Andrej Pešec

Primerjalna analiza različnih družinskih načinov življenja

31. julij 2022    133 ogledov

Duhovni zakon je najvišji standard družinskega življenja. Mož in žena nadideta rojstvo, smrt, bolezen, starost in se vrneta v duhovni svet.

Družinski človek v guni vrline živi srečno in radostno. Uživa v druženju z drugimi družinskimi člani; rodi se na nebeških planetih v njenem/njegovem naslednjem življenju, ker se je ukvarjal z duhovno prakso, rodi se v družini grihast.

Družinski človek v guni strasti je nezadovoljen, drugim zavida, je živčen, iztrošen. Pogosto vara svojega partnerja, v naslednjem življenju se rodi na zemeljskih/srednjih planetih, dobi telo nasprotnega spola. Sreča se mu izmuzne navkljub vsem mrzličnim prizadevanjem, da bi jo na vsak način dosegel.

Družinski človek v guni nevednosti je slabega zdravja in trpi. Zanj so tipični peklenski planeti in popolna odsotnost sreče.

Prosim, da vzamete na znanje, da je ob opisu grihaste pomemben tudi opis družinskega človeka v guni vrline. Se pravi, da je grihasta družinski človek v guni vrline, a ima kljub temu globoko duhovno razumevanje.

Znotraj duhovnega zakona si zakonca postavita cilj vrnitve domov, nazaj k Vsevišnjemu, skupaj z njunimi otroki in vsemi, ki bi jim lahko pomagala s tem, da naredita iz njune družine središče pridiganja. Zgledujeta se po Bogu in duhovnem učitelju.

Zakonca v guni vrline se strinjata glede življenjskih ciljev in metod za doseganje le-teh, prav tako soglašata glede pobožnega načina življenja, doprinašanja dobrega v njuno družino, otrokom in družbi. Prizadevata si k doseganju harmonije in ne zreta en v drugega temveč v isto smer.

Zakonca v guni strasti zreta en v drugega in ne v isto smer. Stremita k zadovoljevanju samega sebe s pomočjo drugega in otrok.

Zakonca v guni nevednosti hodita v različni smeri. Skupaj živita dokler imata podobne cilje in se prenašata, ker je samsko življenje težko, a ima vsak od njiju svoj lasten načrt oz. ga sploh nima.

 

Splošno vedenje

V duhovnem zakonu se smatra za dolžnost, da človek skrbi za lasten duhovni napredek in napredek vsakega družinskega člana.

Družinski človek v guni vrline ne greši, ker spozna, da bodo kaznovani vsi člani družine.

Zakonca v guni strasti podobno grešita ali pa grešita, da bi prizadela drug drugega.

Zakonca v guni nevednosti ne vidita razlike med različnimi vrstami vedenja.

Življenjski moto

V duhovnem zakonu: kontrola čutov zavoljo duhovnega napredka in vzgoje duhovnih otrok.

V guni vrline: zdrav življenjski slog in izobrazba.

V guni strasti: ekonomski razcvet. Denar je sveta vladar.

V guni nevednosti: jej, pij in bodi vesel – samo enkrat se živi. Ni važno kje delaš, samo da se izogibaš delu (človek upa, da se bo lahko izognil delu).

 

Prehod v družinsko življenje

V duhovnem zakonu vstopi moški v družinsko življenje po tem, ko se izuri kot brahmačari (učenec v celibatu), ko pridobi dovoljenje s strani duhovnega učitelja, z namenom, da prevzame odgovornost za ženo in otroka, ter da jih odpelje nazaj domov, nazaj k Vsevišnjemu.

Žena odide od doma njenih staršev, kjer je bila vzgojena, da bo v pomoč svojemu možu, čednostna in dobra v tem, da ustvari dom, z željo po duhovnem napredku.

Oba si morata želeti najti partnerja, ki je zmožen osebne rasti in pomagati celotni družini, le-ta napreduje.

V guni vrline je zakon dobro načrtovan in premišljen korak. Človek vstopi v družinsko življenje po tem, ko se je posvetoval z naprednejšimi od njega ali nje ter za tem, ko si je postavil življenjski cilj. Bodoča zakonca fokusirata um in srce na služenje družbi in vzgoji otrok. Imata dobre odnose z drugimi družinskimi člani in upoštevata rituale ter obrede. Ta zakon je za vedno.

Zakon v guni strasti je osnovan na spolni privlačnosti. Nihče nič ne planira in se ne posvetuje z naprednejšimi od sebe. Značilno zanj je promiskuitetno spolno vedenje in predzakonska spolnost. Ponavadi eden od zakoncev zapusti svoje sorodnike ali pa jih denarno izkorišča. Gre za pogosto vrsto zakona na Zahodu, ki vključuje predporočno pogodbo (»pisno potrdilo za nezvestobo«). 

Zakon v guni nevednosti vključuje uničenje prejšnjih zakonov, zapuščanje otrok in prepire. Do njega lahko pride zaradi nenačrtovane nosečnosti, zaradi pritiska ali stresa kot posledica strahu pred obtožbami o posilstvu.

 

Zapravljanje

V duhovnem zakonu človek skrbi za svoj duhovni napredek. Zato se denar porablja za pridigarske misije njenega ali za duhovnega učitelja (duhovna dobrodelnost ali pa prostovoljstvo).

Družinski človek v guni vrline ima planiran proračun, ki je namenjen za izobrazbo otrok, počitek in rekreacijo, izboljšanje zdravja, čisto življenje in najpomembneje, za dobrodelne namene kot plačilo za licenco za spolno življenje (dobrodelnost kot očiščenje).

Družinski človek v guni strasti troši denar za nepotreben luksuz, objekte čaščenja, restavracije, lov na prestiž in zadnje modne krike. Denar daje v dobrodelne namene, da se s tem baha ali pa, da skrene pozornost stran od njegovih/njenih grešnih aktivnosti.

Družinski človek v guni nevednosti ima slabo načrtovan proračun, katerega središče je intoksikacija, jemanje mamil; živi tudi v konstantnih dolgovih.

 

Otroci

V duhovnem zakonu se otroci rojevajo v čistoči s pomočjo samskar (očiščevalnih ritualov) in blagoslovov naprednejših, pri čemur se upošteva regulacija spolnega življenja. Glavni cilj rojevanja otrok je, da se vzgaja svete osebe.

V guni vrline se otroke načrtuje z željo po dajanju življenja in sreče živemu bitju, nudenju izobrazbe in učenju zdravega načina življenja.

V guni strasti se otroke načrtuje kot faktor zabave znotraj družine. Sili se jih, da izpolnijo načrt in si pridobijo prestižno izobrazbo, ki jim je predpisana. V kolikor jim spodleti, se jih smatra za zgube: »znotraj vsake družine se najde črna ovca.«

V guni nevednosti pridejo otroci na ta svet sami in se sami tudi vzgojijo. Pravi se jim varna-sankara (nezaželeno potomstvo) in starši komaj čakajo, da zapustijo dom. Pogosto se jih uporablja kot sredstvo za služenje denarja preko zbiranja miloščine ali s prostitucijo.

 

Sprejemanje nasvetov

V duhovnem zakonu sprejmemo nasvete od brahman (svečenikov) in duhovnih učiteljev, prejmemo jih tudi iz knjig.

Človek v guni vrline prejme nasvete s strani naprednejših od njega/nje in iz knjig modrosti. V takšni družini po pravilu obstaja kvalitetna družinska knjižnica. Takšna oseba je nagnjena k upoštevanju nasvetov.

Družinski človek v guni strasti sprejme nasvete od finančnih svetovalcev in tistih, ki so dosegli blaginjo ter preko televizije in popularnih revij. Takšna oseba ne bere knjig – te so le del stanovanjske opreme.

Družinski človek v guni nevednosti zelo nerad upošteva nasvete. Filozofske razprave se odvijajo med sedenjem za jedilno mizo ob prazničnem obroku. Takšna oseba meni, da ima dovolj znanja in krivi ostale za lastno smolo in nesrečo.

 

Odnos do gostov

V duhovnem zakonu je oseba vedno pripravljena gostiti kateregakoli obiskovalca, saj ga smatra za Božjega predstavnika. Ima se za Božjega slugo v Božji hiši in gostu ponudi prasadam (posvečeno hrano). Obiskovalcem ne izreče dobrodošlice, kot da so to njeni/njegovi osebni gostje, temveč so to gostje njenega/njegovega duhovnega učitelja.

Družinski človek v guni vrline toplo sprejme vse goste z namenom, da se očisti in prejme blagoslove za njeno/njegovo družino in otroke. V Indiji narišejo odtise stopal z riževo moko, ti pa so usmerjeni proti vhodu v hišo.

Družinski človek v guni strasti sprejme samo zaželene goste in nezaželenim pokaže vrata. »Nepovabljeni gostje so dobrodošli šele, ko odidejo.« Takšna oseba tehta le med »prednostmi in slabostmi« po vsakem sprejemu. Kot ponavadi gre tu za praznike, ki se jih preživi pri različnih sorodnikih, skupaj s pitjem, kar spada zraven k obisku.

Družinski človek v guni nevednosti gostom ne bo odprl vrat, razen če s seboj prinesejo svojo hrano. Njega/njo sprejemanje gostov dela nesrečnega/nesrečno, z njimi ravna nespoštljivo.

 

Odnosi do spolov

V duhovnem zakonu človek vidi razliko med moškim in žensko na način, kako on/ona izpolnjuje svoje dolžnosti do Boga.

Družinski človek v guni vrline spoštuje nasprotni spol, tako da sprejema vse njegove/njene vrline in šibkosti. Izkazuje skrben in pozoren odnos.

Družinski človek v guni strasti izkorišča nasprotni spol za čutno zadovoljevanje (ženska zahteva denar, moški pa seks). Če to ni mogoče, izgine spoštovanje do zakonca ter se išče nadomestilo. Razmerja na osnovi spolnosti se izrabljajo za izboljšanje lastne kariere.

Družinski človek v guni nevednosti izrabi nasprotni spol za zaslužek, izkaže mu popolno nespoštovanje in neupoštevanje. Razlike med spoloma postopoma zbledijo, tako moški kot ženske se začnejo vesti na enak način. Ženska postane sužnja – z žaljivim, ravnodušnim odnosom.

 

Služenje

V duhovnem zakonu človek služi Bogu in duhovnemu učitelju, istočasno pa izpolnjuje svoje družinske dolžnosti.

Družinski ljudje v guni vrline služijo otrokom, starejšim, družbi in eden drugemu.

Družinski ljudje v guni strasti služijo bogatim ljudem in sponzorjem, lastnim čutom, njihovem pohištvu, njihovim avtomobilom …

Družinski ljudje v guni nevednosti služijo samim sebi in živalim.

Vstajanje iz postelje

V duhovnem zakonu se človek zgodaj zjutraj vstane, da časti oltar in se ukvarja z duhovno prakso.

Družinski človek v guni vrline se vstane zgodaj z namenom, da si izboljša zdravje, da bi bil dobro razpoložen, ter da pozajtrkuje skupaj z drugimi člani družine.

Družinski človek v guni strasti vstane zgodaj zjutraj, če je to potrebno za njegov uspeh ali pa to stori takrat, ko to ustreza.

Družinski človek v guni nevednosti se vstane proti svoji volji, predolgo spi, ima rad kavo v postelji, zamudi v službo, je len, se izogiba delu.

 

Vzgoja otrok

V duhovnem zakonu se otroke poučuje v gurukulah (duhovnih šolah), v nedeljskih šolah, na osnovi primerov svetnikov.

Družinski človek v guni vrline poučuje otroka, pri tem pa spoštuje otrokovo osebnost, upošteva njegove naravne inklinacije, mu nudi svobodo izbire, mu dopušča, da sprejema lastne odločitve, ki temeljijo na primernem vedenju staršev.

Družinski človek v guni strasti se poslužuje pristopa »palice in korenčka«, nagrajuje otroke z materialnimi stvarmi, ne spoštuje otrokove osebnosti. Otrok se smatra kot del prestižnega okolja in mora doseči starševski nivo razumevanja smisla življenja.

Družinski človek v guni nevednosti se poslužuje prisile, prekomerno uživa v otroku ali pa se do njega/nje vede povsem indiferentno ter mu/ji ne posveča nikakršne pozornosti.

 

Darila za družinske člane

V duhovnem zakonu človek da, kar je potrebno in spodbudno za duhovni napredek kot zahvalo za vdano služenje. Podeli se prasadam.

Družinski človek v guni vrline podari praktična in primerna darila, ki so povezana z zdravjem in v naprej načrtovana. Darujejo se knjige in vse v povezavi z izobraževanjem. Darila se podarijo iskreno.

Družinski človek v guni strasti podari darila z namenom, da od tega nekaj ima ali pa, da je darilo recipročno. Ta darila so lahko razne drobnarije, so fina, draga, razkošna. Darila se dajejo z obžalovanjem ali zavistjo, ki vznikne v trenutku, ko se darilo podari.

Družinski človek v guni nevednosti podari alkohol, neuporabne reči ali ukradene predmete. Podari se, kar druga oseba že ima.

 

Obnašanje žene v odsotnosti moža

Žena, ki je na duhovni ravni pridiga in se moli k Bogu, da bi mož imel srečo pri izpolnjevanju svojega poslanstva. Na umu ima vedno podobe Boga in moža.

Žena v guni vrline ne praznuje praznikov, si ne okrašuje telesa, se ne smeje. Vede se izredno previdno in zvesto, da mož ne bi bil nervozen, medtem ko je zdoma. Izpolni moževa navodila.

Žena v guni strasti izkoristi ta čas za to, da izpolni vse svoje želje.

Žena v guni nevednosti se počuti radostno in upa, da bo ta čas trajal tako dolgo kot je le mogoče.

 

Hrana

Duhovna oseba najprej hrano ponudi Bogu.

Družinski človek v guni vrline sprva nahrani otroke, starejše ter handikapirane družinske člane (in celo vsakega neznanca po tem, ko stopi na ulico in trikrat zakliče, »Če je kdo lačen, naj pride k meni in dobil bo za jest.«). Oseba goji svojo hrano in kuha tako, da uporablja sveže sestavine, ki nas delajo zdrave in nam podaljšujejo življenjsko dobo. Hrana se pripravi z ljubeznijo in ne več kot tri ure pred tem, ko se jo pojé.

Družinski človek v guni strasti se prehranjuje v restavracijah, s hrano, ki jo zanj pripravijo drugi, z mesno hrano. Hitri obroki; hrana, ki je prevroča, preostra, kisla in slana, hrana s sestavinami, ki vznemirijo čute. Čebula in česen, čaj in kava. Oseba jé na način, ki bi lahko v drugih vzbudil zavist.

Družinski človek v guni nevednosti konzumira alkohol, hrano iz klavnic, razkrajajočo, gnilo, ukradeno hrano. Včasih se oseba skrije pod odejo in tam pojé hrano.

 

Umik iz družinskega življenja

V duhovnem zakonu se oče, ko so otroci zmožni vzdrževanja lastnih družin, umakne iz družinskega življenja zavoljo duhovnega napredka in postane duhovni učitelj družine ali pa celotnega sveta.

Družinski ljudje v guni vrline se iz dolžnosti medsebojno podpirajo, skrbijo en za drugega do konca življenja.

Družinski ljudje v guni strasti skrbijo en za drugega z namenom, da bi nekdo tudi njim nudil pomoč. V splošnem pride do sovraštva, ker na pragu starosti objekti čutne zaznave povzročajo močno vznemirjenje. Prihaja do ločitev z delitvijo premoženja in do ločitev zaradi varanja.

Družinski ljudje v guni nevednosti: ločitve, umori, nasilje, čakanje na smrt zakonca, napotitev zakonca v dom za ostarele.

 

Predebatirane teme

V duhovnem zakonu: duhovnost in duhovni razvoj, čaščenje bhakt in preučevanje svetih spisov, duhovno načrtovanje življenja.

V guni vrline: intelektualne, analitične teme, teme povezane z zdravjem, kulturo in umetnostjo.

V guni strasti: novice, gospodarski dogodki, zavistni pogovori o materialnem premoženju drugih. Prehranjevanje, spanje, razmnoževanje, branjenje. Denar in politika.

V guni nevednosti: govorice, klevetanje, kritiziranje in grdo govorjenje o drugih

 

Odnos do doma

V duhovnem zakonu: ta dom je le začasen, medtem ko je naš pravi dom Vaikuntha. Oseba poskuša živeti v templju, v bližini templja ali pa si naredi tempelj v lastnem domu.

V guni vrline si oseba išče zdravo lokacijo za življenje ali pa si priskrbi sredstva za izboljšanje zdravja. Nagiba se k življenju na podeželju, k čistim predelom ali bližje h kulturnem področju.

V guni strasti oseba hrepeni po tem, da se preseli na premožnejša območja ali bližje krajem, kjer živijo premožni ljudje. Svoj dom si smatra za utrdbo in le-ta mu predstavlja prestiž.

V guni nevednosti je dom kraj, kjer se jé in spi. Ustrezen je vsak kraj, tudi smetišče.

 

Kraj miru in utehe

V duhovnem zakonu najdemo uteho v čaščenju oltarja, v skupnem duhovnem napredku, v skupinskem petju Gospodovih imen.

V guni vrline najdemo uteho v spominjanju na lastno družino, ženo in otroke, v etični komunikaciji, v izboljšanju zdravja, v domačnosti, v smehu otrok in žená.

V guni strasti poskušamo najti uteho v bogastvu in prestižu, v luksuzni hrani, v kockanju in v kakršnemkoli zadovoljevanju čutov.

V guni nevednosti poskuša oseba najti uteho v intoksikaciji, nasilju in spanju.

 

Načrtovanje družine

V duhovnem zakonu se družina načrtuje na osnovi duhovnih vrednot, ko je družina materialno in duhovno pripravljena, da prikliče vzvišeno dušo.

V guni vrline se družina načrtuje na osnovi razuma, upoštevajoč različne faktorje, kot npr. zdravje. Z namenom okrepitve družine.

V guni strasti: »Ne bova imela otroka dokler se ne bova dovolj nauživala.« Uporabljajo se kontracepcijska sredstva, tabletke proti nosečnosti.

V guni nevednosti oseba družine sploh ne načrtuje.

 

Kaj nekdo smatra kot nadomestilo za izzive v družinskem življenju

V duhovnem zakonu je to sreča, ko se skrbi za predanega zakonca ali otroke in prav tako duhovna sreča kot posledica pravilnega duhovnega razvoja, ki olajša vse izzive.

V guni vrline je to radost in uteha, ki smo jo deležni ob vzgajanju otrok.

V guni strasti so to spolni užitki.

V guni nevednosti sta to alkohol in prešuštvovanje.

 

Kjer se išče zavetje

V duhovnem zakonu ga oseba išče v Bogu.

V guni vrline se zavetje išče med družinskimi člani – ženo in otroci in tudi s strani države.

V guni strasti se zavetje išče med premožnimi sorodniki, med poznanstvi in v denarju.

V guni nevednosti se išče zavetje za jeklenimi vrati in v posameznikovi lastni fizični moči.

 

Rojstvo v naslednjem življenju

Duhovna oseba gre na Vaikuntho ali pa se rodi v hiši pobožnega učenjaka (brahmane) oz. v hiši duhovno izobraženega hišnega gospodarja, kjer ima priložnost, da se udejstvuje v duhovni praksi od ranega otroštva.

Družinski človek v guni vrline se rodi v aristokratski družini, ima spoštovanja vredne starše, dobi bogastvo, dobro izobrazbo in čudovite telesne poteze. Rodi se na nebeških planetih.

Družinski človek v guni strasti se rodi v družini revežev, se komaj preživlja iz meseca v mesec, ostane neizobražen, ne kaže preveč inteligence ali pa si pridobi neprivlačne telesne poteze. Mož se rodi kot ženska, žena pa kot moški v naslednjem življenju, saj sta bila preveč navezana na nasprotni spol (Lahko se ponovno srečata in nadaljujeta njuni življenji v nasprotnih vlogah).

Družinski človek v guni nevednosti se rodi na peklenskih planetih ali v peklenskih življenjskih pogojih, v zaporu, v živalskih oblikah življenja.

 

Poslušnost do naprednejših

Duhovna oseba upošteva nasvete naprednejših, v kolikor to ni v nasprotju s svetimi spisi. Ne prekrši lastnih načel (Kumare so odbile Brahmovo prošnjo, da bi postali prajapatiji).

Družinski človek v guni vrline je vedno poslušen do naprednejših. Njihovo mnenje mu/ji je kot ukaz.

Družinski človek v guni strasti vpraša za nasvet v težki situaciji, kjer so okoliščine nepredvidljive ali neizogibne. Nasvet posluša, ampak ga upošteva le, če se mu/ji zdi uporaben. Za starše smatra, da so za časom, ter da nimajo pojma o določeni situaciji.

Družinski človek v guni nevednosti ne upošteva nasvetov ali pa jih prezira. 

 

 

VIR: https://www.patitapavanadas.org/a-comparative-analysis-of-different-family-lifestyles/

(Patita Pavana Das; V. Ruzov)

Prevod: M. Močnik

 

 

Vir: https://www.patitapavanadas.org/a-comparative-analysis-of-different-family-lifestyles/
Deli svoje mnenje! 0
  Bodi prvi in podaj svoj komentar ter prejmi 3 žarke!
Nalagam...