih negativnih pogodb odražajo na četrtem nivoju auričnega polja, kjer se materializirajo v obliki različnih čustev, občutkov. Vsa ta materializacija se s stopnjevanjem negativnih občutkov, prepričanj prenaša na nižje ravni aure do fizičnega telesa, ki ima za posledico slabo počutje ali telesno bolezen.

Kako lahko negativno sklenjeno pogodbo prekinemo in sklenemo pozitivno?

Tovrstnega »kuharskega » recepta ni možno podati na pladnju. Potrebno je, da se poglobimo v sebe, da v sebi naredimo osebno inventuro odnosa do sebe, do drugih, različne situacije. Potrebno je ozavestiti določene situacije, jih prevrednotiti in preoblikovati.

Vsak izmed nas pa ima svojo unikatno pot pri transformaciji sklenjenih tako pozitivnih kot negativnih pogodb v odrasli dobi. Nekdo bo lahko skozi spoznavanje sebe ozavestil določene situacije, jih preoblikoval, nekdo drug bo lažje to naredil v krogu skupinske dinamike. Ljudje smo si različni. Meni osebno, ker sem ekstrovertirana oseba, je skupinska dinamika pomagala, da sem lažje ozavestila in transformirala sklenjene pogodbe.

Energija skupine ob pravilnem vodenju sproži močne pozitivne premike pri posameznikih. Včasih so ti rezultati vidni v življenju preje, včasih kasneje. To je največ odvisno od samega posameznika, koliko truda vlaga v svojo osebnostno rast.

Energije vesolja nas kot posameznike podpirajo skozi svojo unikatno dinamiko.

Iz vsega srca vam želim, da poiščete svojo unikatno pot in napravite pravo transformacijo negativno sklenjenih pogodb v pozitivne in zaživite kvalitetnejše življenje na različnih področjih vašega življenja.

Moje današnje razmišljanje zaključujem z modro mislijo: Z vsakim človekom poišči stične točke in se izogibaj tistih, ki bi vaju razdvajale." Ronald Schlesinger

Deli svoje izkušnje! 0
  Bodi prvi in podaj svoj komentar ter prejmi 3 žarke!
Nalagam...