Tadeja Kern

Ishmech je in ni ples, je in ni meditacija, je in ni glasba

piše: Tadeja Kern
29. september 2014    284 ogledov

Ali ste vedeli, da se je ples v času, ko govor med našimi predniki še ni bil razvit, uporabljal za izražanje čustvenih stanj in dopolnjevanje govorice z znaki?

Za ples lahko rečemo, da je v svoji esenci orodje komuniciranja in grajenja odnosa oziroma način neposrednega izražanja doživetja odnosa. Odnosa z drugim posameznikom, odnosa s skupino in odnosa s celotnim obstojem, energijo celotnega kozmosa.

Moč plesa je začela postajati skrivnost z ločevanjem in opredeljevanjem plesa kot dela religije, umetnosti ali zabave. Ničesar od naštetega ne vrednotimo, vredno pa je razumeti, da vsako opredeljevanje in nepopoln poskus definiranja postavljata zastore in čvrste meje na poti doživetja tistega izvornega, pristnega, čistega in najmočnejšega, kar ples v resnici je in nam ponuja.

Če torej imate izkušnjo, da vas poslušanje glasbe popelje v sproščenost, ugodje, prijetne občutke v telesu ali vas ponese v ples, ki razbremeni vaše misli, vas osveži, vam vrne voljo, energijo, veselje, užitek ..., se gotovo strinjate, da je načinu doživljanja glasbe in plesa vredno posvetiti še nekaj pozornosti in razkriti modrost skrivnostnega učinka plesa.

Ishmech [išmeč] je metoda aktivnih vodenih vaj, ki vsakemu udeležencu, brez izjeme in brez potrebnega predhodnega znanja, ne glede na starost, telesno pripravljenost in spol omogoča spoznati modrost plesa. Plesa v prvobitnem pomenu besede in naravnega avtentičnega gibanja telesa, ki vas razbremeni, osvobaja od posledic stresa, utrujenosti, strahu ali šoka oziroma različnih fizičnih in psihičnih ovir. Plesa, prek katerega se v vas porodijo lahkotnost, sproščenost, lepota, ekstaza, strast, energičnost, užitek, veselje, radost, igrivost, brezmejna svoboda, mir, tišina, milost.

Zakaj je ishmech ples?

Prvotno ime metode ishmech je bilo ples brez forme, zato bi bili protislovni, če bi trdili, da ishmech ni ples. Če za izhodišče vzamemo, da ishmech je ples, v tem primeru pojem plesa zahteva redefiniranje in razumevanje prvobitnega pomena plesa, ki je, tako kot skoraj vsak vidik sodobne civilizacije, izgubil svoj 'obogatitveni' smisel.

V nadaljevanju se bomo osredotočili na ples telesa človeškega bitja, ne na ples Sonca okoli točke, planetov okoli Sonca, trave, listov, vej, dreves v vetru, rib v vodi, ptic v zraku, avtomobila po spolzki cesti ali podobnega.

V trenutku, ko se med izvorom vibracije (ki jo tu lahko opredelimo kot glasbo) in plesom pojavi kakršen koli namen – subjektivna volja plesalca, denimo umetniško izražanje, zabava, biti kot nekdo, biti lep, privlačen, opazen ipd. –, postane tak ples omejen s formo oziroma z izvajanjem forme z določenim namenom, in ne ples v svojem prvobitnem pomenu besede.

Plesna forma kot določeno zaporedje izbranih gibov je nastala kot poskus oziroma metoda, s katero je želel posameznik, katerega telo je v nekem procesu doživetja izvajalo določene gibe, posnemovalcu forme pokazati pot do duplikacije tega doživetja in izvora stanja. Ker zaradi avtentičnosti vsakega telesa to ne more biti univerzalna metoda, je tudi osnovni namen posnemanja forme izgubil večino svojega prvobitnega smisla. In le majhen delček, ki je ostal, je zadostoval za nastanek vseh raznovrstnih plesnih stilov, ki jih poznamo.

Ples je avtentična, vsakemu telesu na specifičen/lasten način dana možnost neposrednega odnosa z vibracijo.

Ob takem razumevanju besede ples je mogoče razumeti, zakaj ishmech lahko enačimo s plesom in smo ga najprej poimenovali ples brez forme. Zatorej lahko zapišemo, da je ishmech tudi ples.

Zakaj je ishmech meditacija?

Izraz meditacija je zaradi nerazumevanja realnosti in stanja ljudi v preteklosti, ki so izvajali ali zasnovali različne meditacije, danes narobe razumljen, pretirano popularen, moden, glede na potrebe sodobnega človeka zelo pogosto netočno razumljen izraz.

V času nastanka joge (Patanžali, denimo, je živel v 2. stol. pr. n. št.) in številnih drugih priljubljenih meditacij so ljudje v svoji esenci sicer bili enaki sodobnemu človeku, vendar so bili v bistveno drugačnem fizičnem stanju. Njihova telesa so bila čistejša, bolj sproščena in pretočna, saj so živeli drugače. Pešačili so, jezdili, delali na polju, razvijali mojstrstva in ročne spretnosti. Tudi meje in vezi med fizičnim (telesnim), čustvenim, umskim ter posledično z zavestjo (v smislu zavedanja in zavednega ravnanja, nepogojevanega z umom, čustvi in fizičnim) niso bile nikoli tako zabrisane in nejasne, kot so danes. V veliki meri so ljudje takrat že skozi naravno življenje dosegli stanje zrelosti – zavednega ravnanja – in se ločili od živalskega (fizično, emocionalno in umsko), meditacije pa so bile primerne metode za posameznike, ki so želeli in imeli možnost spoznati več, pravo modrost, resnico in smisel življenja.

Človek še nikoli prej ni bil tako oddaljen od modrosti, zato je danes le malo takih, ki v občutku svoje neizpolnjenosti prepoznajo potrebo po spoznanju modrosti. Vsak človek pa si za čas življenja zasluži spoznati, da je popoln človek, in doseči prej omenjeno zrelost – sposobnost zavednega ravnanja –, pri čemer so starodavne meditacije le izjemoma učinkovite.

Ishmech je metoda, ki je v svojih osnovnih stopnjah zasnovana tako, da deluje na fizični, emocionalni in umski ravni hkrati, čeprav metodično in ločeno na vsaki ravni posebej in neposredno. Ishmech s tem nenehno ustvarja priložnosti za razumevanje delovanja in razločevanja ter spoznavanje vseh treh ravni skozi delovanje vsake ravni posebej.

Ko človek spozna delovanje teh ravni in se razbremeni podzavestnih vplivov teh na svoje bivanje in ravnanje, doseže sproščenost, čustveno stabilnost, razsodnost, strast, energijo, razumevanje in užitek življenja. Postane popoln človek.

Višje stopnje ishmecha pa tiste posameznike, ki začutijo potrebo po duhovni rasti, peljejo naravnost v stanje izvorne vibracije, spoznanje modrosti in skrivnosti življenja.

Zdaj je možno razumeti, zakaj je ishmech tudi meditacija.

Zakaj je ishmech glasba?

Pravilno izbrana raznovrstna glasba je osnova za izvajanje vaj po metodi ishmech. Glasba, ki je produkt človeka, nastane iz navdiha, specifičnega stanja avtorja glasbe, ki je za izražanje svojega avtentičnega doživetja izbral vibracijo – zvok, s čimer z okolico skozi čustveno deli (komunicira) doživetje. Pravilno izbrana glasba in usmerjanje trenerja lahko udeležencu med izvajanjem vaj omogočita dupliciranje stanja avtorja oz. stik z istim izvorom njegovega navdiha. Ob tem se v vas prebudijo in postopoma razplamtijo čustva in strast, ki lahko postopoma samodejno premikajo telo, tako da je gibanje popolnoma svobodno, naravno in nepogojeno, kar vam da občutek radosti in zanosnega lebdenja znotraj samega sebe. Porodijo se lahkotnost, lepota, nežnost, moč, neutrudljivost, strast, umirjenost, razsodnost, globoko razumevanje. Postanete stabilni in se ne izgubljate več v kaosu, ki nas obkroža.

Vse to so lastnosti, ki jih lahko pripišemo živahnemu otroku, pri ishmechu pa se združijo z vrednotami in spoznanji odraslega človeka. S temi lastnostmi tudi opisujemo popolnega človeka.

Ishmech je zato glasba, ki za svoj instrument uporablja telo.

Kako se pa tebi zdi? 0
  Bodi prvi in podaj svoj komentar ter prejmi 3 žarke!
Nalagam...