Insights
družba za odkrivanje in razvoj potencialov d.o.o.

Insights, družba za odkrivanje in razvoj potencialov d.o.o.

Trčova 211
2229 Malečnik

0 zahval     197 ogledov

 

INSIGHTS d.o.o. svojim naročnikom nudi razvoj potencialov na dveh področjih:

a)     Definiranje in razvoj potencialov podjetja (poslovno-procesno področje):

–       Svetovanje, oblikovanje poslovnih vizij, vstopa na trge

–       Vodenje delavnic, fasilitiranje in preoblikovanje poslovnih izzivov

 

b)     Na področju odkrivanja in razvoja potencialov zaposlenih, vodij, menedžerjev:

–       Priprava strategije razvoja zaposlenih (tudi po posameznih segmentih, npr. visokotehnološki kader, generacija Z, starejši zaposleni v okviru projekta ASI ipd ...)

–       Izvajanje delavnic za doseganje zastavljenih ciljev (komuniciranje, vodenje, timsko sodelovanje, medosebni odnosi, pogajanja in prodajne veščine, treningi javnega nastopanja in predstavitev) s področja razvoja potencialov po meri naročnika;

–       Osebni in poslovni coaching za učinkovitejše doseganje ciljev in izboljšanje medosebnih odnosov ter osebnostni razvoj;

–       Teambuilding s pomočjo konjev in/ali psov (equine assisted teambuilding, dogs assisted teambuilding);

–       Izvajanje poslovnega timskega in individualnega coachinga s konji in s psi za razvoj ustreznih kompetenc in pripravo/upravljanje sprememb;

–       Oceno zavzetostih zaposlenih in pripravo programov za uspešnejše in učinkovitejše upravljanje talentov po metodi »Include.all – Model 6« (razvito z lastnim znanjem v evropskem prostoru);

–       Mentoriranje, karierno sponzorstvo.

 

Razvoj kompetenc s področij:

Izvajalec in naročnik v skupnem uvodnem briefingu določita cilje; lahko gre za:

-        gradnjo pripadnosti timu,

-        upravljanje z notranjimi stanji,

-        odkrivanje preprek v medosebnih odnosih,

-        postavljanje  in definiranje poslovnih ciljev in definiranje prvih korakov na poti,

-        uvajanje novega procesa,

-        uvajanje novega produkta/storitve na trg in s tem spremenjeno dinamiko delovanja znotraj tima,

-        izgradnja pogajalskih/prodajnih veščin,

-        gradnja vodstvenih kompetenc,

-        odkrivanje preprek v komunikaciji vodij,

-        pregled medsebojnega komuniciranja članov tima,

-        odkrivanje »tihih« oz. neformalnih vodij,

-        odkrivanje omejujočih vzorcev (vodenja, komuniciranja, medsebojnih odnosov, delegiranja nalog ...)

-        ...

V podjetju ob Natalie Cvikl Postružnik sodelujejo še Gorazd Postružnik, sociolog, prokurist, Danaja Postružnik, študentka psihoterapije Siegmund Freud Universität, prokuristka, Gaja Postružnik, specialistka za živali (licence Jahač 1, 2, državna prvakinja v agilityju); ter pogodbene sodelavke Irena Dobnik za področje optimizacije poslovanja, Nina Lesar, Dubravka Rebernak in Sara Škorjanc za področje marketinga, prodajnih, vodstvenih in komunikacijskih veščin.

Nam želiš kaj sporočiti? 0
  Bodi prvi in podaj svoj komentar ter prejmi 3 žarke!

Pošlji sporočilo  |  Insights, družba za odkrivanje in razvoj potencialov d.o.o.

  Registrirani uporabniki s poslanim sporočilom prejmejo 10 žarkov. Registriraj ali prijavi se!
V kolikor znaki niso berljivi, klikni nanje za zamenjavo.
Nalagam...