Medicare PLUS, diagnostińćni laboratorij

Hormonsko neravnovesje

29. september 2014    1898 ogledov

Namen prispevka je razumeti hormonsko neravnovesje, ki povzrońća PMS, peri in post‚Äźmenopavzno obdobje. Opravljena je bila tudi raziskava, v katero je so bile vkljuńćene Ňĺenske, ki trpijo za PMS-jem, Ňĺenske v perimenopavzi in Ňĺenske v post-menopavznem obdobju. Namen raziskave je bila vpeljava nadomestnega hormonskega zdravljenja (HRT ‚Äď hormone replacement therapy) ter primerjava uspeŇ°nosti in uńćinkov zdravljenja z sintetińćnimi hormoni ter bioidentińćnimi.

Kako smo priŇ°li do sem?

V zadnjih 100 letih se je prińćakovana starost Ňĺenske skoraj podvojila. Leta 1900 je na primer prińćakovana starost znaŇ°ala 47 let, leta 2005 pa 80 let. To pomeni skoraj 4 desetletja Ňĺivljenja po menopavzi! NaŇ°e telo se mora tem spremembam nekako prilagoditi, saj evolucijsko gledano 100 let ne pomeni nińć. Vse se je zańćelo v ZDA, kjer se je zbrala skupina ljudi, ki so se prińćeli zavzemati, da bi laŇĺje razumeli hormonsko delovanje ter kako lahko njegovo uravnoteŇĺenje vpliva na dolgi rok.

NajpomembnejŇ°i hormoni ki vplivajo na Ňĺenske so: Estrogeni, Progesteron, Testosteron, DHEA in Kortizol

Estrogen = rast

Estrogen ima preko 400 funkcij na telo. Tiste, ki zanimajo nas pa so:

 • ¬†¬†¬† razvoj spolnih znańćilnosti
 • ¬†¬†¬† zaloga maŇ°ńćob, ki predstavljajo vir energije za telo
 • ¬†¬†¬† zmanjŇ°uje delovanje Ň°ńćitnice s tem da poveńćuje vsebnost Ň°ńćitnińćnih globulinov
 • ¬†¬†¬† stimulira GABA receptorje v moŇĺganih, zaradi katerih se boljŇ°e pońćutimo
 • ¬†¬†¬† stimulira razvoj meŇ°ińćka
 • ¬†¬†¬† stimulira rast tkiva dojk
 • ¬†¬†¬† spodbuja obnavljanje tkiva noŇĺnice
 • ¬†¬†¬† ohranja nivo kolagena v koŇĺi in ostalega veznega tkiva
 • ¬†¬†¬† poveńćuje izlońćanje serotonina
 • ¬†¬†¬† pomaga pri transportu glukoze v krvi


Tri vrste estrogenov

 Estron, Estradiol in Estriol Skupaj tvorijo skupino  estrogenov. Po funkcijah se precej razlikujejo, kot  bomo videli v nadaljevanju.

Estron (E1)

Estron je 50-70 % manj bioloŇ°ko aktiven kot estradiol. Tvori se v jajńćnikih in perifernih tkivih. V obdobju po menopavzi prevzame vlogo glavnega estrogena in nadomesti estradiol. Ima tudi to sposobnost, da se lahko pretvori tako v estradiol kot tudi estriol.
 

Estradiola (E2)

Izmed vseh estrogenov predstavlja najbolj bioloŇ°ko aktivni estrogen. Proizvaja se v jajńćnikih ter v obrobni skorji. Tu nastaja iz testosterona s pomońćjo aromataze kjer nastane Estradiol. Kemińćno se nato ne pretvarja veńć in se izlońći v urin kot metabolit v podobni obliki kot Estron.
 

Estriol (E3)

Ima najŇ°ibkejŇ°e delovanje izmed vseh treh. Pravimo mu tudi estrogen noseńćnosti. V nenoseńćih Ňĺenskah Estriol nastaja iz Estrona in Estradiola. So pa estrogenski receptorji najbolj obńćutljivi prav na Estriol.

Estrogen kvocient (EQ)

    EQ = E3/(E1+E2)

¬†¬†¬† EQ > 1, povezane z manjŇ°e tveganje

    EQ > 1.5 je optimalno

Xenoestrogeni

To so umetne kemikalije, ki zaradi podobne kemińćne strukture delujejo kot estrogen v telesu. Lahko so dodane v meso perutnine. Dodajajo jim Ňĺivalim, saj so na ta nańćin pomagali ohraniti tekońćine Ňĺivali pred zakolom.¬†¬† Polnomastna Ňĺivila, kot na primer mleko vsebujejo estrogen. Tudi dolońćeni pesticidi imajo podobno molekularno strukturo kot estrogen. Se pa Xenoestrogeni nahajajo Ň°e v plastiki in pa kozmetiki.

Progesteron

Progesteron nastaja v ovarijih z viŇ°kom v lutealni fazi med ovulacijo. Obdobje ovulacije predstavlja okno moŇĺnosti za zanositev in nastane 12-14. dan periode (prvi dan predstavlja dan, ko pride do krvavitve). Majhen del progesterona pa se tvori Ň°e v nadledvińćni Ňĺlezi.¬† Progesteron se sicer razlikuje od Progestinov, saj imajo ti drugańćno obliko. Zaradi tega imajo tudi drugańćen efekt kot na primer bioidentińćni progesteron. Progestini sicer predstavljajo sintetińćni nadomestek progesterona, vendar pa imajo precej stranskih uńćinkov.

Funkcije progesterona:

 • ¬†¬†¬† promotor spanca (pomirjajońć uńćinek na moŇĺgane)
 • ¬†¬†¬† zniŇĺuje holesterol
 • ¬†¬†¬† Ň°ńćiti pred hiper-aktivnostjo
 • ¬†¬†¬† diuretik
 • ¬†¬†¬† spodbuja izkoriŇ°ńćanje glukoze in izboljŇ°uje inzulinsko odpornost
 • ¬†¬†¬† spodbuja delovanje Ň°ńćitnice
 • ¬†¬†¬† izboljŇ°uje receptorje za estrogen
 • ¬†¬†¬† nasprotuje uńćinkom estrogena v prsih, moŇĺganih in tkivu
 • ¬†¬†¬† poveńćuje gostoto las
 • ¬†¬†¬† pomaga pri porabljanju maŇ°ńćob
 • ¬†¬†¬† naravni antidepresiv
 • ¬†¬†¬† stabilizira endometrijske spremembe
 • ¬†¬†¬† bistvenega pomena za ohranitev noseńćnosti
 • ¬†¬†¬† promovira diferenciacijo celic
 • ¬†¬†¬† omogońća normalno smrt celice (apoptozo)


‚ÄúEstrogenska dominanca‚ÄĚ

Predstavlja stanje v nivoju hormonov, ki mu lahko reńćemo hormonsko neravnovesje. Pomeni pa visok nivo estrogenov v primerjavi z progesteronom. Obdobje je pogosto pri Ňĺenskah v reproduktivnem obdobju, pri teŇĺavah z PMS in pri hormonskih terapijah (predoziranje, slabo razmerje E/P) Se pa obdobje estrogenske dominance poslabŇ°uje Ň°e z: okoljem, ki spodbuja izlońćanje estrogenov, slabo presnovo estrogenov in inzulinsko odpornostjo (diabetesom).

Progesteron, Estrogen razmerje P/E2

¬†¬†¬† 200‚Äź600 za Ňĺenske

¬†¬†¬† 200‚Äź300 za moŇ°ke

Znaki in simptomi estrogenske prevlade (viŇ°ek E in primankljaj P)

 • ¬†¬†¬† PospeŇ°eno staranje
 • ¬†¬†¬† Anksioznost
 • ¬†¬†¬† Napihnjenost
 • ¬†¬†¬† Poveńćano tveganje za nastanek krvnih strdkov
 • ¬†¬†¬† Poveńćano tveganje za nastanek raka na dojkah
 • ¬†¬†¬† Poveńćano tveganje za nastanek Ňĺolńćnih kamnov
 • ¬†¬†¬† Poveńćano tveganje za poporodno depresijo
 • ¬†¬†¬† Nepravilne menstruacije
 • ¬†¬†¬† Nihanje razpoloŇĺenja
 • ¬†¬†¬† Ciste na jajńćnikih
 • ¬†¬†¬† Pridobivanje teŇĺe
 • ¬†¬†¬† Obńćutljivost dojk
 • ¬†¬†¬† ZmanjŇ°an libido
 • ¬†¬†¬† Ciste na dojkah
 • ¬†¬†¬† Glavoboli
 • ¬†¬†¬† Neredna menstruacija
 • ¬†¬†¬† ZviŇ°ani trigliceridi

O perimenopavzi

Obdobje nerednih ciklov, ki traja do nekaj zadnjih menstruacij.

 • ¬†¬†¬† Ne gre za stikalo, ki vklaplja ali izklaplja cikle
 • ¬†¬†¬† Obdobje lahko traja tudi 6-12 let, v povpreńćju pa kar 5 let
 • ¬†¬†¬† Prihaja do nerednih ciklov
 • ¬†¬†¬† ńĆas intenzivnih ńćustev
 • ¬†¬†¬† Stres potencira obdobje
 • ¬†¬†¬† Tudi nepravilna hrana ter Ňĺivljenjski slog slabŇ°ata situacijo
 • ¬†¬†¬† Obstajajo precej razlińćni vzorci menopavze

O menopavzi

Zadnje menstruacije, ki jih Ňĺenska Ň°e ima.

 • ¬†¬†¬† Hormonski odziv je razlińćen od primera do primera
 • ¬†¬†¬† ŇĹenske so stare med 45 in 60 let
 • ¬†¬†¬† Dejstvo je, da moderna Ňĺenska preŇĺivi kar pol Ňĺivljenja brez menstruacije

 

Vzroki estrogenske prevlade

Pred menopavzno obdobje:

 • ¬†¬†¬† Neredna ovulacija ali pomanjkanje lutealne faze
 • ¬†¬†¬† Stres (nadledvińćna utrujenost)
 • ¬†¬†¬† Slaba prehrana


Perimenopavza:

 • ¬†¬†¬† Pomanjkanje ovulacije
 • ¬†¬†¬† Neredni cikli
 • ¬†¬†¬† Nihanje estrogena zaradi pomanjkanja nivoja progesterona


Drugi:

 • ¬†¬†¬† Pomanjkanje joda (pomanjkanje joda v tkivih poveńća obńćutljivost receptorjev za estrogen, Ň°e¬† najbolj pa se to pozna v prsih)
 • ¬†¬†¬† Xenoestrogeni (okoljska izpostavitev estrgenom podobnim spojinam prelisińći telo da mislijo da je to estrogen)

Jod & tkiva dojk

Pomanjkanja joda vodi do displastińćnih sprememb. Pomanjkanja joda zaostruje karcinogenezo, povezano¬† z¬† DMBA izpostavljenostjo. Zaradi nezmoŇĺnosti absorbcije joda so znanstveniki dokazali da prihaja do strukturnih sprememb v mleńćnih Ňĺlezah miŇ°i vkljuńćno z nastankom fibrocistińćnih bolezni. Dodajanje joda pri teh bolezni se je pokazalo v izboljŇ°anju pri 72% primerov.

Funkcije testosterona

 • ¬†¬†¬† Proizvaja se v jajńćnikih in nadledvińćni Ňĺlezi
 • ¬†¬†¬† Preko aromataze se pretvarja v estrogene
 • ¬†¬†¬† IzboljŇ°uje delovanje moŇĺganov tako da pomaga pri sintezi nevrotransmiterjev
 • ¬†¬†¬† IzboljŇ°uje spanec
 • ¬†¬†¬† IzboljŇ°uje pońćutje in vitalnost
 • ¬†¬†¬† Bistvenega pomena za libido, vzburjenost in orgazem
 • ¬†¬†¬† Zavira kopińćenje maŇ°ńćob
 • ¬†¬†¬† IzboljŇ°a gostoto kosti
 • ¬†¬†¬† Ima anabolińćen efekt ‚Äď kuri maŇ°ńćobo

Funkcije DHEA

 • ¬†¬†¬† Pomemben hormon za libido in vzburjenje
 • ¬†¬†¬† Dobro pońćutje in motivacija
 • ¬†¬†¬† IzboljŇ°anje delovanja imunskega sistema
 • ¬†¬†¬† PodaljŇ°uje REM fazo spanja
 • ¬†¬†¬† IzboljŇ°uje spomin
 • ¬†¬†¬† Po menopavzi skoraj ves Estrogen nastane iz DHEA preko aromataze


DHEA vs DHEA-S

Iz sline merimo DHEA in ne DHEA-S, ki ga lahko merimo le iz krvi. DHEA-S ima dodan neaktivni pol in zato ne prehaja v slino. V osnovi gre za razlińćne oblike shranjevanja, potrebno pa je tudi vedeti da je DHEA-S prekurzor DHEA-ja. Nivo DHEA-S predstavlja neaktivno kolińćino tega hormona v krvi, ki je bil proizveden strani nadledvińćne Ňĺleze.

Laboratorijsko testiranje

Zakaj opraviti testiranje hormonov:

    -     Za spremljanje nadomestne hormonske terapije
    -     Sum na nizek estrogen
    -     Sum na estrogensko dominanco
¬†¬†¬† -¬†¬†¬†¬† Motnje delovanja nadledvińćne Ňĺleze
¬†¬†¬† -¬†¬†¬†¬† Nepravilno delovanje Ň°ńćitnice
¬†¬†¬† -¬†¬†¬†¬† ŇĹenski metabolni sindrom
¬†¬†¬† -¬†¬†¬†¬† MoŇ°ki metabolni sindrom

PMS

Definicija: fizińćne in psihińćne motnje, ki redno pojavljajo med ovulacijo in menstruacijo. je ciklińćni pojav simptomov, ki se pojavljajo dosledno in imajo resen a predvidljiv uńćinek na menstruacijo

Razlog¬† za testiranje je tudi teŇĺava z PMS (predmenstrualnim sindromom).

 • ¬†¬†¬† Kot bolezen je bil potrjen leta 1981
 • ¬†¬†¬† Prizadene Ňĺenske v letih od 9 do 55 leta

Simptomi PMS:

 • ¬†¬†¬† Utrujenost
 • ¬†¬†¬† Napihnjenost
 • ¬†¬†¬† Depresija
 • ¬†¬†¬† RazdraŇĺljivost
 • ¬†¬†¬† Obńćutljivost dojk
 • ¬†¬†¬† Boleńći sklepi
 • ¬†¬†¬† Akne
 • ¬†¬†¬† Glavoboli

Vzroki za PMS

Na sploŇ°no gre za posledico estrogenske dominance, vendar lahko vplivajo Ň°e drugi dejavniki:

 • ¬†¬†¬† Slabo delovanje nadledvińćne Ňĺleze
 • ¬†¬†¬† Pomanjkanje mineralov


PMS lahko enostavno zdravimo z uravnoteŇĺeno prehrano in prilagoditvijo Ňĺivljenjskega sloga. K uravnoteŇĺenju PMS-ja lahko pripomore tudi zviŇ°anje progesterona.

Kaj lahko sami naredimo za lajŇ°anje simptomov?

 • ¬†¬†¬† ZmanjŇ°amo vnos alkohol, kofeina, sladkorja, Ňĺivalskih beljakovin
 • ¬†¬†¬† Poveńćamo vnos sadja, zelenjave, strońćnic, oreŇ°kov, rib, semen in Lanu
 • ¬†¬†¬† Organiziramo redno vadbo
 • ¬†¬†¬† Prińćnemo z obvladovanjem stresa

 


Simptomi nezadostne kolińćine Estrogenov in Progesterona

¬†¬†¬† -¬†¬†¬†¬† Boleńćine v sklepih
¬† ¬† -¬†¬†¬†¬† Zamegljeno razmiŇ°ljanje
    -     Depresija
¬†¬†¬† -¬†¬†¬†¬† Suhi lasje in suha koŇĺa
    -     Utrujenost
    -     Glavoboli
    -     Razbijanje srca
¬†¬†¬† -¬†¬†¬†¬† Vrońćinski oblivi
¬†¬†¬† -¬†¬†¬†¬† SlabŇ°i kratkorońćni spomin
    -     Inkontinenca
¬†¬†¬† -¬†¬†¬†¬† Nońćno potenje
    -     Izgube kostne mase
    -     Moten spanec
    -     Slaba volja
    -     Suhost vagine

Simptomi pomanjkanja androgenih hormonov: DHEA in Testosteron

 • ¬†¬†¬† Pomanjkanje motivacije
 • ¬†¬†¬† Telesne boleńćine
 • ¬†¬†¬† DuŇ°evna prizadetost
 • ¬†¬†¬† ZmanjŇ°an libido, spolna obńćutljivost in uŇĺitek
 • ¬†¬†¬† ZmanjŇ°anje miŇ°ińćne mase in vzdrŇĺljivosti
 • ¬†¬†¬† SlabŇ°e psiholoŇ°ko pońćutje
 • ¬†¬†¬† Depresivno razpoloŇĺenje
 • ¬†¬†¬† Inkontinenca
 • ¬†¬†¬† Fibromialgija
 • ¬†¬†¬† Poveńćano tveganje za nastanke srńćno-Ňĺilnih obolenj
 • ¬†¬†¬† Poveńćano tveganje za artritis
 • ¬†¬†¬† Utrujenost
 • ¬†¬†¬† Osteoporoza
 • ¬†¬†¬† TanjŇ°anje koŇĺe
 • ¬†¬†¬† Suhost vagine
 • ¬†¬†¬† Kratkotrajne izgube spomina
 • ¬†¬†¬† Moten spanec
 • ¬†¬†¬† Vrońćińćni oblivi


Simptomi preseŇĺkov androgenih hormonov: DHEA in Testosteron

 • ¬†¬†¬† Depresija
 • ¬†¬†¬† Moten spanec
 • ¬†¬†¬† Visoke ravni trigliceridov
 • ¬†¬†¬† Poveńćano tveganje za raka dojk
 • ¬†¬†¬† Poveńćano tveganje za srńćne bolezni
 • ¬†¬†¬† Poveńćano tveganje za nastanek metabolnih bolezni
 • ¬†¬†¬† Poveńćanje maŇ°ńćobnih oblog okrog trebuha
 • ¬†¬†¬† Poveńćanje poraŇ°ńćenosti po obrazu in telesu
 • ¬†¬†¬† Akne
 • ¬†¬†¬† RazdraŇĺljivost
 • ¬†¬†¬† Izpadanje las
 • ¬†¬†¬† Poveńćano tveganje za sindrom policistińćnih jajńćnikov
 • ¬†¬†¬† Pojav cist na jajńćnikih

O bioidentińćnih hormonih

Hormonska terapija pomeni razumevanje delovanja vseh hormonov in spremljanje celotnega panela. Zdravljenje na primer samo pomanjkanje progesterona in ne spremljanje ostalih ni primer dobre prakse. Vsi hormoni so med seboj v interakciji, vsi pa se potem naprej Ň°e izlońćajo v obliki metabolitov. Hormonsko terapijo naj predpiŇ°e usposobljena oseba (zdravnik). Terapijo obińćajno predpisujejo za:

 • ¬†¬†¬† LajŇ°anje simptomov hormonskega neravnovesja
 • ¬†¬†¬† Prepreńćevanje izgube spomina
 • ¬†¬†¬† IzboljŇ°anje zdravja srca
 • ¬†¬†¬† IzboljŇ°anje zdravja kosti in posledińćno prepreńćevanje osteoporoze
 • ¬†¬†¬† Kot sredstvo pomlajevanja (antiaging)

Katere bioidentińćne hormone poznamo:

 • estradiol ‚Äď obliŇĺi, kreme, tablete; poznane blagovne znamke: Climara, Vivelle, Estraderm, Esclim, Estrace
 • DHEA ‚Äď oralno; pri tem hormonu je potrebno paziti, saj se pretvarja v Estradiol, sploh pri Ňĺenskah s prekomerno telesno teŇĺo, saj se Estrogeni sunkovito narastejo.


Sklep

¬†¬†Zdrava prehrana¬†¬† in ¬†redna vadba¬† igrata veliko ¬†vlogo v uravnavanju hormonov. Uńćinki se kaŇĺejo tudi z regulacijo inzulina in zmanjŇ°anje odpornosti na inzulin. ¬†UblaŇĺitev stresa¬† in pozitivno delovno okolje prav tako pripomoreta k hormonskem ravnovesju in skrbita za uravnoteŇĺenje kortizola. Nadalje lahko redni vnos vitaminov in min¬†eralov uravnava hormone. Hormonsko zdravljenje z bioidentińćnimi hormoni lahko predstavlja varno alternativo ostalim sintetińćnim hormonom in ima dokazano manj stranskih uńćinkov. Potrebno pa je zagotoviti ustrezno doziranje ter nadzor in merjenje, kar lahko doseŇĺemo z hormonskimi testi iz sline.
 

Vir: www.diagnosticni-laboratorij.si
Deli svoje mnenje! 0
  Bodi prvi in podaj svoj komentar ter prejmi 3 Ňĺarke!
Nalagam...