Holicenter Angelika
zavod za usposabljanje, svetovanje in mediacijo

0 zahval     30 ogledov

SI ŽE VELIKOKRAT ZASTAVIL CILJE, KI PA JIH NISI USPEL REALIZIRATI?
Z intuitivnim life coachingom ti bomo pomagali, da s svojo močjo in aktivacijo lastnih notranjih virov dosežeš zastavljeni cilj.


KAKO VEŠ, DA SE PRAVILNO ODLOČAŠ?
Vpeljali te bomo v metodo petih zvezdic© za modre odločitve, s katero pridemo do informacij in rešitev, ter posledično odločitev z vključevanjem vseh svojih aspektov: intuicija, modrost srca, um in telo.


KDO SEM, ZAKAJ SE MI DOGAJA VSE TO, ČESA SE MORAM NAUČITI?
Naše življenje in neskončno bivanje se odvijata skozi proces – na ravni neskončnosti skozi proces duše, na ravni končnosti skozi proces osebnosti, misli, čustev in fizičnega telesa. Štirje deli procesa zajamejo celoto. Vsak del vsebuje pogovor s svetovanjem in energijsko razbremenitev s podporo.


KAKO VEŠ, DA SI ZDRAV?
Sodobna definicija opredeljuje zdravje kot splošno vrednoto in bistveni vir za produktivno in kakovostno življenje slehernega posameznika in skupnosti kot celote. Zdravje je po tej definiciji dinamično ravnovesje telesnih, duševnih, čustvenih, duhovnih, osebnih in socialnih prvin, ki se kaže v zmožnosti neprestanega opravljanja funkcij in prilagajanja okolju. Da bi bil človek zdrav, mora tako uravnoteženo skrbeti za fizični, čustveni, mentalni in duhovni vidik samega sebe. Brez ravnovesja vseh teh aspektov je človeku zelo težko učinkovito delovati v svetu. V HOLICENTRU ANGELIKA smo razvili STILL AM© program, s katerim vam pomagamo pri oblikovanju ravnovesja.


NAJVEČJE BOGASTVO SMO LJUDJE. ZAKAJ?
Največje bogastvo organizacij smo ljudje. Zmožni smo ustvarjati, se razvijati, rasti. Zavestno se lahko odločamo, v katero smer se bomo razvijali in katere svoje potenciale bomo realizirali. Poleg tega smo ustvarjeni za odnose, ki so naša vseživljenjska šola. Organizacija, ki se tega zaveda, svojim zaposlenim ne samo pripisuje ustrezno težo, ampak pozna njihove potenciale in manjke v odnosu do potreb organizacije. Na podlagi tega v zaposlene sistematično vlaga skozi usposabljanja, coachinge, mentoriranje. Strategija razvoja zaposlenih, model kompetenc, sistem mentorstva oz. internega prenosa znanja – vse to takšni organizaciji ni tuje. Strokovnjaki HOLICENTER ANGELIKA organizacijam pri tem nudimo strokovno podporo in usmeritve. 

Nam želiš kaj sporočiti? 0
  Bodi prvi in podaj svoj komentar ter prejmi 3 žarke!

Pošlji sporočilo  |  HOLICENTER ANGELIKA

  Registrirani uporabniki s poslanim sporočilom prejmejo 10 žarkov. Registriraj ali prijavi se!
V kolikor znaki niso berljivi, klikni nanje za zamenjavo.
Nalagam...