Mojca Koprivnikar

Disfunkcionalni družinski vzorci: zakaj je vsaki naslednji generaciji še težje? Kaj narediti?

6. januar 2024    162 ogledov

Novi člani družine se zgolj prilagodijo. Žal je prisotno tudi stopnjevanje vzorca. Vsaki naslednji generaciji je zato še težje. Izgublja se stik. A to smer lahko spremenimo. Z ustreznim delom na sebi, ki naj vključuje tudi kultivacijo duhovne modrosti in vodstva.

Ena izmed ravni dela hipnoterapevta, ali pa vsaj raven v moji hipnoterapevtski praksi, je podpora pri spreminjanju disfunkcionlnih družinskih vzorcev, ki nas omejujejo, nas zavirajo in jemljejo življenjsko moč. Namen je poiskati mentalno-čustven vzorec, ki bo klienta v življenju podpiral in mu pomagal do zadovoljstva, uspeha. A sprememba disfunkcionalnih družinskih vzorcev zahteva svoj čas, vztrajnost in pravi način (vse ne deluje za vsakega!).

Velikokrat namreč opazim, da se ljudje lotijo nekakšne spremembe disfunkcionalnih (ali negativnih) vzorcev (npr. si pripovedujejo pozitivne besede in misli), brez da bi pri tem vključili tudi delo s čustveno ravnijo, ali pa v neskončnost celijo čustvene rane in ne delajo na disfunkcionalnih vzorcih. Po mojih izkušnjah je namreč potrebno oboje hkrati. In iz vidika transpersonalne hipnoterapije, dodati še duhovno raven, torej vključiti v proces spremembe še višjo duhovno inteligenco (transpersonalno je namreč izredno star izraz, ki govori o tem, da presegamo osebnost, ego in se povezujemo z visoko duhovno modrostjo).

Zaplete se, ko nas obvladujejo in prevladujejo

Kot lahko opazim pri svojem hipnoterapevtskem delu, disfunkcionalni vzorci postanejo težavni takrat, ko prevladujejo in nas obvladujejo. In danes je tega na žalost veliko. Vendar ne gre zanemariti tudi zavedanja, da vse bolj prepoznavamo pri sebi in kolektivno negativne vzorce, zato prihajajo na plan vse bolj. In seveda jih moramo naprej prepoznati in si jih priznati, da bi jih lahko spremenili v podporo sebi.

Ko se odločimo za delo na sebi, se bomo v določeni fazi, torej srečali tudi s svojim otroštvom, družinskimi vzorci, družinsko dediščino oz. s podedovanimi družinskimi travmami. Srečali se bomo z disfunkcionalnimi (ali destruktivnimi) družinskimi vzorci. Funkcionalne družinske vzorce, ki so tudi del nas in nas podpirajo, morda niti ne gre omenjati, saj niso tisti, ki nam povzročajo težave v življenju.

Kdaj govorimo o disfunkcionalnih družinskih vzorcih?

Disfunkcionalni družinski vzorci se nanašajo predvsem na nezdrave, neproduktivne in lahko celo škodljive načine vedenja, ki se vzpostavijo v medsebojnih odnosih (npr. najmočneje v družini). Njihova narava je takšna, da jemljejo drug drugemu življenjsko energijo. Ob disfunkcionalnem vedenjskem vzorcu se med osebama običajno vzpostavi težka in gosta energijska povezava, ki jo je težko prekiniti.

Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da ti disfunkcionalni družinski vzorcu negativno vplivajo na družinske člane in ustvarjajo vzdušje in okolje, ki čustveno in energijsko ni zdravo. Ob tem velja izpostaviti, da so takšna okolja izredno nezdrava prav za razvoj otroka.

Ni tako redko, da so disfunkcionalni družinski vzorci tudi prikriti in jih je težko obelodaniti. Dokler ne pridemo na terapijo, se morda niti ne zavedamo, v kako disfunkcionalni družini smo rasli. Disfunkcionalne družine namreč niso samo tiste, za katere se že na daleč vidi, da so. Najbolj pogosto se disfunkcionalnost skriva in je prikrita za masko idealne družine.

Kako vplivajo disfunkcionalni družinski vzorci?

Za okolje oz. družino, v kateri vladajo disfunkcionalni družinski vzorci so običajno značilne:

Težave s komunikacijo: predvsem pomanjkanje odprte in zdrave komunikacije, zaradi česar se nesporazumi in konflikti ne rešujejo, čustva se ne izražajo (ali so celo nezaželena), ampak se kopičijo.

Prisotnost zlorab: pogosto je lahko prisotna fizična, čustvena, ali celo spolna zloraba.

Pomanjkanje spoštovanja med člani družine in porušene osebne meje.

Velikokrat so vloge med člani družine pomešane: v zdravi družini vsak član igra svojo naravno vlogo – mama je mati, oče je oče itn.. V disfunkcionalnih družinah so vloge (običajno na ravni čustev) pogosto pomešane. Vendar to lahko poteka zelo prikrito in na prvi pogled nejasno.

Pomanjkanje podpore

Ljudje, ki bi morali prevzeti odgovornost za svojo vlogo in dejanja, jo ne. Pogosta je tudi krivda in projiciranje težav na drugega (npr. otroka).

Prisotna je nepredvidljivost in napetost: pomanjkanje stabilnosti in čustvene varnosti - okolje je nepredvidljivo, nihče ne ve, kdaj bo eksplodiralo.

Pomanjkanje zaupanja: redko se držijo obljub in povzročajo razočaranje pri enem ali vseh članih družine.

 Dobro je vedeti, da se disfunkcionalni družinski vzorci prenašajo iz roda v rod. In člani družine se zgolj prilagodijo. Prisotno je tudi stopnjevanje vzorca. Vsakemu naslednjemu potomcu, generaciji je še težje. Izgublja se stik. Prisotna je zmeda, nejasnost. Dokler nekdo ne prevzame odgovornosti in začne razčiščevati.

Še enkrat pa bi poudarila, da so to vzorci, ki jemljejo našo življenjsko energijo, zato je dobro, da nekaj naredimo v smeri prekinitve. Pomembno je, da jih prepoznamo in naredimo, kar je v naši moči, da jih prekinemo in se postopoma učimo bolj funkcionalnih in pozitivnih odzivov. Tako si povrnemo energijo, notranjo moč, mir in nasploh izboljšamo odnose, počutje in kakovost življenja dvignemo na višjo raven ter pomagamo našim naslednikom do lepšega sveta.

Transpersonalna hipnoterapja

Transpersonalna hipnoterapija je oblika dela na sebi, ki na prijeten način odpira poti do razreševanja čustvenih blokad, potlačenih čustev, pomaga preobražati omejujoča prepričanja ter nas podpira pri predelovanju neprijetnih (travmatičnih) spominov iz otroštva. Posameznika pelje v prijetno sproščeno stanje, kjer se tako poveže s svojo najglobljo esenco, podzavestjo in nezavednim, ki sta edini točki, kjer lahko naredimo resnične spremembe. To stanje, je torej človeški psihi najbolj naravno in v tem stanju, je človek zmožen najgloblje preobrazbe....

 

Kako se pa tebi zdi? 0
  Bodi prvi in podaj svoj komentar ter prejmi 3 žarke!
Nalagam...