Jelka Klun

Tarot - Velika arkana

piše: Jelka Klun
27. januar 2017    514 ogledov

Sodobna interpretacija  tarota je močno poudarila pomen VELIKE ARKANE, ki razodeva po eni strani  razvoj človekove zavesti  in  hkrati predstavlja vsa izkustva skozi katera gre vsako človeško bitje v svojem življenju in je upodobljeno v karti NORČEK.

V prvih dveh kartah  Norček sreča svoja notranja vodnika.  MAG predstavlja priložnost za učenje, VELIKA SVEČENICA je naš notranji glas, intuicija. Naslednji dve karti ga učita sprejemati in razumeti svet. CESARICA in CESAR sta naša arhetipa staršev. Poredstavljata varnost, ki je potrebna za življenje. Cesarica kaže radodarnost življenja in ljubezni, Cesar mu razodene moč obvladovanja zunanjega sveta,  čut za odgovornost in red. S karto VELIKI SVEČENIK začne razvijati sposobnost  da lahko lastna dejanja in dejanja drugih umesti v širše dogajanje na podlagi duhovnega vodstva. S karto LJUBIMCA se uči oblikovati odnose vseh vrst.  ZMAGOVITI VOZ simbolizira ambicijo, soočenje z lastnim jazom. Z naslednjimi sedmimi kartami Norček spoznava duhovne vrednote in ni več obrnjen samo k običajnim življenskim interesom. V karti PRAVICA razvije v sebi moč pravilnega odločanja in razločevanja. Spomni ga, da je v svetu potrebno imeti standarde pravice, da bi življenje imelo smisel. Ta karta predstavlja prvo kardinalno krepost -  pravičnost.

Beseda 'krepost' pomeni  pogum, pravičnost,  sočutje,  hvaležnost, strpnost, ljubezen. Krepost(nost) je stopnja popolnosti človekovega moralnega značaja. Poglavitne kreposti imenujemo tudi kardinalne kreposti (iz lat. cardo (tečaj, vrtišče, razmejišče), cardinalis (glaven, poglaviten). Že v Platonovi Etiki so  kot poglavitne kreposti omenjene modrost, pogum, zmernost in pravičnost, prav tako v krščanski etiki zavzema osrednje mesto delitev na štiri kardinalne kreposti : razumnost, pravičnost , srčnost   in zmernost.

S karto  PUŠČAVNIK se  Norček obrne vase in v sebi išče odgovore v procesu samospoznavanja.  KOLO SREČE mu razkrije, da je v življenju vse minljivo in da se vse spreminja. S karto MOČ pride do točke preobrata, ko  lahko s pomočjo duha premaga  hotenja materialnosti in   doseže drugo kardinalno krepost – moč samoobvladovanja. Z močjo samoobvladovanja pa je zmožen obrniti perspektivo svojega gledanja na življenje in postane OBEŠENEC. Tako je pripravljen za popolno spremembo, ki jo predstavlja karta  SMRT. Število 13 kot usodno število, ki pomeni nesrečo in smrt, vendar tudi simbol preporoda in novega začetka. Nato najde srednjo pot,  prava mero, pravilno uravnovešanje nasprotij v karti  ZMERNOST, ki predstavlja tretjo kardinalno krepost.

S karto HUDIČ spozna to, kar vse ljudi drži v navezanosti. Soočiti se mora s svojo senčno platjo, pohlepom in poželenji. Ko prepozna in sprejme to resnico o sebi,  s tem povzroči rušenje utvar in svojega ega v karti  STOLP. Nato gre skozi tri stopnje luči ko ZVEZDA olajša njegovo bolečino in strah z milostjo in upanjem, LUNA predstavlja ustvarjalni potencial, ki ga Norček potrebuje da prenovi svoj pogled na stvari,  s SONCEM pa Norček začuti novo samozavest in zaupanje v prihodnost. V karti  SODBA je pripravljen na preporod  z ovrednotenjem preteklosti, odpuščanjem in v zadnji karti SVET  zaključi svoj krog potovanja. Ni več tako naiven kot na začetku svojega potovanja, zdaj pozna svoje mesto v vesolju in pripravljen je, da vstopi na novo potovanje.

Na karti LUNE se pogosto pojavlja osemkraka zvezda ali oktagram, ki  je še eden zelo razširjenih starih simbolov poznan tudi pri nas kot jutranjica ali zvezda danica in izvorno simbolizira zaščito proti slabemu duhu in nesreči.

Deli svoje izkušnje! 0
  Bodi prvi in podaj svoj komentar ter prejmi 3 žarke!
Teme:
Nalagam...