Matej Miklavec

Kako ustvarjamo svoje 'probleme' ?

16. november 2016    250 ogledov

Mislim, da vsi vemo/slutimo iz kje izhajajo naši problemi.. najbrž je boljše vprašanje zakaj jih še vedno imamo kljub temu, da vemo iz kje pridejo?

Pisal bom iz svojih izkušenj in iz znanja drugih ter zelo velika verjetnost je, da se ne boste strinjali z vsem. Morda je to koristno. Najbolj enostaven in direkten nasvet ki ga lahko dam je ta, da si sami odgovorite na zgornja vprašanja s pomočjo pogleda navznoter. Branje je na nek način samo iskanje podobnosti in razlik s tem kar že veste, kar je samo igra razuma in iskanje potrditve ali zavrnitve lastnega modela sveta. Predlagam 'branje z namenom' širjenja perspektive.

Naj bodo moje besede pot preko analitičnega razuma v naravno intuitivno védenje.

Lahko berete ta članek tako kot želite, počasi, hitro, z analiziranjem, sproščeno, napeto, jezno, veselo, navdušeno, depresivno, osvobodilno, zaničevalno, zatikajoče, gladko, .. opazujte svoj ritem branja in proces v vaši notranjosti,(------- najbrž bi bilo dobro_____, ....da ....be re te booooolj poooočaaaaasiiii, besedo za besedo) ki se zgodi z vsako prebrano besedo, stavkom, odstavkom. Kaj se dogaja ko berete, si ustvarjate notranje slikovne predstave, berete potiho, naglas, kakšen je ton, hitrost, kakšne slike, premikate ustnice ali berete z občutki,... kaj je rezultat vsakega prebranega odstavka? v kakšni obliki lahko naredite povzetek? Vizualno, avditivno, kinestetično? Kaj ste si zapomnili? Kateri način predstavitve prebranega uporabljate najbolj pogosto?

Včasih razčlenjevanje deluje tako, da uspemo razrahljati zapleteno energijo čustev in omogoča notranji mir in sprejemanje :-)

Kaj se zgodi z vsako izkušnjo? Pridemo v neko okolje, iz katerega preko naših čutov dobimo val informacij. Lahko rečemo, da pridemo v stik z energijo iz tistega okolja.

Kaj se potem zgodi? Naš organizem popači to energijo in jo pretvori v drugačno obliko. Če želite lahko zaprete ali odprete oči :-) in si predstavljajte današnjo jutranjo kavo in zaznajte kaj ste si iz tiste izkušnje zapomnili? Kaj vidite, kaj slišite, kaj čutite? Najbrž se strinjate, da to kar si zdaj zamišljate je popolnoma drugačno od tistega dejanskega trenutka in vsega kar se je dogajalo. Ali ste bili pozorni na vse informacije, ki so prihajale v vašo zavest ali podzavest, vse zvoke v prostoru ali zunaj, ali ste si zapomnili kaj so govorili pri sosednji mizi, če ste bili v lokalu?

Naša pozornost je zelo ozko usmerjena in v vsakem trenutku briše in popači informacije tako, da ustrezajo temu kar je za nas najbolj znano in pomembno glede na našo obstoječo notranjo predstavo.

Vedno mi je fascinantno vprašanje, zakaj se ljudje tako drugače obnašamo v istih situacijah? Vsak razmišlja drugače boste rekli. Se strinjam. Ali je možno, da se tudi ta drugačnost spremeni v vsakemu?

Kje dejansko nastanejo naši problemi, naša nervoza in konflikti? Kje? Lokacija?

Naši 'problemi,' se pojavijo predvsem zaradi razlike med našo notranjo predstavo realnosti in dejansko realnostjo, ki jo želimo popisat/razumet/ na nek način naredit kopijo. Problem je ta, da je naš organizem tak, da to ni možno. Naši možgani predelajo samo delček vhodnih informacij. Če bi predelali vse informacije bi najbrž bili zavest sama :-) Morda smo? Kaj nas omejuje, da bi dovolili sprejeti več informacij?

Problemi nastanejo kadar nas naše notranje predstave o realnosti ne podpirajo v tisti smeri v kateri želimo iti. Naši 'problemi' so smerniki, ki kažejo na omejitve, ki nam preprečujejo, da bi dobili tisto kar si želimo.

članek je napisan malo po lastnih izkušnjah, malo po izkušnjah drugih itd. Teorija je uporabna, če omogoča nov pogled. Razčlenjevanje je lahko velika omejitev, če ne razumemo, da je to umski proces kreiranja konceptov in daleč stran od tistega kar si morda želite. Notranji umski mir in sproščeno telo. Iskanje rešitev samo z razumom je velika past. Naš organizem je celovit in procesi so soodvisni.

Problemu rečemo takrat, ko se ne moremo premaknit v tisto smer kamor si želimo. In ponavadi so to problemi z našimi notranjimi predstavami o realnosti. Kar je popolnoma naravni proces človeške izkušnje in procesiranja informacij preko izbrisa, posploševanja in popačenja teh informacij.

Probleme imamo ker:

1. nastane vrzel med tem kar pričakujemo in dejansko izkušnjo

2. imamo premalo možnosti glede na naše notranje predstave

3. popačimo izkušnjo tako, da je možno samo eno ali drugo, brez srednje poti

Če se vrnem na prvo vrstico. Naši 'problemi' izhajajo predvsem iz nas samih. Lahko jih še vedno imenujemo 'problemi,' ampak glede na to, da gre samo za naravni človeški mehanizem, sem dal besedo v ''. V NLPju se temu konceptu reče: zemljevid ni teritorij. Vsak v vsakem trenutku ustvarja svoj notranji zemljevid, ki nikoli ni enak realnosti. Če imamo težave, lahko rečemo samo, da je zemljevid še iz prejšnje verzije in ga je potrebno zamenjati. Moj odgovor na drugo vprašanje je pa verjetno ta, da imamo še vedno probleme ker dejansko ne vemo iz kje izhajajo in ne vemo kako in kje jih rešit. Pozabimo pogledat v izvor teh 'problemov', v svojo notranjost. Ko to naredimo in se zavemo, da gre za sposobnost spreminjanja kako dojemamo svojo realnost, se lahko zgodijo veliki premiki, še posebej, če te dimenzije življenja ne poznamo. To je lahko strašno in si tega podzavestno ne želimo. Lahko pride do abstraktne smrti naših konceptov lastne identitete itd.

Na nek način problema sploh ni. Če se teh procesov ne zavedamo živimo tako kot živimo, če se jih zavedamo živimo kot živimo. Moja izkušnja je taka, da je razlika v tem, da ko smo poistoveteni z umom je življenje polno vzponov in padcev, drame, adrenalina, tekmovalnosti, napetosti itd. Ko lahko opazujemo svoje notranje procese imamo možnost, lahko smo sproščeni, lahko strastni, lahko smo kar hočemo, imamo izbiro. Boljše ni ne eno ne drugo, pač različna izkušnja življenja, s tem da ena omogoča mir in sočutje, druga ponavadi to bolj redko.

Kje je rešitev? Če želimo drugačne izkušnje, razmišljanje, obnašanje,..itn, potem je bistveno, da razširimo in izboljšamo kvaliteto svojega zemljevida notranje predstave o realnosti. Rešitev je v tem, da najdemo take vire, ki nam omogočajo zavedanje lastnih notranjih procesov, nam pomagajo razširiti možnosti/pogled in posledično povečati notranjo vero v lastno sposobnost prilagajanja in postajanja ter uresničevanja tega kar si želimo. Dobra usmeritv je tudi v sproščenost uma in telesa.

Kakšne so zdaj vaše možnosti? Kdaj in kako se spremembe zgodijo pri vas? Kako rešite svoje notranje 'probleme'? Kakšni sploh so vaši notranji problemi? Na katerem področju si želite izboljšav in več možnosti? Kariera, zdravje, odnosi? Ali se rešujejo ti problemi sami od sebe? Ali imate kakšen problem že več let in se kar ponavlja? Ali vas vaš zemljevid podpira ali omejuje? Kako blažite vaše simptome? Kdaj, kje, s kom se problem pojavi? Si pomagate s Knjigami, seminarji, audio posnetki, predavanji, rekreacijo, športom, vadbo.. itn.? Zakaj.. in kje.. problem še vedno obstaja?

Včasih je za spremembo dovolj stik z drugačnim zemljevidom. To je ponavadi v primeru zgornjih možnosti (knjige, ...itd).

Zakaj so individualni pristopi uspešni? Ker gre za direktno interakcijo med dvema prilagajajočima zemljevidoma.

Največja prednost je v tem, da ima coach ali terapevt tak zemljevid, ki pomaga širiti klientov zemljevid in spreminjat omejujoče notranje strukture razmišljanja, čutenja itn. S coachem ali terapevtom naredite spremembe. Namen je ravno obraten od selektivne izbire informacij in ugajanju obstoječemu zemljevidu. Gre za ustvarjanje, spreminanje, brisanje, učenje novih izkušenj in pomenov notranje strukture zato, da lahko gremo proti svojim sanjam.

Transformacija se zgodi v vsakem primeru, tudi če je nočete. Slabo počutje se prej ali slej spremeni v dobro. Vprašanje je le koliko ste pripravljeni trpeti, kakšen je prag vaše bolečine. Sicer pa z bolečino ni nič narobe, je zelo koristna. Nevem pa zakaj bi se je nekdo oklepal? Z vsako transformacijo je sprememba lažja in življenje enostavnejše. Moč ni v napetosti ampak v sproščenosti.

Želim vam čim več prepuščanja lastni notranji intuiciji in sprejemanju življenja kot izkušnjo nenehnega učenja in spreminjanja za kar je potrebno le zaupanje in prepuščanje temu kar je v tem trenutku.

Kako se pa tebi zdi? 0
  Bodi prvi in podaj svoj komentar ter prejmi 3 žarke!
Nalagam...