Krija tantra joga, tantra, krija joga, Nada joga, Kundalini joga

Tantra je pot heroja, ki se ne boji in ne zavrača nobenega vidika življenja

30. maj 2013    3656 ogledov

Bratstvo tantrikov čaka, da se ponovno obudi. Začelo se bo prebujati, ko se bo približeval konec Kali juge. Prepoznalo bo moč ženskega principa in transformiralo svet. V ekstatičnem trenutku prehoda iz enega obdobja v drugo bodo ti zvesti privrženci te nesebične poti dosegli svoj cilj. – Kaula tantra

Kaj je tantra?

 »Ni lahko definirati tantrizma,« pravi akademik Mircea Eliade. In res, Indija je dežela, v kateri sobiva toliko različnih redov, filozofij  in duhovnih tradicij, da jih je nemogoče sistematizirati, zato smo zanje izumili predal, v katerega jih lahko strpamo, in ta predal se imenuje hinduizem. Beseda, ki nič ne pove, še najmanj to, da jih razumemo, daje pa nam občutek, da so nekam pospravljene.

Podobno velja za tantro, ki zavzema en del tega predala. Sicer načelno drži, da so tantriki pretežno Šakte, vendar med njimi najdemo tudi Šaivite in Vaišnavite pa Kaule, Kapalike in Aghore, če jih naštejem le nekaj. Tantra je izredno raznolika tradicija, stara več tisoč let, opisana v več sto sanskrtskih tekstih, od katerih so številni še neprevedeni ali pa skriti v zasebnih bibliotekah. Teksti so napisani v simboličnem jeziku, tako da jih ne moremo razumeti brez razlage učitelja, ki je bil v ta svet simbolov uveden oziroma iniciiran, kot pravimo. Dokler ne srečamo učitelja, ki je ponotranjil to pot, tudi ne bomo razumeli oziroma zavohali 'duha tantre' (tega neoprijemljivega duha, ki je skupen vsem tem različnim smerem), pa čeprav smo prebrali vse tekste na internetu in se nam morda dozdeva, da o tantri nekaj vemo.

Da bi bila situacija še bolj zapletena, pa tantrični guruji velikokrat ne ustrezajo splošno sprejetim predstavam o gurujih. To niso nujno smehljajoče se figure, ki vzdržujejo videz svetosti in vodijo ašram, čeprav so tudi izjeme. Lahko živijo običajno družinsko življenje, so zobozdravniki ali morda prodajalke na tržnici. Lahko so Sadhuji ali Babe ali pa uslužbenci na pošti. Tantra zahteva od učenca, da preseže svet zunanjih videzov in svoje lastne omejene predstave ter s pomočjo intuicije in duhovnega razločevanja prepozna učitelja, ki je tantrični iniciat. Številni pravijo, da je pravega tantričnega učitelja težko najti, tantrični guruji pa odgovarjajo, da to ne drži – da je težko najti pravega učenca.

Duh tantre

Indolog Heinrich Zimmer pravi: »Najboljših stvari se ne da povedati, druge najboljše, takoj za njimi, so pa napačno razumljene.« Res, o tantri se zelo veliko govori, ostaja pa ena najbolj nerazumljenih duhovnih poti. Tantra uči, da lahko svoje posvetno življenje izkoristimo za to, da dosežemo višja stanja zavesti. Ne zahteva, da se svetu odpovemo, da bi bili duhovni, ampak nas vodi v izkustvo neskončnega s pomočjo omejenega sveta oblik. Svet uporabi kot odskočno desko, ki nas vrže onstran, tja v neopisljivo. Fizičnega sveta ne vidi le kot nekaj, kar nas ovira pri tem, da bi postali duhovni, ampak v fizičnem svetu prepoznava latentno božanskost. 

 Tantrizem predstavlja nasprotje filozofije Vedanta, ker zavrača koncept, da je svet s stališča človeka iluzija. Nasprotno tantra prepoznava pojavnost sveta kot obliko moči, ki je izraz energije Šakti . – Alain Danielou

Beseda tantra izvira iz sanskrtske besede tan (ki pomeni razširiti) in trayati (ki pomeni osvoboditev). V tantri torej širimo svojo zavest do končne osvoboditve (mokše). Tantra je duhovna znanost, ki uči metode, s katerimi vstopamo v nezavedno in prepoznavamo svoje globoko vrojene komplekse, da bi lahko prečistili svojo osebnost ter se psihično in fizično prerodili. V tantri širimo svojo zavest tako, da aktiviramo Kundalini Šakti, in ko se ta naša notranja ženska združi z absolutno zavestjo Šive, spoznamo božansko naravo v sebi, v vsakem in v vsem. Tantra zaobjema vse vidike življenja, pa naj bodo materialni ali pa transcendentni, in tako celi razcep med posvetnim in duhovnim, med telesom in duhom. S tantro dosežemo sintezo duha in materije, ki nam omogoča, da lahko dosežemo svoj najvišji duhovni potencial. 

 Tantra je pot heroja, ki se ne boji in ne zavrača nobenega vidika življenja. Tantrik išče osvoboditev tako, da uporablja svoje telo kot orodje evolucije. – Dr.  Jonn Mumford /Anandakapila Saraswati

Tantra je nedogmatičen sistem, ki nima splošno sprejete definicije ne strogo določenih pravil. Tisočletja je bil varovana skrivnost, saj se njegovega bistva ne da razložiti z besedami. To je praktičen sistem, ki prinaša rezultate in osebne izkušnje. Strpnost je zelo opazna značilnost tantre, zato je tudi lahko zaobsegla in zlila skupaj tako različna prepričanja, oblike čaščenja in duhovne tehnike. Takšna strpnost se lahko razvije, kadar neki sistem raste po naravni poti, v vzdušju odprtosti, radosti in svobode, brez dogme. To se lahko zgodi le, kadar neki sistem resnično prinaša rezultate in izkušnje, ki jih obljublja, ustvari mir in zadovoljstvo v tistih, ki mu sledijo, in povzroči, da so ljudje bolj zavestni in razumevajoči.

Dogma se lahko razvije samo, kadar so ljudje nesrečni in živijo na nižjih ravneh zavedanja, ker so zaradi pomanjkanja izkušenj negotovi vase in v doktrino, ki ji sledijo. V tantri je izkušnja pomembnejša od intelektualnega znanja.

Tantre se tudi ne moremo naučiti iz knjig, saj je to sistem, katerega esenca se prenaša ustno, z mentorja na učenca. Čeprav je tantrična literatura obsežna, tantra tudi nima osrednje svete knjige, na kateri bi temeljila. Tantrično prepričanje je, da bodo stari tantrični teksti izginili in da se bodo vedno pojavili novi, da jih nadomestijo. Bistvo tekstov bo ostalo isto, toda njihov izraz in odnos do prevladujočih družbenih okoliščin bo drugačen. Tantra ni mirujoč sistem; to je sistem, ki se prilagaja potrebam časa.  

 Prvi učinek uporabe tehnik tantrizma je izkušnja svobode v tem svetu.  – Alain Danielou

Tantra tudi nima odklonilnega odnosa do spolnosti, temveč meni, da je spolnost lahko orodje, s katerim dosežemo spremenjena stanja zavesti. Zato v jogi Krija tantra učimo tudi tehnike, s katerimi energije, ki se pri običajnem spolnem odnosu potrošijo, dvigujemo v višje čakre.

Svojega partnerja ljubimo kot utelešenje Boga. Za tantrika duhovno ne pomeni konflikta z organskim, temveč njegovo izpolnitev. Njegov cilj ni, da bi odkril neznano, temveč da bi spoznal znano.

 Tantra ne uči nobene vrste religioznih, kulturnih, plemenskih ali nacionalnih prepovedi. V tantri ne obstaja razlika, ki jo delam med seboj in teboj zaradi načina življenja, ki ga živiš ti, in načina življenja, ki ga živim jaz. Ne želim, da spremeniš svoj način življenja, in ne primanjkuje mi spoštovanja do tvojega načina življenja. Če obstaja neka znanost, neka religija, ki razume človeško nepopolnost, potem je to tantra. Vse religije in vsi sistemi joge so nestrpni, ne morejo razumeti zakonov naravnega razvoja, ki smo jim podrejeni vsi in od katerih ni nihče osvobojen. V tantri rečemo, da ne glede na to, kateri religiji pripadaš, kateremu etičnemu prepričanju slediš, ne glede na to, kakšen je tvoj način prehrane in življenja – ni ti ga treba spreminjati. Tantra sprejema to, da toliko milijard ljudi ne more pripadati istemu načinu življenja. – Paramahansa Satyananda Saraswati

Kaj pa ti praviš? 1
  Podaj svoj komentar in prejmi na svoj račun 3 žarke (za tvoj 1. komentar)!
DonJuanMatus
  komentiral 3 leto nazaj
Cool članek.Žalostno je le,da so ljudje še vedno v veliki večini "tabuizirani" glede vsega,kar vodi k seksu.Opažam,da tudi ko z zelo natančnim in kulturno sprejemljivem jezikom načnem pogovor o temi,se le ta dokaj hitro sprevrže v kavarniške vice ali kaj hujšega.Slovenci so kot narod zelo zaprti glede izjav in mislih o ljubljenju z nasprotnim ali,"bog" ne daj!,istim spolom!S spoštovanjem,
V.
Nalagam...