Rachel Cheng

Predlogi in mnenja za ravnanje s COVID-19

piŔe: Rachel Cheng
29. maj 2020    82 ogledov

Slovensko združenje za kitajsko medicino in akupunkturo (SZKMA) je neprofitna, prostovoljna in samostojna organizacija, ki predstavlja kvalificirane izvajalce akupunkture in Tradicionalne Kitajske Medicine (TKM) v Republiki Sloveniji (RS), pri skupnih interesih in z zavestnim delovanjem za razvoj TKM in akupunkture v RS.

Glede na sedanjo epidemijo COVID-19 bi SZKMA rada podala mnenje in predlog, podprt z raziskavami, ki vam lahko pomagata pri jemanju strateŔkih odločitev za boj s COVID-19.

Kot pri vsakem izbruhu novo identificiranega virusa imamo tudi pri COVID-19 omejeno farmakoloŔko zdravljenje, ki je posledica pomanjkanja dobro izvedenih kliničnih raziskav. Večina kliničnih odločitev temelji na najboljŔih, do sedaj razpoložljivih dokazov, ki vključujejo retrospektivne kohortne raziskave, raziskave in vivo, in vitro, in silico ter strokovna mnenja o uporabi že obstoječih antiviralnih zdravil, kot raziskavo ali na podlagi sočutja. Ker se metodoloŔka kvaliteta obstoječih raziskav razlikuje, je potreben premislek polnega spektra dosedanjih dokazov in previdna interpretacija in dedukcija slednjih.

Pomanjkljivost močnega dokazanega zdravstvenega režima lahko, temelječ na dosedanjih raziskavah in dokazih, dopolni TKM kot dodatna terapevtska možnost pri obravnavi COVID-19.

Najbolj pogosta slika primera posameznika s COVID-19 je vročina, utrujenost, suh kaŔelj, zamaŔenost zgornjih dihal, produkcija sputuma, pomanjkanje zraka, mialgia/artralgija z limfopenijo, povečan protrombinski čas, povečan C-reaktivni protein in povečana laktatna dehidrogeneza. Razmerje z resnimi/hujŔimi primeri je okoli 7-10% in povprečen čas do sprejema na intenzivni oddelek je 9,5-10,5 dni, s smrtnostjo 1-2%, odvisno od geografske lege. Podobno kot pri izbruhih novo identificiranih virusih, ni dokazanega zdravstvenega režima v konvencionalni medicini in večina dosedanjih poročil o ravnanju s pacienti omenja lopinavir/ritonavir, ribavirin, beta-interferon, glukokortikoide in podporno zdravljenje s remdesivirom, trenutno v klinični raziskavi. V Ljudski republiki Kitajski je TKM predlagana kot možnost zdravljenja v državnih in provinčnih smernicah ter je množično uporabljena. Raziskava [1] je pregledala zadnje državne in provinčne smernice, retrospektivne kohortne raziskave in raziskave primerov dodajanja TKM zdravstvenemu postopku za zdravljenje COVID-19. Prav tako so preverili klinične dokaze ravnanja pri SARS in H1N1 s hipotetičnimi mehanizmi in zadnjimi in silico odkritji z namenom odkritja TKM kandidatov za možne klinične raziskave. Gleda na pomanjkljivost močnega dokazanega zdravstvenega režima, obstoječi dokazi kažejo, da bi morala biti TKM vključena kot dodatna terapevtska možnost pri ravnanju s COVID-19.

TKM pri zdravljenju pacientov okuženih s COVID-19: klinični dokazi

Aplikacija TKM zdravljenja COVID-19 (SARS-CoV-2) v večini temelji na zdravljenju SARS izbruha (SARS-CoV) v koncu leta 2002 v provinci Guangdong Ljudske Republike Kitajske, ki se je naglo razÅ”irila v letu 2003. Učinkovitost TKM z bojem proti SARS okužbi je bila raziskovana preko poročil posameznih primerov, serije primerov, kontroliranih opazovalnih Å”tudij in naključnih kliničnih raziskavah (RCT). Dokazi podpirajo pozitiven učinek TKM pri zdravljenju in preventivi SARS okužbe. Na primer, stopnja umrljivosti v Hong Kongu in Singapurju (kjer je bila uporabljena le konvencionalna medicina) je bila približno 18%, v primerjavi z Pekingom, kjer je bila na začetku več kot 52% do 5. maja, kjer je upadla na 4%-1% po 20. maju 2003. Dramatičen upad smrtnosti konec maja 2003 v Pekingu je povezan z uporabo TKM kot dodatek konvencionalni terapiji [2]. Podrobna razlaga mehanizmov vključitve TKM v ravnanje s COVID-19 lahko preberete v sledečem članku: ā€œTraditional Chinese Medicine in the Treatment of Patients Infected with 2019-New Coronavirus (SARS-CoV-2): A Review and Perspectiveā€. [3]

Smernice in raziskovalne usmeritve: integrirana medicina za boljŔi učinek

Trenutno je kot sosednje države tudi RS podala strategijo zajezitve za upočasnitev Å”irjenja COVID-19. Omejitev gibanja in zapiranje trgovin bo imelo velik učinek na vsakdanje življenje in ekonomijo. Seveda bi v najboljÅ”em primeru zajezili Å”irjenje virusa v 14-30 dneh. Vendar pa je druga strategija, ki sta jo sprejeli Velika Britanija in Nizozemska, da je poleg zmerne zajezitve potrebno ustvariti tudi ā€œÄredno imunitetoā€, saj nekateri modeli predpostavljajo, da bo COVID-19 ostal več kot 30 dni.

Primeri kažejo, da si velika večina pacientov opomore od COVID-19 okužbe. Republika Slovenija lahko uporabi bolj učinkovito in cenovno učinkovito metodo ravnanja z lahkimi do srednje težkimi primeri okužbe in s tem ustvari čredno imuniteto, pri tem pa prihrani resurse za ravnanje in zdravljenje težkih primerov okužbe s COVID-19. Dosedanje raz
iskave o uporabi TKM dokazujejo verjetnost pospeŔenega okrevanja in s tem zmanjŔanja bremena zdravstvenega sistema.

Člani SZKMA trenutno delajo v okviru preventive in komplementarnega TKM pristopa pri sezonskih okužbah. Vendar pa je zaradi omejenih sredstev in prepoznavnosti dosedanji pristop omejen na majhno Å”tevilo v Novem mestu, na Dolenjski in v kitajski skupnosti v Ljubljani.

SZKMA predlaga vključitev TKM pri zdravljenju COVID-19 z zagonom visokokakovostnih raziskav, pilotnih programov kombiniranih terapij in komunikacije med profesijami.

V pričakovanju odgovora in dodatnih skupnih dejavnosti.

S SpoŔtovanjem,
SZKMA

Ā 

Viri:

[1] Chan KW, Wong VT, Tang SCW.COVID-19: An Update on the Epidemiological, Clinical, Preventive and Therapeutic Evidence and Guidelines of Integrative Chineseā€“Western Medicine for the Management of 2019 Novel Coronavirus Disease
[2] Chen Z, Nakamura T. Statistical evidence for the usefulness of Chinese medicine in the treatment of SARS. Phytotherapy research: PTR. 2004;18:592-4
[3] Yang Yang. Traditional Chinese Medicine in the Treatment of Patients Infected with 2019-New Coronavirus (SARS-CoV-2): A Review and Perspective. Int J Biol Sci 2020; 16(10):1708-1717. doi:10.7150/ijbs.45538

Vir: https://www.akupunkturatkm.com/post/predlogi-in-mnenja-za-ravnanje-s-covid-19
Kako se pa tebi zdi? 0
  Bodi prvi in podaj svoj komentar ter prejmi 3 žarke!
Nalagam...