Tim

Tesla metamorfoza - energijska terapija

piŇ°e: Tim
9. avgust 2018    96 ogledov

Kaj je Tesla metamorfoza?¬†Tesla metamorfoza je izredno mońćna metoda zdravljenja, samozdravljenja in ńćiŇ°ńćenje duha. Zasnovana je na uporabi Teslinih zdravilnih frekvenc (skalarni valovi) katerih cilj je, da privedejo frekvenco svetlobe ńćloveŇ°kega telesa do popolnega ravnovesja.

Gre za povsem nove zdravilne frekvence, s katerimi se v zelo kratkem ńćasu dosegajo neverjetni rezultati, ozdravitve od mnogih, za ortodoksno medicino, neozdravljivih bolezni - kot so¬†tumorji, rak, aids, sindrom¬†kronińćne utrujenosti, luskavica, bolezni srca, artritis, poŇ°kodbe hrbtenice....,celo ozdravitve prirojenih telesnih¬†okvar.¬†Ň†e pomembnejŇ°a od teh ozdravitev pa je lahko evolucija zavesti, ki jo vzpodbujajo Teslini valovi oz. t.i.¬†skalarna energija, ki predstavlja povsem novo frekvenco energije, ki presega vse omejitve, slabosti in pomankljivosti do zdaj znanih energijskih metod zdravljenja.

Tesla metamorfoza pripomore k ńćlovekovi preobrazbi na vseh ravneh, tako na fizińćni, mentalni, duhovni kot na ńćustveni. Gre za metodo, ki vas ne le ozdravi fizińćnih simptomov, temveńć vas skozi kompleksen proces povezovanja z vesoljem, ponovno uskladi z univerzalno frekvenco in omogońći vaŇ° osebni razvoj na vseh podrońćjih..

Ustanoviteljica Tesla metamorfoze je Anja Petrovińá, svetovno priznana zdravilka, ki Ňĺe dve desetletji Ňĺivi in dela v Avstraliji, svoje znanje pa prenaŇ°a po celem svetu.

V ńćem se razlikuje Tesla metamorfoza od drugih metod?

* Ozdravitve pogosto mońćno presegajo napovedi in moŇĺnosti, ki jih omogońća klasińćna medicina.¬†

*¬†Rezultati so hitro opazni, po tretjem tretmaju je obińćajno jasno ali pride do pomembnih sprememb in v¬† ¬† ¬†veliki veńćini trije obiski zadostujejo.

* PomembnejŇ°e od samega zdravljenja pa je to, da Teslini valovi inicirajo evolucijo zavesti in preńćiŇ°ńćevanje duŇ°e (zdravljenje karme) ter razvoj na vseh ostalih ravneh:¬†telesni, mentalni, duhovni in¬†ńćustveni, saj Tesla frekvence spodbujajo ta proces.

* Teslini valovi¬† aktivirajo rekonstrukcijo DNK viijańćnic¬†ńćloveka in ga vodijo k harmonizaciji njegovih DNK vijańćnic z DNK vijańćnicami zemlje in vesolja.

* Znańćilnost energije Teslinih frekvenc je,¬†da z razdaljo postane mońćnejŇ°a, kar je v nasprotju s tem kar smo se uńćili o energiji pri urah fizike.

* Tesla je pojasnjeval, da se ti valovi razlikujejo od Hercijanskih elektromagnetnih valov, saj ti valovi pretoka energije ne ustavijo ali njeno pot spremenijo, ko pridejo v stik bodisi s kovino, usnjem ali gumo.

* Te frekvence lahko imajo enako aplitudo kot energetske frekvence plazilcev, kuŇ°ńćarjev, ki imajo naravno sposobnost obnavljanja odsekanih udov. Te frekvence, bolje kot karkoli drugega, pomagajo telesu, da si opomore od poŇ°kodb saj celoten Ňĺivńćni sistem zańćne delovati kot antena, ki sprejema biomagnetno pulziranje nastalo v moŇĺganih, Ň°e posebej v primerih, ko je telo v travmatińćnem stanju.

* Zdravljenje se lahko prińćne Ňĺe s samim namenom, celo pred prihodom stranke na tretma. Izgleda, da je naŇ°e razumevanje ńćasa omejeno.

* V ńćasu zdravljenja na daljavo je moŇĺno vzpostaviti telepatsko zvezo s strankino zavestjo, podzavestjo in integrativno zavestjo. To je lahko posebej koristno pri reŇ°evanje psiholoŇ°kih problemov, lahko je celo bolj uporabno kot metoda svobodnih asociacij ali hipnoza, ki jo koristimo v psihologiji: ko oseba enkrat problem, ki deluje iz podzavesti, ozavesti, ga lahko tudi reŇ°i. ńĆe pri zdravljenju doseŇĺemo raven integrativne zavesti ali ViŇ°jega Jaza, se lahko dobi jasno sporońćilo.

* Praktik ne diagnosticira, ne usmerja energije, nińćesar ne vleńće iz telesa, niti karkoli v telo dodaja. ViŇ°ja zavest stranke sama ustvarja neke vrste sporazumevanje z Univerzalno zavestjo, praktik nastopa le kot pomońć, da proces steńće, nastopa kot ńćujeńć opazovalec in kot opazovani.

* Zdi se, da se tukaj sreńćamo z¬† mreŇĺo frekvenc razlińćnih metod zdravljenja: stranke pogosto pravijo, da med zdravljenjem zaznavajo vonje, okuse (aroma terapija), sliŇ°ijo zvoke, vńćasih celo zbore in orkestre (zvońćna terapija), terapije z glasbo, ńćutijo valovanja (vibracijska terapija), vidijo barve (barvna terapija), doŇĺivljajo spremembe temparature in tako naprej. Nekateri vidijo razlińćne ljudi, pokrajine, ki se razlikujejo od tistih na zemlji, angele....doŇĺivljajo nekaj kar ni prisotno v tej dimenziji. Kot da frekvence odpirajo komuniciranje z razlińćnimi dimenzijami.

* Nekatere stranke obńćutijo fizińćen dotik, ńćeprav so roke praktika oddaljene od telesa stranke.

* Za razliko od nekaterih drugih metod, pri katerih ńćutimo, da energija teńće skozi roke, se tukaj zdi, da je energija vse okrog nas, stranka in praktik pa postaneta del nje.

* Ta metoda zdravljenja presega vse tehnike.

* Ni potrebe po zaŇ°ńćiti.

* Ta energija ima svojo lastno inteligenco, ki deluje z inteligenco telesa ńćloveka.

* Okrog nekaterih strank se pojavlja svetloba, ki je vidna s prostim ońćesom, na nekaterih seminarjih pa so bili Ň°tudentje prińća pojavu svetlobe v prostoru.

* Izgleda, da te frekvence odpirajo komunikacijo z razlińćnimi dimenzijami vkljuńćujońć s ńćasom in nas vodijo v smeri veńćdimenzionalnega bitja -¬†bitja svetlobe.

Tesla metamorfoza se izvaja na treh ravneh in sicer kot :

  • Tesla metamorfoza zdravja¬†
  • Tesla komunikacija duŇ°e
  • Tesla metamorfoza svetlobnega telesa

Za veńć informacij o Tesla metamorfozi obiŇ°ńćite naslednje vire:

  • www.Tesla Metamorphosis.com
  • Knjiga Tesla metamorfoza (Anja Petrovińá)
  • Wikipedia - Tesla metamorfoza

Komentarji (0)

  Bodi prvi in podaj svoj komentar! S svojim komentarjem dobiŇ° tudi 3 Ňĺarke!

Facebook komentarji

Nalagam...