Splošni pogoji

Veseli smo, da berete in uporabljate naš portal Svetloba.si. Tako kot pri vsem tudi za uporabo portala Svetloba.si velja nekaj pravil, ki se jih moramo držati tako mi, kot tudi vi, uporabniki. Prosimo, preberite si splošne pogoje uporabe spletnega portala Svetloba.si in skupaj z nami zagotovite, da bo Svetloba.si varno in prijazno spletno mesto.

1.  Kdo izdaja splošne pogoje?

Izdajatelja splošnih pogojev za portal Svetloba.si sta:

 • Elumina, Matjaž Plevel s. p., Ulica Andreja Smolnikarja 1, Kamnik, matična številka: 3415384000
 • Anastazija, Nastja Spasojević s. p., Limbuška graba 4, Limbuš, matična številka: 8140332000

2.  Kaj je torej tisto s čimer soglašate?

2.1. Obiskovalci in registrirani uporabniki

Z uporabo portala Svetloba.si potrjujete, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji in da z njimi soglašate ter se zavedate, da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Ti pogoji uporabe veljajo za celoten spletni portal Svetloba.si.

Z uporabo portala Svetloba.si:

 • potrjujete, da ste stari vsaj 15 let in da ste sposobni biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja (splošni pogoji imajo namreč naravo pogodbe).
 • Se obvezujete, da boste to spletno stran uporabljali na zakonit način.
 • Se zavedate, da ste sami odgovorni za poznavanje in spoštovanje kateregakoli oziroma vseh zakonov, podzakonskih predpisov, pravil in ureditve, ki se nanašajo na vašo uporabo spletnih portalov.
 • Potrjujete, da portal oziroma katerokoli vsebino na portalu uporabljate izključno na lastno odgovornost.
 • Potrjujete, da se zavedate, da so vam vsebina in funkcionalnost portala ponujene »take kot so«, brez kakršnihkoli drugih jamstev.
 • Potrjujete, da se zavedate, da so na spletnem portalu Svetloba.si ponujene najrazličnejše oblike svetovanj, delavnic, vadb, in drugih dejavnosti, ki ne nadomeščajo klasičnega zdravljenja in niso del uradno priznane klasične medicine oziroma terapevtske pomoči.
 • Se obvezujete, da se boste pred kakršnokoli spremembo zdravljenja ali vpeljevanju kakršnihkoli nasvetov v svoj vsakdan posvetovali s svojim zdravnikom ali farmacevtom.
 • Potrjujete, da se zavedate, da je izbira storitev (svetovanje, predavanje, delavnice,…) in branje vsebine na portalu v vaši lastni pristojnosti in za to prevzamete polno odgovornost ter se zavedate, da spletni portal Svetloba.si ne prevzema odgovornosti za vpeljevanje nasvetov v vaš vsakdan ali vašo udeležbo na katerikoli storitvi, programu ali dogodku, ki je ponujena na spletnemu portalu  Svetloba.si
 • Se obvezujete, da boste spletni portal Svetloba.si uporabljati le za osebne in nekomercialne namene.
 • Soglašate, da ob prijavi na dogodek ali storitev preko prijavnega obrazca ali ob pošiljanju sporočila preko kontaktnega obrazca na portalu Svetloba.si vaše kontaktne podatke posredujemo poslovnemu članu (ponudniku), ki organizira dogodek ali storitev oziroma ga želite kontaktirati.
 • Soglašate s tem, da ob naročilu izdelka ali storitve v akciji preko naročilnice na portalu Svetloba.si vaše kontaktne podatke posredujemo poslovnemu članu (ponudniku), ki ponuja izdelek ali storitev v akciji.

Z uporabo portala Svetloba.si izrecno pristajate, da ne boste:

 • uporabili teh spletnih strani za protipravno ravnanje ali vzpodbudo tretje osebe, da bi storila kaj takega;
 • oddali ali prenesli na te spletne strani katerokoli diskriminatorno, sramotilno, nadlegovalno, klevetniško, obsceno, pornografsko ali drugače nezakonito vsebino;
 • uporabili te spletne strani za lažno predstavljanje;
 • pošiljali na te spletne strani take vsebine, ki vsebujejo računalniške viruse, trojanske konje ali drugo podobno računalniško kodo, datoteke ali programe, ki bi lahko spremenili, poškodovali ali motili funkcionalnost teh spletnih strani, programske opreme, računalniške strojne opreme ali katerokoli tretjo osebo, ki dostopa do te spletne strani;
 • pošiljali na te spletne strani, posredovali s pomočjo elektronske pošte ali na kakšen drug način oddali take vsebine, za katere nimate pravne osnove, da jih lahko prenesete;
 • spremenili, poškodovali ali zbrisali katerokoli vsebino, oddano oziroma vsebovano na tej spletni strani;
 • namerno motili oziroma prekinjali normalni tok komunikacij v katerikoli smeri med uporabniki in spletno stranjo;
 • se sklicevali na poslovno povezavo ali predstavljali oziroma zastopali katerikoli poslovni subjekt, entiteto ali drugo organizacijo, za katere nimate pooblastila za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje;
 • oddali reklamne, promocijske ali podobne nadlegujoče vsebine;
 • oddali vsebine in fotografije, ki predstavljajo poseg oziroma kršitev pravic intelektualne lastnine tretjih oseb;
 • zbirali ali shranjevali osebne podatke o drugih osebah s teh spletnih strani.

2.1.1. Izpolnjevanje prijavnega in kontaktnega obrazca ter naročilnice

Portal Svetloba.si ne:

 • organizira dogodkov, delavnic, tečajev in izobraževanj,
 • ne ponuja storitev
 • ne prodaja izdelkov ali storitev

ampak je zgolj ponudnik oglasnega prostora.

2.1.1.1. Prijava na dogodek ali naročilo storitve

Ob prijavi na dogodek ali naročilu storitev preko prijavnega obrazca soglašate s tem, da:

 • vaše kontaktne podatke posredujemo poslovnemu članu (ponudniku), ki organizira dogodek oziroma ponuja storitev.
 • bodo katerekoli od vas poslane informacije popolne in točne.
 • lahko poslovni član (ponudnik) vaše podatke uporabi za namen za katerega so mu bili posredovani, kar vključuje tudi elektronsko ali telefonsko komunikacijo z vami glede izbranega dogodka ali storitve

2.1.1.2. Nakup akcijskega izdelka ali storitve

Ob naročilu izdelka ali storitve v akcijski ponudbi preko naročilnice soglašate s tem, da:

 • vaše kontaktne podatke posredujemo poslovnemu članu (ponudniku), ki prodaja izdelek ali storitev.
 • bodo katerekoli od vas poslane informacije popolne in točne.
 • lahko poslovni član (ponudnik) vaše podatke uporabi za namen za katerega so mu bili posredovani, kar vključuje tudi elektronsko ali telefonsko komunikacijo z vami glede naročenega izdelka ali storitve.

2.1.1.3. Pošiljanje sporočila poslovnemu članu (ponudniku)

Ob pošiljanju sporočilo poslovnemu članu (ponudniku) preko kontaktnega obrazca soglašate s tem, da:

 • vaše kontaktne podatke posredujemo poslovnemu članu (ponudniku), ki mu želite poslati sporočilo.
 • bodo katerekoli od vas poslane informacije popolne in točne.
 • lahko poslovni član (ponudnik) vaše podatke uporabi za namen za katerega so mu bili posredovani, kar vključuje tudi elektronsko ali telefonsko komunikacijo z vami glede vašega sporočila.

2.1.2. Uporabniška registracija

Obiskovalec lahko postane registriran uporabnik na dva načina. Bodisi z izpolnitvijo registracijskega obrazca (uporabniška registracija) ali le s prijavo na Osebne Svetlobne inspiracije.

Ob registraciji se, poleg vseh zgoraj naštetih splošnih pogojev, še dodatno strinjate:

 • da bodo katerekoli od vas poslane informacije popolne in točne,
 • da se ne boste prijavili ali poskusili vstopiti na portal Svetloba.si pod imenom tretje osebe ali da ne boste prevzeli tako uporabniško ime, ki bi bilo neprimerno,
 • da vam smemo na vaš elektronski naslov pošiljati naša redna elektronska sporočila, na katera ste se prijavili oziroma druga morebitna izredna sporočila, ki so nujna za vzdrževanja portala in zadevajo vašo prisotnost na portalu (npr. sprememba splošnih pogojev itd.).
 • da vam smejo na vaš elektronski naslov preko kontaktnega obrazca drugi registrirani uporabniki pošiljati sporočila – vaš elektronski naslov ne bo razkrit drugemu registriranemu uporabniku, dokler mu ne odgovorite na prejeto sporočilo.
 • da se zavezujete, da boste ob prejetju sporočila preko kontaktnega obrazca, podatke pošiljatelja uporabili izključno za namene interakcije z njim v zvezi z sporočilom, ki ste ga prejeli.
 • da so uporabniške vsebine, ki jih naložite na portal vaša last in zanje odgovarjate sami
 • da ste odgovorni za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vašega uporabniškega računa, zato je priporočljivo, da na javnih računalnikih ne shranjujete svojega uporabniškega imena/gesla (z njima ste dolžni ravnati previdno in skrbno).
 • da boste ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je prišlo do nepooblaščenega dostopa do vašega uporabniškega računa, o tem nemudoma obvestili portal Svetloba.si, ki ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa ali gesla.

Z registracijo izrecno pristajate, da ne boste:

 • prenesli take vsebine, za katere nimate pravne osnove, da jih lahko prenesete;
 • oddali reklamne, promocijske ali podobne nadlegujoče vsebine;
 • oddali vsebine in fotografije, ki predstavljajo poseg oziroma kršitev pravic intelektualne lastnine tretjih oseb;
 • zbirali ali shranjevali osebne podatke o drugih osebah s teh spletnih strani.

2.2. Poslovni člani

Nekateri deli spletnega portala Svetloba.si so namenjeni le poslovnim članom (ponudnikom). Za poslovne člane veljajo vse pravice in dolžnosti obiskovalcev in registriranih uporabnikov ter sledeče pravice in dolžnosti opisane spodaj.

Strinjate se, da:

 • boste našim uporabnikom jasno prikazovali in ažurirali  svoje podatke ter bistvene značilnosti svojih storitev in dogodkov.
 • da vas smejo naši uporabniki kontaktirati preko kontaktnega in prijavnih obrazca na portalu Svetloba.si.
 • Da boste vsako prijavo na dogodek ali naročilo na storitev potrdili najkasneje v roku 48 ur.
 • Da boste posredovane osebne podatke uporabnikov preko portala Svetloba.si (ob prijavi na dogodek ali naročilu na storitev preko prijavnega obrazca, ob nakupu izdelka v akciji preko naročilnice ali ob prejetem sporočilu preko kontaktnega obrazca) uporabili le za namen za katere so vam bili posredovani in v skladu z splošno zakonodajo ter evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
 • Da so vse vsebine, ki jih naložite na portal Svetloba.si ali oddate uredništvu Svetloba.si vaša last in zanje odgovarjate sami, zato poskrbite, da z oddajo vsebine ne kršite nikogaršnjih pravic in spoštujete zakon (zanje imate avtorske pravice  in ne oddajate vsebine, ki predstavljajo poseg oziroma kršitev pravic intelektualne lastnine tretjih oseb). Preberite več spodaj, v delu Splošnih pogojev namenjenih vsebinam pod točko 4. Uporabniške vsebine.
 • da ne boste oddali ali prenesli na portal Svetloba.si katerokoli diskriminatorno, sramotilno, nadlegovalno, klevetniško, obsceno, pornografsko ali drugače nezakonito vsebino
 • da z oddajo vsebin dajete portalu Svetloba.si pravico uporabe, kopiranja, prenosa, vključitve, objave, distribucije, javnega prikaza, indeksiranja vseh uporabniških vsebin, ki jih naložite na portal.

Strinjate se, da boste našim uporabnikom jasno prikazali in skrbno ažurirali:

 • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja)  
 • kontaktne naslove, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo ter prijavo na dogodke in naročilo na storitve (e-pošta, telefon),
 • bistvene značilnosti svojih storitev in dogodkov
 • vse cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti ali že vsebujejo davke in ostale stroške,
 • načine plačila

Kaj ste dolžni narediti ob prejemu prijave na dogodek oziroma naročila na storitev?

Ob prijavi na vaš dogodek ali naročilo storitve prejmete potrditveno elektronsko sporočilo s podatki osebe, ki se na dogodek ali storitev prijavlja. Uporabniku ste dolžni potrditi njegovo prijavo in mu odgovoriti v čim krajšem času ali najkasneje v roku 48 ur.

Za kaj smete uporabiti pridobljene osebne podatke uporabnikov?

Ob prijavi na dogodek ali naročilu na storitev, ob nakupu izdelka v akciji ali ob prejetem sporočilu preko kontaktnega obrazca so vam s portala Svetloba.si posredovani osebni podatki uporabnika.

Te podatke smete uporabiti le za namen za katere so vam bili posredovani in v skladu z splošno zakonodajo ter evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Na primer: če se nekdo prijavi na dogodek in vam posredujemo njegove osebne podatke (ime, priimek, e-mail naslov, ipd.) lahko te podatke uporabite IZKLJUČNO za potrditev prijave na dogodek ter za obveščanje stranke o točno tem dogodku na katerega se je prijavila ( uporabniku lahko pošljete  dodatne informacije o dogodku na katerega se je prijavil, obvestite če pride do spremembe lokacije ali ure dogodka, …). Nikakor jih ne smete uporabiti za kakršnekoli druge namene ali obveščanja.

3.     Česa se moramo držati mi?

Celotna ekipa portala Svetloba.si se zaveda v kako turbolentnih, a potenciala polnih časih živimo, zato vam skušamo s svojim delom pomagati, da odkrijete skrite zaklade v sebi, spoznate kdo ste in v polnosti zaživite življenje. 

Zato vam obljubljamo:

 • da vas bomo seznanjali z aktualnimi temami, dogodki, storitvami s področja osebne in duhovne rasti ter zdravega načina življenja.
 • da bomo z vami delili tudi manj popularne teme o katerih se manj govori – a je potrebno, saj le tako razbijemo okove prepričanj v katerih živimo in ugotovimo, da tega, kar se nam dogaja, ne doživljamo le mi ampak tudi kdo drug.
 • da vam bomo, če boste želeli, redno pošiljali naše tedenske Svetlobne e-novice in Osebne Svetlobne inspiracije, ki so popolnoma BREZPLAČNE.

Zavezujemo se:

 • da vam ne bomo NIKOLI pošiljali sporočil, na katere se niste prijavili, saj vas ne želimo nadlegovati in polniti vaš poštni predal proti vaši volji (razen sporočil, ki so nujna za vaš obstoj na portalu).  
 • da bomo po najboljših močeh zagotavljali, da bo Svetloba.si varno in prijazno spletno mesto.
 • da bomo skrbno varovali vaše osebne podatke

4. Varovanje osebnih podatkov

Na spletnem portalu Svetloba.si smo predani varstvu vaših podatkov. Zbiramo in obdelujemo jih izključno za namene učinkovitega delovanja spletnega portala Svetloba.si. Vse podrobnosti o varovanju vaših osebnih podatkov si lahko preberete v politiki zasebnosti.

Politiko zasebnosti najdete TUKAJ. »

5.    Uporabniške vsebine

Kot registrirani uporabnik lahko na portal dodajate naslednje uporabniške vsebine:

 • blog zapise,
 • inspiracije,
 • komentarje,
 • svojo osebno predstavitev.

Kot poslovni član (ponudnik) lahko na portal dodajate naslednje uporabniške vsebine:

 • članke,
 • dogodke,
 • storitve (le plačljiva članstva MOJSTER in GURU),
 • inspiracije,
 • e-vsebine,
 • svojo poslovno predstavitev.

5.1. Z oddajo uporabniških vsebin se strinjate:

 • da so uporabniške vsebine, ki jih naložite vaša last in zanje odgovarjate sami,
 • da imate za oddane vsebine in fotografije avtorske pravice (bodisi ste sami avtor vsebine ali imate dovoljenje avtorja za objavo, ob čemer tudi avtorja jasno navedete) ter da ne oddajate vsebin, ki predstavljajo poseg oziroma kršitev pravic intelektualne lastnine tretjih oseb.
 • da ne boste oddali ali prenesli na te portal Svetloba.si katerokoli diskriminatorno, sramotilno, nadlegovalno, klevetniško, obsceno, pornografsko ali drugače nezakonito vsebino
 • da dajete portalu Svetloba.si stalno, neizključno, globalno, nelicenčno pravico uporabe, kopiranja, prenosa, vključitve, objave, distribucije, javnega prikaza, indeksiranja vseh uporabniških vsebin, ki jih naložite na portal.

Uporabniške vsebine lahko kadarkoli izbrišete sami ali nam pišete na info@svetloba.si  in jih bomo izbrisali mi.

Za oddano gradivo, ki ga bomo uporabili, ne bo izplačano nobeno nadomestilo.

Spletni portal Svetloba.si ni obvezan objaviti in uporabiti katerega koli oddanega gradiva, ki ga zagotovite. Uredništvo spletnega portala Svetloba.si ne pregleduje in ne more pregledovati uporabniških vsebin ter ni odgovorno za njihovo vsebino.

Pridržujemo si pravico, da brišemo ali urejamo komentarje in druge uporabniške vsebine, ki jih po lastni presoji smatramo za žaljiva, opolzka oziroma smatramo, da kršijo avtorsko zakonodajo ali vsebujejo sovražni govor ali so drugače nesprejemljiva za portal Svetloba.si.

6.     Povezave na druge spletne strani

Nekatere povezave s portala vodijo na druge spletne strani, ki jih portal Svetloba.si ne upravlja, ne kontrolira niti ne preverja njihove vsebine. Te povezave ponujamo uporabnikom le kot dodatne informacije o izvajalcih in virih.

Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij.

Ko izberete povezavo na drugo spletno stran, ste se dolžni ravnati po pogojih in pravilih, ki jih postavlja njihov upravljalec in ki veljajo za te zunanje spletne strani.

7.     Izključitev jamstva

Prosimo vas, da ob prebiranju člankov, pred obiskom delavnic, seminarjev ali storitev vedno razmislite s svojo glavo in uporabite svojo lastno zdravo »kmečko« pamet ter hkrati prisluhnete svojemu telesu in poskusite začutiti kaj potrebuje in kaj resonira z vami. Na vas je, da zase ločite zrno od plevela.

7.1. Večina objavljene vsebine in ponudbe na portalu Svetloba.si je delo različnih ponudnikov, ne zgolj uredništva Svetloba.si

Želimo vam jasno povedati, da je večina objavljene vsebine in ponudbe na portalu Svetloba.si delo različnih ponudnikov s področja osebne in duhovne rasti ter zdravega načina življenja, ne zgolj delo uredništva Svetloba.si.

Ti ponudniki samostojno ali s pomočjo uredništva dodajajo vsebine na portal in so odgovorni za vse vsebine in gradiva, ki jih objavijo. Ob vsaki vsebini je avtor jasno izpisan. Vsebina ni nujno, da odraža stališče uredništva, ampak je izključno avtorjev pogled na tematiko.

Spletni portal Svetloba.si ne prevzema odgovornost za udeležbo posameznika na katerikoli storitvi, programu ali dogodku, ki je ponujen na spletnemu portalu  Svetloba.si, saj ne organizira delavnic, tečajev in izobraževanj, ampak je zgolj ponudnik oglasnega prostora in kot tak ne prevzema nobene odgovornosti.

Portal Svetloba.si nima v lasti proizvodov ali storitev, ki se jih ponuja v akcijski ponudbi (AKCIJA) in za katere lahko preko portala Svetloba.si izpolnite naročilnico, zato ne more biti odgovoren za morebitne napake, škodo ali druge težave, ki lahko nastanejo pri uporabi proizvodov oz. storitev. Za kakršne koli težave, škodo ali napake v zvezi s proizvodi oz. storitvami, je odgovoren izključno ponudnik proizvoda ali storitve.

7.2. Ponudba na portalu ne nadomešča klasičnega zdravljenja in ni del uradno priznane klasične medicine oziroma terapevtske pomoči

Na portalu Svetloba.si zbrani ponudniki ponujajo najrazličnejše oblike svetovanj, delavnic, vadb, in drugih dejavnosti, ki ne nadomeščajo klasičnega zdravljenja in niso del uradno priznane klasične medicine oziroma terapevtske pomoči. Ponudniki, ki izvajajo storitve in dejavnosti, ki niso priznane s strani klasične medicine, so pridobili znanje na različnih delavnicah, seminarjih v Sloveniji in tujini, in želijo obiskovalcem spletnega portala Svetloba.si ponudniki storitev, ki vpliva na kvaliteto posameznikovega življenja. Izbira storitev (svetovanje, predavanje, delavnice,…) in branje vsebine na portalu je v pristojnosti posameznika in za to prevzemate vso odgovornost.

Na spletnem portalu Svetloba.si spoštujemo uradno medicino in vas ne odvračamo od uradnega medicinskega zdravljenja ampak vas stimuliramo, da se pred kakršnokoli spremembo zdravljenja posvetujete s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

Vse programe, delavnice in nasvete (v obliki člankov, zapisov, e-knjig, predavanj,…), ki jih ponudniki in uredništvo delijo na portalu Svetloba.si niso nadomestilo za ustrezno zdravniško pomoč. Če imate resna bolezenska stanja, bolečine, kakršnekoli težave z zdravjem se pred prakticiranjem programov, obiskom delavnic ali vključevanju nasvetov v svoj vsakdan posvetujete z ustreznim zdravstvenim delavcem.

8.  Izključitev odgovornosti

V nobenem primeru spletni portal Svetloba.si in njegova upravljalca (Elumina, Matjaž Plevel s.p in Anastazija, Nastja Spasojević, s.p.) oziroma njihovi zaposleni ne bodo odgovorni za slučajno, posredno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz vaše uporabe oziroma nezmožnosti uporabe tega portala. Prav tako ne odgovarjajo za morebitne izpade delovanja spletne strani/portala Svetloba.si, niti za posredno oziroma neposredno škodo, ki je nastala zaradi začasnega nedelovanja portala.

Kot že omenjeno, spoštujemo uradno medicino in vas ne odvračamo od uradnega medicinskega zdravljenja ampak vas stimuliramo, da se pred kakršnokoli spremembo zdravljenja posvetujete s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

Spletni portal Svetloba.si ne prevzema odgovornost za udeležbo posameznika na katerikoli storitvi, programu ali dogodku, ki je ponujena na spletnemu portalu  Svetloba.si.

9. Omejitev osebne in nekomercialne uporabe

Spletni portal Svetloba.si smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, vsebin, izdelkov ali storitev, ki so del portala Svetloba.si, razen v primeru izrecne pisne dovolitve s strani portala Svetloba.si.

Vedno lahko (če se vam vsebina zdi pomembna) natisnete en izvod za lastno uporabo in branje, vendar mora biti v tem primeru natisnjena vsebina takšna kakršna je in v celoti.

Dovoljeno je deljenje in širjenje vesti o portalu Svetloba.si, objavljanje in deljenje člankov ter zapisov pod pogojem, da je jasno razviden avtor in vir članka s povezano na članek objavljen na portalu Svetloba.si

10. Sprememba določil

Pridržujemo si pravico občasnih sprememb teh pogojev in pravil. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na tej spletni strani, razen če ni drugače posebej določeno.

Pridržujemo si tudi pravico do sprememb in napak v napisanem besedilu.

11. Končno določilo splošnih pogojev portala Svetloba.si

Z uporabo portala Svetloba.si potrjujete, da ste v celoti seznanjeni s splošnimi pogoji portala Svetloba.si in da se z njimi strinjate. Ti pogoji in pravila imajo naravo pogodbe.

Glede morebitnih sporov (srčno upamo, da jih ne bo) se zavzemamo za sporazumno reševanje sporov. Kolikor tega ne bo moč doseči, bo za to poskrbelo pristojno sodišče v Ljubljani.

Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS  št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15), “Zakonom o varstvu potrošnikov ZVPot-UPB2”, Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), itd.).

Imate še kakšno vprašanje?

Za morebitne dodatne informacije smo vam na voljo na info@svetloba.si , kjer vam bomo z veseljem pomagali in odgovorili na zastavljena vprašanja ter upoštevali vaše predloge in želje.

Hvala, ker ste z nami!

Kamnik, 25. 7. 2018