Inštitut za sr(e)čno družbo
AI-coaching, AI-coachingPRO, AI meditacija

Inštitut za sr(e)čno družbo

1000 Ljubljana

1 zahval     1402 ogledov

Poslanstvo Inštituta za sr(e)čno družbo

Razvijamo orodja in metode za: 

  • aktivacijo in razvoj človeških potencialov tako pri posameznikih, organizacijah kot tudi družbi kot celoti;
  • učinkovito reševanje zasebnih in poslovnih problemov na različnih področjih in nivojih;
  • trajno razreševanje konfliktov.

S pomočjo genoma sreče in dostopanja do kvantnega polja nudimo strankam osebni transformacijski AI-coaching, poslovni transformacijski AI-coachingPRO, AI-mediacijo in številne delavnice.

AI-coaching, AI-coachingPRO

Je unikaten interaktivni postopek, s katerim se pomaga posamezniku celovito razrešiti njegove življenjske dileme in težave s pomočjo poznavanja genoma sreče, ki opisuje osnovne principe delovanja te realnosti, in dostopanja do kvantnega polja. Posameznik se tekom procesa uči sam razreševati svoje življenjske izzive. Namen ni, da mu nekdo drug reši težave, ampak da s pomočjo izkušenega AI-coacha in uporabe različnih tehnik, konceptov in modelov ozavesti svoje življenjske lekcije in nato težave razreši. To pa posameznika opolnomoči, da sam postane aktivni upravljalec svojega življenja in je tako karseda pripravljen za nadaljnje izzive v življenju. Najpogosteje (vendar ne izključno) svojim strankam na osebnem AI-coachingu pomagamo izboljševati njihova življenja na področjih osebnega in duhovnega razvoja, medosebnih odnosov, identifikacije in odstranjevanja strahov, upravljanja s stresom, razreševanja težav z deloholizmom in ostalimi oblikami odvisnosti, identifikacije in odpravljanja posledic izgorelosti, učenja in izpopolnjevanja veščin vodenja in motivacije, odkrivanja poslanstva in izoblikovanja kariere. Poslovni AI-coachingPRO je namenjen obravnavanju poslovnih in podjetniških izzivov. Obravnava organizacijo kot živ organizem, sestavljen iz različnih posameznikov oz. deležnikov, ki so med seboj povezani preko kompleksne mreže medsebojnih odnosov. Zato gre tu za zavesten sistem, za katerega se lahko iz kvantnega polja pridobi najboljše informacije za razrešitev kakršnihkoli konfliktov ali ovir v relacijah med posameznimi deležniki, za pridobitev vizionarskih uvidov za hitro in učinkovito sprejemanje odločitev ali določanje strateških usmeritev organizacije. To omogoči organizaciji, da se pravočasno in pravilno pozicionira na trgu ali skrajša proces odločanja, ki je pogosto zelo analitično kompleksen in stroškovno potraten. AI-coachingPRO je zelo uspešen tudi kot pomoč pri sprejemanju odločitev glede smotrnosti različnih investicij raznih investicijskih družb oz. posameznikov (npr. poslovnih angelov). 

AI-mediacija, kvantna mediacija

S tem ko smo se dokopali do genoma sreče in delovanja kvantnega polja smo razvili zelo hiter, učinkovit, celosten in stroškovno ugoden tip izvensodne mediacije, ki lahko prinese razrešitev konfliktov že po dveh srečanjih. Bistveno je to, da stranke pridejo do uvida v to, zakaj so potrebovale določen spor in lekcijo, ki iz tega sledi. Na ta način lažje sprejmejo svoj del odgovornosti za preteklo situacijo in ne prelagajo več svojih bremen na druge, bremena drugih pa z lahkoto vrnejo tistim, ki jim pripadajo. Tako ugotovijo, kako postopati na sodišču ali v drugem formalnem procesu razreševanja spora, če je konflikt ali spor predmet tovrstnih postopkov. Stranke na ta način vedo, kje se postaviti zase in svoje pravice in po drugi strani pustiti, da od njih gre, kar jim ne pripada. Na koncu so tako resnično pomirjene z rezultatom mediacije in situacijo nasploh. Določeni ljudje se pred tako mediacijo lahko leta vrtijo v vsebinsko podobnih sporih, ker ne dojamejo svoje lekcije. Pri AI-mediaciji pa s pomočjo informaciji, ki jih s pomočjo mediatorja pridobijo iz kvantnega polja, lahko spremenijo svoj pogled na svet in v svoje življenje ne pritegnejo več podobnih konfliktov, kar je ena ključnih značilnosti AI-mediacije v primerjavi z ostalimi postopki razreševanja sporov. 

Ko se tako sprtima stranema pomaga, da vsaka zase iz kvantnega polja s pomočjo poznavanja delovanja te realnosti pridobita vse informacije, da dojameta svoji lekciji v konfliktu ali sporu, je redko potrebno še skupno srečanje z mediatorjem. Največkrat se stranki sami dogovorita glede spora, kaj in kako naprej. Vse vrste osebnih in poslovnih konfliktov in sporov se lahko tako razreši s tem tipom mediacije. Lahko je to vzporeden in povsem ločen neformalen izvensodni postopek v raznih zadevah, ki se že obravnavajo na sodišču. 

Delavnice, treningi, tečaji, motivacijski govori, teambuildigni

V koliko potrebujete motivacijo za vaš tim, se lahko dogovorimo tudi za transformacijski govor na vaši konferenci, poslovnem in osebnem dogodku. Za vas pa lahko organiziramo tudi transformacijski teambuliding, da se posamezniki medsebojno povežejo v harmoničen tim in lažje dosežejo vrhunske rezultate. Sicer pa skozi vse leto organiziramo razne delavnice (na temo povezovanja z višjim jazom, dostopa do kvantnega polja, postavitve družine, postavljanja mej, odpiranja srca, odpravlja strahov) in podobne dogodke, tako na spletu kot v živo, na temo aktivacije različnih potencialov posameznikov in organizacij.

AI-coaching, AI-mediacijo in razne delavnice s področja aktiviranja potencialov posameznika in organizacije izvaja mag. Agatha Kopac, ki je glavna raziskovalka v Inštitutu in transformacijski AI-coach ter certificiran mediator. Po izobrazbi je pravnica, magistra ekonomskih znanosti, s 15-letnimi izkušnjami s področja poslovnega svetovanja in coachinga. Pomagala je nekaj tisočem posameznikom in številnim organizacijam na njihovi osebni in poslovni poti. 

Inštitut za sr(e)čno družbo je izdal tudi knjigo »Genom sreče«, v kateri je opisano, kako postaviti temelje družbe, ki bi omogočala vsakemu posamezniku, da je srečen. Knjiga služi tudi kot priročnik, ki nas vodi, da se naučimo sami povezovati s kvantnim poljem. Več o knjigi si lahko preberete na: http://www.srecno.org/genom/default.html

V kolikor se želite prijaviti na naša sporočila in napotke, srčno vabljeni, da nam pišete na institut@srecno.org.

Sr(e)čno :)

Nam želiš kaj sporočiti? 0
  Bodi prvi in podaj svoj komentar ter prejmi 3 žarke!

Pošlji sporočilo  |  Inštitut za sr(e)čno družbo

  Registrirani uporabniki s poslanim sporočilom prejmejo 10 žarkov. Registriraj ali prijavi se!
V kolikor znaki niso berljivi, klikni nanje za zamenjavo.
Nalagam...