Tina Pipan

Vastu in možnosti bivanja

piše: Tina Pipan
25. oktober 2010    223 ogledov

Vastu ne posega v estetski okus posameznika, prav tako njegov namen ni dekoriranje stanovanja - čeprav je tudi pri tem lahko v veliko pomoč. Vastu poseže v globljo strukturo in naravne vzorce, znotraj katerih se ustvarjajo usklajeni odnosi in življenjska energija.

Upošteva kulturne, geografske, klimatske značilnosti ter okolje v katerem živimo. Prav tako vedno upošteva in spoštuje osebne želje in potrebe ljudi. Njegova uporaba sega od postavitve enega samega vrča z vodo ali rože na pravilno mesto v stanovanju do pomoči pri načrtovanju in izgradnji večje hiše ali večjega objekta.
 
 
Pri gradnji hiše Vastu velik pomen pripisuje pravilni orientaciji hiše ali večjih objektov, obliki hiše in dovozu  k njej ter legi vhoda in ostalih vrat. Svetuje pri možni legi garaže, ribnika, kamina, ute, vrta ali skalnjaka na zemljišču ter uporabi ograj. Veliko pomembnost nameni  razporeditvi in velikosti prostorov znotraj hiše ter svetuje pri namestitvi pohištva v skladu osebnimi željami posameznikov, njihovimi značilnostmi ter naravnimi zakonitostmi.
 
Pri notranji ureditvi prostorov svetuje o možni spremembi namembnosti prostorov in ustreznejši uporabi le teh ali zgolj o premestitvi dela pohištva, kar zelo velikokrat močno vpliva na  energijsko strukturo stanovanja, usklajenost odnosov in življenjsko silo.
 
S pomočjo osebne natalne karte posameznika (to je slika neba v trenutku rojstva) izračuna 8 pomembnih točk za vsakega posameznika v vsakem prostoru, od tega sta predvsem pomembni dve. Že s tem, ko ju na pravilen način na pravilnih mestih (ki so merjeni v natančnih stopinjah od severa) označimo v prostoru, hiši ali zemljišču močno vplivamo na pravilno strukturo, povezanost, usklajenost in življenjsko silo v prostoru in nas, ki smo z njim povezani. To je morda najmočnejši preventivni ukrep, ki lahko da v kratkem času zelo močne in vidne pozitivne rezultate.
 
Skozi uporabo strani neba in osmih individualnih točk (ki se razlikujejo za vsakega posameznika) izrišemo vastu mandalo - geometrijsko obliko, ki nam služi kot nekakšen načrt ali osnova, saj nam pokaže nas v odnosu do prostora in naše bivanje v njem. Pokaže nam možnosti tega, kako bi bil nek prostor za nas najbolje urejen, ali kako se s korekcijskimi ukrepi temu lahko približamo.
Individualno izračunane Vastu točke pa nam pokažejo točne smeri (zopet natančno izračunane v stopinjah od severa), iz katerih k nam prihaja zdravje, obilje, ustvarjalnost....in le te se pri ureditvi tako notranjega kot zunanjega prostora zelo upoštevajo, saj se nekatere priporočajo pustiti odprte, proste, spet druge pa je bolje zapreti, ali na njih postaviti težje stvari.

Vir: www.eroja.si
Kako se pa tebi zdi? 0
  Bodi prvi in podaj svoj komentar ter prejmi 3 žarke!
Nalagam...