Jelka Klun

Tarot - Velika arkana

piŇ°e: Jelka Klun
27. januar 2017    671 ogledov

Sodobna interpretacija ¬†tarota je mońćno poudarila pomen VELIKE ARKANE, ki razodeva po eni strani¬† razvoj ńćlovekove zavesti¬† in¬† hkrati predstavlja vsa izkustva skozi katera gre vsako ńćloveŇ°ko bitje v svojem Ňĺivljenju in je upodobljeno v karti NORńĆEK.

V prvih dveh kartah ¬†Norńćek sreńća svoja notranja vodnika.¬† MAG predstavlja priloŇĺnost za uńćenje, VELIKA SVEńĆENICA je naŇ° notranji glas, intuicija. Naslednji dve karti ga uńćita sprejemati in razumeti svet. CESARICA in CESAR sta naŇ°a arhetipa starŇ°ev. Poredstavljata varnost, ki je potrebna za Ňĺivljenje. Cesarica kaŇĺe radodarnost Ňĺivljenja in ljubezni, Cesar mu razodene mońć obvladovanja zunanjega sveta,¬† ńćut za odgovornost in red. S karto VELIKI SVEńĆENIK zańćne razvijati sposobnost¬† da lahko lastna dejanja in dejanja drugih umesti v Ň°irŇ°e dogajanje na podlagi duhovnega vodstva. S karto LJUBIMCA se uńći oblikovati odnose vseh vrst. ¬†ZMAGOVITI VOZ simbolizira ambicijo, soońćenje z lastnim jazom. Z naslednjimi sedmimi kartami Norńćek spoznava duhovne vrednote in ni veńć obrnjen samo k obińćajnim Ňĺivljenskim interesom. V karti PRAVICA razvije v sebi mońć pravilnega odlońćanja in razlońćevanja. Spomni ga, da je v svetu potrebno imeti standarde pravice, da bi Ňĺivljenje imelo smisel. Ta karta predstavlja prvo kardinalno krepost -¬† pravińćnost.

Beseda 'krepost' pomeni¬† pogum, pravińćnost,¬† sońćutje,¬† hvaleŇĺnost, strpnost, ljubezen. Krepost(nost) je stopnja popolnosti ńćlovekovega moralnega znańćaja. Poglavitne kreposti imenujemo tudi kardinalne kreposti (iz lat. cardo (teńćaj, vrtiŇ°ńće, razmejiŇ°ńće), cardinalis (glaven, poglaviten). ŇĹe v Platonovi Etiki so¬† kot poglavitne kreposti omenjene modrost, pogum, zmernost in pravińćnost, prav tako v krŇ°ńćanski etiki zavzema osrednje mesto delitev na Ň°tiri kardinalne kreposti : razumnost, pravińćnost , srńćnost¬†¬† in zmernost.

S karto ¬†PU҆ńĆAVNIK se ¬†Norńćek obrne vase in v sebi iŇ°ńće odgovore v procesu samospoznavanja. ¬†KOLO SREńĆE mu razkrije, da je v Ňĺivljenju vse minljivo in da se vse spreminja. S karto MOńĆ pride do tońćke preobrata, ko¬† lahko s pomońćjo duha premaga¬† hotenja materialnosti in ¬†¬†doseŇĺe drugo kardinalno krepost ‚Äď mońć samoobvladovanja. Z mońćjo samoobvladovanja pa je zmoŇĺen obrniti perspektivo svojega gledanja na Ňĺivljenje in postane OBE҆ENEC. Tako je pripravljen za popolno spremembo, ki jo predstavlja karta ¬†SMRT. ҆tevilo 13 kot usodno Ň°tevilo, ki pomeni nesreńćo in smrt, vendar tudi simbol preporoda in novega zańćetka. Nato najde srednjo pot,¬† prava mero, pravilno uravnoveŇ°anje nasprotij v karti ¬†ZMERNOST, ki predstavlja tretjo kardinalno krepost.

S karto HUDIńĆ spozna to, kar vse ljudi drŇĺi v navezanosti. Soońćiti se mora s svojo senńćno platjo, pohlepom in poŇĺelenji. Ko prepozna in sprejme to resnico o sebi,¬† s tem povzrońći ruŇ°enje utvar in svojega ega v karti ¬†STOLP. Nato gre skozi tri stopnje luńći ko ZVEZDA olajŇ°a njegovo boleńćino in strah z milostjo in upanjem, LUNA predstavlja ustvarjalni potencial, ki ga Norńćek potrebuje da prenovi svoj pogled na stvari,¬† s SONCEM pa Norńćek zańćuti novo samozavest in zaupanje v prihodnost. V karti ¬†SODBA je pripravljen na preporod¬† z ovrednotenjem preteklosti, odpuŇ°ńćanjem in v zadnji karti SVET ¬†zakljuńći svoj krog potovanja. Ni veńć tako naiven kot na zańćetku svojega potovanja, zdaj pozna svoje mesto v vesolju in pripravljen je, da vstopi na novo potovanje.

Na karti LUNE se pogosto pojavlja osemkraka zvezda ali oktagram, ki¬† je Ň°e eden zelo razŇ°irjenih starih simbolov poznan tudi pri nas kot jutranjica ali zvezda danica in izvorno simbolizira zaŇ°ńćito proti slabemu duhu in nesreńći.

Kaj pa ti praviŇ°? 0
  Bodi prvi in podaj svoj komentar ter prejmi 3 Ňĺarke!
Teme:
Nalagam...