Splošni pogoji

Izdajatelj pravil

1. Izdajatelj teh pravil in splošnih pogojev je Elumina, Matjaž Plevel s.p., Ulica Andreja Smolnikarja 1, 1241 Kamnik, matična številka: 3415384000. 

Opredelitev pojmov 

2. Elumina je izdajatelj teh pogojev. 

3. Elumina je ponudnik.

4. Uporabnik je pravna ali fizična oseba oziroma njen zastopnik ali pooblaščenec, ki brska po naših spletnih straneh ter dodaja vsebine (članke, zapise, inspiracije, dogodke, oglase, vprašanja, odgovore, komentarje, brezplačne vsebine). 

5. Spletni portal/stran Svetloba.si je informacijski sistem, namenjen obveščanju in iskanju po bazi podatkov izvajalcev s področja osebne in duhovne rasti ter zdravega načina življenja. Namenjen je tudi medsebojnemu povezovanju ljudi v skupnosti ter promociji osebnostne in duhovne rasti ter zdravega načina življenja.

Namen pravil in splošnih pogojev

6. Namen pravil in splošnih pogojev je opredeliti pravice in dolžnosti Elumine ter ponudnikov, ki so objavljeni na spletni strani Svetloba.si. Splošni pogoji imajo naravo pogodbe.

Uporaba 

7. Uporaba spletnega portala Svetloba.si  je pogojena s temi pogoji in pravili uporabe, vključno z uporabniškimi navodili, kot tudi z veljavnimi predpisi Republike Slovenije na tem področju. 

Z uporabo spletnega portala Svetloba.si :

 • izrecno soglašate z njihovo vsebino in vstopate v pogodbeno razmerje s podjetjem Elumina,
 •  potrjujete, da ste sposobni biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja,
 •  se obvezujete, da boste to spletno stran uporabljali na zakonit način, 
 • odgovorni ste za poznavanje in spoštovanje kateregakoli oziroma vseh zakonov, podzakonskih predpisov, pravil in ureditve, ki se nanaša na vašo uporabo tega spletnega portala. 

S pristopom  izrecno pristajate, da ne boste:

 • uporabili teh spletnih strani za protipravno ravnanje ali vzpodbudo tretje osebe, da bi storila kaj takega;
 • oddali ali prenesli na te spletne strani katerokoli diskriminatorno, sramotilno, nadlegovalno, klevetniško, obsceno, pornografsko ali drugače nezakonito vsebino;
 • uporabili te spletne strani za lažno predstavljanje;
 • pošiljali na te spletne strani take vsebine, ki vsebujejo računalniške viruse, trojanske konje ali drugo podobno računalniško kodo, datoteke ali programe, ki bi lahko spremenili, poškodovali ali motili funkcionalnost teh spletnih strani, programske opreme, računalniške strojne opreme ali katerokoli tretjo osebo, ki dostopa do te spletne strani;
 • pošiljali na te spletne strani, posredovali s pomočjo elektronske pošte ali na kakšen drug način prenesli take vsebine, za katere nimate pravne osnove, da jih lahko prenesete;
 • spremenili, poškodovali ali zbrisali katerokoli vsebino, oddano oziroma vsebovano na tej spletni strani;
 • namerno motili oziroma prekinjali normalni tok komunikacij v katerikoli smeri med uporabniki in spletno stranjo;
 • se sklicevali na poslovno povezavo ali predstavljali oziroma zastopali katerikoli poslovni subjekt, entiteto ali drugo organizacijo, za katere nimate pooblastila za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje;
 • oddali ali prenesli nezahtevane reklamne, promocijske ali podobne nadlegujoče vsebine;
 • oddali vsebine in fotografije, ki predstavljajo poseg oziroma kršitev pravic intelektualne lastnine tretjih oseb;
 • zbirali ali shranjevali osebne podatke o drugih osebah s teh spletnih strani.

Prijava 

Nekateri deli te spletne strani so omejeni le za prijavljene uporabnike, člane in nečlane ponudnike. 

10. Strinjate se, da bodo katerekoli od vas poslane informacije v smislu končnih dokumentov v teh delih spletne strani popolne in točne.

11. Strinjate se, da ne boste prijavili ali poskusili vstopiti na te strani pod imenom tretje osebe ali da ne boste prevzeli tako uporabniško ime, ki bi bilo neprimerno.

12. Z vstopom na portal Svetloba.si potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate in da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Ti pogoji uporabe veljajo za celoten spletni portal Svetloba.si.

13. Z registracijo na spletni strani se strinjate, da vam smemo na vaš elektronski naslov pošiljati naša redna ali občasna elektronska obvestila ter druga morebitna izredna sporočila, ki pa ne bodo presegla količine enega sporočila na teden.

Varovanje osebnih podatkov

14. Elumina se zaveda pomembnosti zanesljivega varovanja zasebnosti vsakega uporabnika portala in zbira osebne podatke, kot so e-poštni naslov in osebno ime, spol, zanimanja, datum rojstva, kraj, telefon, velikost majice ter osebni opis. 

15. Osebni podatki so uporabljeni za lastne evidence ter za obveščanje o storitvah ali izdelkih, ki so ali bodo na voljo.

16. Elumina ščiti osebne podatke posameznikov pred vsakim nepooblaščenim dostopanjem, uporabo ali razkritjem. 

17. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam in poslovnim partnerjem brez privolitve uporabnika. 

Povezave na druge spletne strani

18. Nekatere povezave s portala vodijo na druge spletne strani, ki jih Elumina ne upravlja, ne kontrolira niti ne preverja njihove vsebine. 

19. Elumina ponuja te povezave uporabnikom le kot dodatne informacije o izvajalcih in virih.

20. Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij.

21. Ko izberete povezavo na drugo spletno stran, ste se dolžni ravnati po pogojih in pravilih, ki jih postavlja njihov upravljalec in ki veljajo za te zunanje spletne strani.

Izključitev jamstva

22. Izrecno se strinjate, da razumete, da uporabljate ta portal oziroma katerokoli vsebino na portalu izključno na lastno odgovornost.

23. Vsebina in funkcionalnosti portala so vam ponujene »take kot so«, brez kakršnihkoli drugih jamstev.

24. Večina storitev in dejavnosti ponudnikov, objavljenih na spletnemu portalu Svetloba.si ni del uradno priznane klasične medicine oziroma terapevtske pomoči. Večina izobraževalnih programov, ki jih ponujajo ponudniki na spletnemu portalu Svetloba.si niso del uradne medicine oziroma niso uradno priznani. Svetloba.si ponuja najrazličnejše oblike svetovanj, delavnic, vadb, in drugih dejavnosti, ki ne nadomeščajo klasičnega zdravljenja. Ponudniki, ki izvajajo storitve in dejavnosti, ki niso priznane s strani klasične medicine, so pridobili znanje na različnih delavnicah, seminarjih v Sloveniji in tujini, in želijo obiskovalcem spletnega portala Svetloba.si ponudniki storitev, ki vpliva na kvaliteto posameznikovega življenja. Izbira storitev (svetovanje, predavanje, delavnice,…) je v pristojnosti posameznika in za njih posameznik prevzame vso odgovornost. Elumina in spletni portal Svetloba.si ne prevzemata odgovornosti za udeležbo posameznika na katerikoli storitvi, ki je ponujena na spletnemu portalu  Svetloba.si. 

  

Izključitev odgovornosti

25. V nobenem primeru Elumina oziroma njeni zaposleni ne bodo odgovorni za slučajno, posredno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz vaše uporabe oziroma nezmožnosti uporabe tega portala.

26. Elumina spoštuje uradno medicino in obiskovalcev ne odvrača od uradnega medicinskega zdravljenja ampak jih kvečjemu še stimulira, da nadaljujejo z navodili, ki jim jih je dal osebni zdravnik ali farmacevt. 

27. Elumina in spletni portal Svetloba.si ne odgovarjata za morebitne izpade delovanja spletne strani/portala Svetloba.si, niti za posredno oziroma neposredno škodo, ki je nastala zaradi začasnega  nedelovanja portala.

Sprememba določil

28. Elumina si pridržuje pravico občasnih sprememb teh pogojev in pravil. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na tej spletni strani, razen če ni drugače posebej določeno.

Preklic vpisa na spletno stran / Izpis

29. V kolikor želite preklicati prejemanje kakršnih koli elektronskih sporočil, se morate s spletne strani samostojno izpisati s pomočjo povezave, ki se nahaja v vsakem sporočilu. V kolikor želite preklicati registracijo na spletni strani nam pišite na info@svetloba.si in izbrisali bomo vaš profil iz naše baze.

30. Vsi uporabniki spletne strani so sami odgovorni za svoj lastni izpis.

Izjava o odgovornosti pri vpisu

31. Spletna stran striktno uporablja »double opt-in« princip pridobivanja in vpisovanja uporabnikov, oz. metodo z dvojnim vpisom in preverjanjem. To pomeni, da elektronski naslov, s katerim se obiskovalec vpiše, preverimo tako, da mu na njegov elektronski naslov samodejno pošljemo potrditveno sporočilo s povezavo, na katero je potrebno klikniti, da se vpis potrdi in dokončno izvede.To preprečuje, da bi vas na spletno stran prijavil kdorkoli drug, kot vi sami, oziroma kdorkoli, ki nima dostopa do vašega elektronskega naslova.

32. Kljub vsem varovalom pa lahko katerikoli spletni uporabnik v obrazec za vpis vpiše vaš elektronski naslov, s čimer boste nanj prejeli potrditveno elektronsko sporočilo za vpis. V tem primeru vas prosimo, da to sporočilo ignorirate, saj je tehnološko nemogoče imeti nadzor nad takšnimi dejanji, zato Elumina, zavrača vsakršno odgovornost ob morebitnem tovrstnem dogodku. Kljub temu pa vpis ne bo potrjen, dokler ga ne boste potrdili s klikom na povezavo v prejetem sporočilu, zato od nas ne boste prejeli nobenih dodatnih elektronski sporočil, razen če boste vpis potrdili.

Objava podatkov

33. V imeniku izvajalcev je o posameznem poslovnem subjektu objavljenih več vrst podatkov.

34. Vsi objavljeni podatki so pridobljeni iz javnih podatkovnih zbirk ali z osebnim preverjanjem pri posameznem ponudniku teh podatkov ali z osebnimi vpisom podatkov s strani ponudnika.

35. Izvajalec izrecno dovoljuje, da uporabniki objavljeni podatek o izvajalčevem elektronskem naslovu lahko uporabijo za prvo komercialno sporočilo za namen neposrednega trženja in komuniciranja, pri čemer izvajalec soglaša, da takšno sporočilo ne šteje za neželene komunikacije po 109. členu Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. list RS, št. 43/2004). 

36. Med predstavitve izvajalcev so vključene le tiste, katerih sedež izvajalca je na področju Evrope.

Omejitev osebne in nekomercialne uporabe

37. Spletni portal Svetloba.si smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del portala Svetloba.si, razen v primeru izrecne pisne dovolitve s strani portala Svetloba.si.

Dovoljeno je deljenje in širjenje vesti o portalu Svetloba.si, objavljanje in deljenje člankov ter zapisov pod pogojem da je jasno razviden avtor in vir članka s povezano na članek objavljen na portalu Svetloba.si

38. Povezave na spletno stran Svetloba.si (osnovno stran in/ali posamezne podstrani) so dovoljene, če se navaja vir vsebine in povezava na našo stran.

Zasebnost in osebni podatki

39. Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vašega uporabniškega računa, zato je priporočljivo, da na javnih računalnikih ne shranjujete svojega uporabniškega imena/gesla. 

40. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti podjetje Elumina, ki ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa ali gesla.

Pravica do uporabe povratnih informacij in predlogov

41. Z oddajo tega materiala in informacij podjetju Elumina dovoljujete: uporabo, spreminjanje, kopiranje, distribucijo, oddajanje, javno prikazovanje in izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli takih povratnih informacij in predlogov.

42. Zgoraj omenjene pravice morajo vključevati tudi pravico do izrabe katerih koli lastniških pravic v takšni povratni informaciji ali predlogih, vključujoč pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, blagovne znamke, storitvene znamke ali patentnih zakonov pod pristojnostjo katere koli s tem povezane sodne oblasti. 

43. Za oddano gradivo ali informacije, vsebovane v predlogu, ki ga bo uporabilo podjetje Elumina, ne bo izplačano nobeno nadomestilo. 

44. Podjetje Elumina ni obvezano objaviti in uporabiti katerega koli oddanega gradiva ali informacij, ki jih zagotovite.

Uporabniške vsebine

45. Spletni portal Svetloba.si uporabnikom omogoča objavljanje komentarjev, posredovanje lastnih člankov in zapisov, dogodkov ter predstavitev, dodajanje inspiracij in brezplačnih vsebin (v nadaljevanju uporabniške vsebine).

46. Elumina ne odgovarja za uporabniške vsebine, objavljene na spletnemu portalu Svetloba.si.

47. Uporabniške vsebine so last uporabnikov in zanje sami odgovarjajo. Elumina ne odgovarja za preverjanje avtorske kredibilnosti vsebine in slikovnega materiala objavljenega na portalu Svetloba.si.

48. Uporabniki se ob objavi uporabniške vsebine strinjajo in potrdijo, da so avtorji vsebine oziroma, da imajo avtorjevo dovoljenje za objavo vsebine, če sami niso avtorji uporabniške vsebine. Prav tako potrjujejo, da je priložen slikovni material uporabniški vsebini njihovo avtorsko delo ali da imajo kupljene zagotovljene pravice do njegove objave, distribucije in promocije s strani avtorja gradiva. 

49. Uredništvo spletnega portala Svetloba.si ne pregleduje in ne more pregledovati vseh uporabniških sporočil in ni odgovorno za njihovo vsebino, si pridržuje pravico, da briše, premika ali ureja sporočila, ki jih po lastni presoji smatra za žaljiva, opolzka, smatra, da kršijo avtorsko zakonodajo ali so drugače nesprejemljiva.

50. Strinjate se, da lahko vse vsebine, ki jih predložite, Elumina ureja, objavi, prenaša, ali prikaže in se odrekate vsem moralnim pravicam, ki jih imate pri posedovanju vsebine, ki bi se spremenila na način, s katerim se ne strinjate. 

51. Podjetju Elumina dajete stalno, neizključno, globalno, nelicenčno, pravico uporabe, kopiranja, prenosa, vključitve, objave, distribucije, javnega prikaza, ustvarjanja prirejenih del, indeksiranja, označevanja, spreminjanja in prilagajanja.

Končna določba

Ti pogoji in pravila imajo naravo pogodbe. Morebitne spore v zvezi s tem pogodbenim razmerjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Stranki udeleženki v elektronskem poslovanju soglašata, da bosta ob morebitnih sporih medsebojno priznavali veljavnost elektronskih sporočil na sodišču, če veljavnost le teh ni bila predhodno ugovarjana skladno s postopki, ki so opredeljeni v teh pogojih in pravilih. Nadaljevanje uporabe spletne strani po objavi sprememb pomeni, da se z navedenimi spremembami strinjate.

Ljubljana, 29. 4. 2016