mag. Ana Kocjančič
specializantka psihodinamske psihoterapije

Getsemani - PSIHOTERAPIJA IN SVETOVANJE, mag. Ana Kocjančič, s.p.

Adamičeva 14
1290 Grosuplje

1 zahval     456 ogledov

 

V življenju so trenutki, ko imamo občutek, da ne zmoremo več naprej in se nam zdi, da smo že dosegli domet svojih moči. Morda tudi ne razumemo, zakaj se nam nekaj dogaja ali ponavlja, nasprotno od tega kar si želimo, za kar se trudimo.

Takrat se običajno prebujajo neprijetni občutki, kot so nemoč, strah, jeza, žalost, … Tudi vprašanja o smiselnosti niso daleč od nas.

Spoprijemanje s temi izzivi pa je lahko težko in boleče, včasih na videz neznosno, še posebej, če smo v tem sami.

Zavedanje, da imamo svobodno izbiro in vire moči (v sebi in okolju) za ravnanje v takšnih situacijah in občutjih, je prvo. Osebno doživeta spoznanja in izkustva, da je možno drugače – da je moje življenje lahko polnejše, bolj ljubeče, smiselnejše in da mi ni potrebno ostajati v ovirajočem ali ranjenem, pa je drugo.

Možnosti za spoznanja in njihova uresničevanja so različne. Ena izmed zelo učinkovitih je delo na sebi preko psihoterapije – takšne, ki upošteva in podpira posameznika v vseh njegovih dimenzijah: v telesni, psihični, socialni in duhovni.

Takrat lahko govorimo o procesu, ki spreminja življenje – v smeri, ki bo služila posamezniku v njegovo Najvišje dobro!

Kdaj je zelo priporočljivo zdravljenje s psihodinamsko psihoterapijo?

Če:

 • se srečujete z občutki panike, tesnobe, krivde, osamljenosti, depresivnosti, neobvladajoče jeze in besa, nespečnosti,
 • pogosto doživljate občutja nesprejetosti, nezadovoljstva, odtujenosti, ločenosti od sebe, zapuščenosti, manjvrednosti,
 • trpite zaradi pogostih telesnih obolenj, motenj hranjenja, motenj spolnosti, prekomernega uživanja alkohola ali drugih substanc,
 • se zatekate v svet elektronike, stalne zaposlenosti, pogostega menjavanja partnerjev, impulzivnega vedenja, prekomernega nakupovanja ipd., da bi zmanjašli notranje napetosti ali zapolnili praznino,
 • se pogosto podrejate, ugajate, težko rečete »ne« ali »dovolj« ali pa se bojite bližine,
 • imate pogoste težave s partnerjem, sodelavci ali drugimi,
 • ste v stiski zaradi ločitve, smrti bližnjega, čustvenih ali/in telesnih zlorab,
 • želite sebe in druge bolje razumeti in sprejamati,
 • želite odkrivati in razvijati svoje potenciale, izboljšati kakovost osebnega življenja ter odnose z drugimi,
 • želite v svoji osebnosti prebuditi duhovne razsežnosti ali jih okrepiti.

Možnosti:

 • individualna psihoterapija
 • skupinska psihoterapija
 • delavnice za osebno rast
 • delavnice terapevtskega branja in pisanja

Možnost terapije tako v Grosupljem kot tudi v Ljubljani!

mag. Ana Kocjančič

univ. dipl. socialna delavka, specializantka psihodinamske psihoterapije

Po končani Fakulteti za socialno delo sem nadaljevala podiplomski študij na Fakulteti za družbene vede, kjer sem si pridobila znanstveni magisterij iz sociologije. V želji po dodatnih psiholoških znanjih me je pot peljala do dolgoletnega študija in osebnega izkustva psihodinamske psihoterapije. Gre za študij v okviru Inštituta za psihodinamsko psihoterapijo, z akreditacijo Evropskega združenja psihoanalitičnih psihoterapij. Je globinsko psihološki in telesno usmerjen pristop, izhajajoč iz psihoanalize, ki se osredotoča na odkrivanje, predelavo in integracijo nezavednih dejavnikov, ki sprožajo neželena ali nefunkcionalna vedenja.

V času celotnega študija sem mnogo let delovala kot ustanoviteljica in vodja razvoja mednarodnega preventivnega programa za mlade, MEPI in vodila številne izobraževalne delavnice za učitelje, mentorje programa.

V psihoterapiji delujem v zasebni praksi. Moje ključno raziskovalno področje je celostno obravnavanje človeka. Zato znotraj svojega dela vključujem raznovrstne metode in ustvarjalne tehnike (pogovorne, dihalne, dramske, telesne, meditativne, vizualizacijske, imaginacijske, fantazijske,  sprostvitvene, analiza sanj, refleksivno-ekspresivno pisanje, ob uporabi slik, igrač, materiala ipd.).

Redno se izpopolnjujem preko različnih strokovnih delavnic, seminarjev in mednarodnih kongresov. Imam opravljeno tudi osnovno izobraževanje iz čuječnostne meditacije in terapevtsko refleksivnega pisanja. Sem pa tudi ena izmed predavateljev na Inštitutu za psihodinamsko psihoterapijo in aktivna članica upravnega odbora Evropskega združenja psihoanalitičnih psihoterapij Slovenija.

Pri svojem delu upoštevam Etični kodeks Evropskega združenja psihoanalitičnih psihoterapij, ki je usklajen z etičnimi normativi in standardi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo in Evropske zveze za psihoterapijo.

Vabim vas na pot skupnega raziskovanja in preseganja vaših izzivov ali stisk, ki vam bremenijo življenje. Vse zato, da bi lažje živeli sami s seboj in z drugimi …

Nam želiš kaj sporočiti? 1
  Podaj svoj komentar in prejmi na svoj račun 3 žarke (za tvoj 1. komentar)!
Jure
  komentiral 2 leto nazaj
Ana je super oseba! Odprtost, predanost, strokovnost, srčnost in toplina! Toplo priporočam!!! :D

Pošlji sporočilo  |  Getsemani - PSIHOTERAPIJA IN SVETOVANJE, mag. Ana Kocjančič, s.p.

  Registrirani uporabniki s poslanim sporočilom prejmejo 10 žarkov. Registriraj ali prijavi se!
V kolikor znaki niso berljivi, klikni nanje za zamenjavo.
Nalagam...