13
avgust

Zvočni / Sound Re-treat

Organizira: Zvočni SPA
Kdaj: 13. avgusta ob 9:00 do
15. avgusta 2022 ob 12:00
Kje:
Prispevek:345 Eur
Organizira:Zvočni SPA
Kontakt:info@zvocni-spa.si; 031568711

395 ogledov

Retreat je odpiranje naravnem načinu življenja, v skladu z vašim notranjim vodstvom, telesom, časovno komponento in povezovanjem z naravo/okoljem. Kombiniramo različne vaje dihanja, prepuščamo se zvočnim frekvencam kristalnih posod in instrumentov, vodnim tehnikam (aqua flow) in vokalom (tonning), vmes pa se sproščamo, uživamo naravo in njene lepote.

Vse to, da se lahko naše telo popolnoma sprosti, osveži in uravna na naravno vibracijo. Da lahko čutimo telo, prizemljimo dušo in se nato poglobimo v naše življenje in ga ustvarimo še bolj strastnega.

Izzivi vedno prihajajo v naša življenja, nismo le pozitivni ali negativni,  lahko le živimo bolj globoko in uravnano z našim notranjim vodstvom.  Karkoli se zgodi, imamo orodja, s katerimi se vračamo v naš dih, v prisotnost, sedanjost in s tem spuščamo stres in miselne ter čustvene zgodbe.

Živimo ALOHA v vsakem trenutku. Aloha = prisotnost diha.

Ja, je preprosto. In ne, ni preprosto. Oboje hkrati.
Dovolj je, da delimo naš čas skupaj, na našem odpiranju, retreatu, da lahko zgradimo močan prostor za vsakega izmed nas in skupaj delimo duh ALOHA.

Zato ste zelo dobrodošli, da se nam pridružite na našem RETREATU.

Osnovne informacije o reatreatu

DATUM:

13-15. avgust 2022

KJE?

Hotel Montis Golte

Energijske točke v naravi na smučišču hotela Golte so izjemne, samo videt jih je potrebno. Okoli hotela je polno smrek, lepot narave, kjer se bomo ustavili, si ogledali vse in sprehodili ter prebudili tiste točke zlatih zmajev v Ledeni jami.
Hotel nam bo nudil svoje bivalne enote, dvorano, hrano in wellness, fitness.

PROGRAM:

1. dan:
Po jutranjem prihodu (ob 9ih) se bomo najprej uskladili z zvoki… Imeli bomo tonning in zvočni spa, nato kosilo na mozirski koči, se čekirali v sobe, odšli na sprehod do treh plotov, uživali v wellnessu, večerjali in se družili v lobbyju.

2. dan:
Po zajtrku se bomo sprehodili do ledene jame in začutili energije tam ob meditaciji. Kosilo na Mozirski koči, po kosilu se bomo prestavili v hotel na zvočno aktivacijo in tonning, se naužili wellnessa, po večerji pa predali svoje izkušnje ob pogovoru v lobbyju.

3. dan:
Po zajtrku še zadnji zvočni spa in zaključek. Check out je ob 11ih, nato prosto po prešerno…  

Cena:
V kolikor ste v  dvoposteljni sobi (ločeni ležišči): 345 Eur
V kolikor ste v enoposteljni sobi: 395 Eur
Sobe so velike.

V ceno je vključeno:
2x spanje, 2x polpenzion, 2 x kosilo na Mozirski koči, tur. taksa
Doplačilo: dodatne pijače/kave v hotelu, prevoz do Golte

Prijava:

info@zvocni-spa.si  do 9.8. z vplačilom 50% akontacije
    
    
 
3-day SOUND RE-TREAT
Retreat is a treatment for your body and soul. We are combining different breathing exercises, sound frequencies and sometimes aqua flow techniques/ hiking, so our bodies can totally relax, fulfill and align to our true nature. To feel body, to embody your soul, so we can then dive in to our passion life and make it even more passionate. Issues always come in our lives, we are not just positive or negative, we just can live more deeply and aligned to our inner source. And wathever happens, we have the tools to be allways in a neutral deep state of our breath. Live ALOHA. Just by living our time together on our re-treat, is enough, to build a powerful space for each and every oneof us, to be and to share this ALOHA.

So you are very welcome to join this RE-TREAT!

DATE: 13-15. august 2022

PLACE? Hotel Montis Golte
Energetic points in the ski valley of Hotel Golte are extraordinary, you just have to see them. Around the hotel is full of beautiful trees, the beauty of nature, where we will stop, look at everything and walk and awaken those points of golden dragons in the Ice Cave. The hotel will offer us its living units, hall, food and wellness, fitness.

PROGRAM:

Day 1: After arriving in the morning (at 9 o’clock) we will first harmonize with the sounds… We will have toning and a sound spa, then lunch at the Mozirska cottage, check into the rooms, go for a walk to the three fences, enjoy the wellness, have dinner and hang out in lobby.
Day 2: After breakfast, we will walk to the ice cave and feel the energy there while meditating. Lunch at Mozirska koča, after lunch we will transfer to the hotel for sound activation and toning, enjoy wellness, and after dinner share our experiences during a conversation in the lobby.
Day 3: After breakfast, one last sound spa and conclusion. Check out is at 11, then free as you wish..  

PRICE:
If you are in a double room (separate beds): 345 Eur
If you are in a single room: 395 Eur
The rooms are big.

The price includes: 2x sleeping, 2x half board, 2x lunch at Mozirska koča, tur. tax
Extra charge: additional drinks/coffee at the hotel, transport to Golte

REGISTRATION: info@zvocni-spa.si until August 9. with a 50% advance payment

DOGODEK JE ŽE PRETEKEL!

ORGANIZATOR

Moj namen je služiti Tebi, dragi obiskovalec/ka, z resnico in ljubeznijo. Zvočni SPA


Nalagam...