Grega Gregorec

DP-4 metoda

piŇ°e: Grega Gregorec
29. julij 2013    337 ogledov

DP-4 metoda

 

DP-4 je ńćetrta raven Globinskega PEATA, avtorja ŇĹivorada Mihajlovińáa Slavinskega, njegova trenutno zadnja stopnja.

V energetski psihoterapiji predstavlja resnińćno revolucijo za odstranjevanje nezaŇĺeljenih stanj (problemov), kot tudi v duhovnem razvoju, saj nam omogońća, da v zelo kratkem ńćasu ustvarimo v sebi dolońćene osebnostne lastnosti, katere do tedaj Ň°e nismo imeli. Samo ime izhaja iz dejstva, da je bila druga raven PEATA (DP-2) alternativna izmenjava ńćustev in misli pri delu s problemi; tretja raven (DP-3) pa je temeljila na alternativnem pretoku med dvema polarnostima in soońćenju s 4 elementi (slika, ńćustvo, telesni obńćutek, misel in njihove kombinacije).

Pri DP-4 uporabljamo uvidne tońćke, ki vplivajo na levo in desno moŇĺgansko hemisfero!

Za DP-4 ni nereŇ°ljivih problemov. Mnogi terapevti vseh vrst vkljuńćujejo v svoje delo to metodo, ki omogońća izjemno hitro in uńćinkovito odpravo vseh elementov, ki ljudem prepreńćujejo realizacijo svojih potencialov in sposobnosti. DP4 je ena od redkih poznanih metod, ki odstranjuje nezaŇĺeljena stanja in obenem vzpostavlja stanja in identitete, ki si jih Ňĺelimo imeti. Poleg vsega metoda utrjuje stanje nenavezanosti in deidentifikacije od izbranih identitet, kar je dodatna prednost te metode.

 

Osnovna teorija

 

Na najglobljem nivoju obstoja je vse Eno. Iz enosti gre posamezna odlońćitev, da se realizira neki cilj. ńĆe se realizira, cilj ponovno izgine v Enosti ali Praznini.

Problemi nastanejo, ko v realizaciji svoje odlońćitve pridemo do prepreke-ovire, ki nam prepreńćuje uresnińćitev cilja in le ta privede do porazne odlońćitve. Prvotni namen ali posamezna odlońćitev posameznika¬† ne more prenehati, ńćeprav imamo porazno odlońćitev, le ta pa od tedaj naprej ustvarja obńćutek dualnosti in skrajnosti med katerimi se ńćlovek giblje. Porazna odlońćitev ustvarja mentalno maso, ki se z leti (ńće le ta ni diskreirana ali duplirana) samo krepi.

S ńćasom postaja ta masa vse mońćnejŇ°a in mońćnejŇ°a in bolj neprijetna in ona razdvaja dve polarnosti, tako, da one za ńćloveka izgledajo kot dve med seboj sprti nasprotji, ki pa to v resnici nista. Obe polarnosti sta samo dve strani iste stvari, sta v neprekinjeni povezavi. Vsaki poizkus, da se realizira samo ¬Ľpozitivna polarnost¬ę, kar obljubljajo mnogi novodobni sistemi, privede nujno do obrata v nekem trenutku in javi se tudi nasprotna ¬Ľnegativna polarnost¬ę.

 

Polariteti so kot dve strani istega lista na vetru. Obrańćata se z ene in druge strani, tako, da nam izgleda kot, da sta to dve stvari, a v resnici sta to le dve strani istega lista.

 

4. elementi mentalne mase (charge)

 

Mentalno maso ali naboj ustvarjajo samo 4 elementi: psihińćna slika, ńćustva, telesne senzacije, misli.

Pri procesu DP-4 mi nevtraliziramo mentalno maso med polaritetami, tako, da se one pońćasi pribliŇĺujejo ena drugi, ker so bile zmeraj eno. Meje med polaritetami se izgubljajo in zańćnejo se spajati med seboj, vse dokler ne postanejo Eno, kar so bili Ňĺe pred polarizacijo. To je izjemna kvaliteta procesa DP-4.

DP-4, ki dela z elementi katere vsebuje naŇ° subjektivni univerzum je najenostavnejŇ°a in najuńćinkovitejŇ°a metoda za integracijo izbranih polaritet.

Veńćina sistemov, ki kreirajo Ňĺeljene identitete in sposobnosti to delajo z "inŇ°talacijo" novih, "Ňĺeljenih" stanj zavesti, brez, da bi prej nevtralizirala nezaŇĺeljena stanja zavesti. ńĆe nas boli zob, moramo ta zob zdraviti nekaj ńćasa, Ň°ele kasneje lahko zob prekrijemo z novo vsebino. ńĆe hońćemo na vrtu kaj posejati in upati na dober pridelek moramo prvo ustrezno pripraviti zemljo, da bo kasneje bogato obrodila. Prvo nevtralizacija nezaŇĺeljenih stanj in nato kreiranje Ňĺeljenih stanj. To nam omogońća DP-4, to dela izjemno uńćinkovito, neboleńće in ńćisti naŇ°e bitje in zavest okov dualistińćne percepcije in nam s tem omogońća viŇ°ja stanja zavesti in nas pribliŇĺuje naŇ°emu resnińćnemu bitju.

DP-4 nam omogońća, da¬†izberemo polaritete katere Ňĺelimo integrirati. Primeri: dajanje in sprejemanje, dobro in zlo, sreńća in Ňĺalost,¬†ljubezen in boleńćina, ljubezen in zavrnitev, dominantnost in podrejanje,¬†aktivno in pasivno, mońć in nemońć, zasluŇĺiti denar in porabiti denar...Integracija teh polaritet se zgodi v zelo kratkem ńćasu, povpreńćno od 10-30 minut. Ta nańćin je izjemno uńćinkovit pri reŇ°evanju problemov in duhovnem razvoju.

DP-4 je izredno uńćinkovito orodje za kreiranje Ňĺeljenih identitet in sposobnosti.

 

MoŇĺna podrońćja uporabe DP-4 pri ustvarjanju Ňĺeljenih identitet in lastnosti:

1.¬†¬†¬† Integracija vseh 12 astroloŇ°kih znakov

2.    Integracija devetih tipov osebnosti (eneagram)

3.¬†¬†¬† Integracija parov nasprotij po 6. patriarhu Zena Hui Nengu ( knjiga ¬ĽPovratek Enosti¬ę )

4.    Integracija 22 velikih arkan Tarota

5.    Integracija 64 heksagramov I- Chinga

6.¬†¬†¬† DruŇĺinsko zdravljenje, zdravljenje odnosov, odstranjevanje konfliktov med partnerji, starŇ°i in otroci, osebah na delovnem mestu, obńćutkov manjvrednosti, slabih odnosov, fobije‚Ķ

7.¬†¬†¬† Delo na Nevtralizaciji sefirotov na kabalistińćnem Drevesu ŇĹivljenja

8.¬†¬†¬† Delo s ¬ĽTrikotnikom) ali ¬ĽPentagramom¬ę na integraciji osebnosti. V sredini trikotnika je subjekt kakrŇ°en je ¬Ľtukaj in sedaj¬ę, na konicah geometrijskih likov pa so 3 ali veńć oseb s katerimi v daljŇ°em procesu doseŇĺemo Ňĺeleno integracijo teh lastnosti.¬†Na primer: pogumna oseba,¬†sproŇ°ńćena oseba, dober govorec, avtoritativna oseba, modra oseba, kreativna oseba‚Ķ

 

DP-4, tako kot veńćina drugih metod ŇĹ.M. Slavinskega ima dvojni cilj: da reŇ°i naŇ°e vsakodnevne probleme in s tem dvigne kvaliteto naŇ°ega Ňĺivljenja in zavesti na viŇ°ji novo in da pospeŇ°i naŇ° duhovni razvoj.

Integracija izbranih polaritet ja najhitrejŇ°a, najtemeljitejŇ°a pot za nevtralizacijo problema in pospeŇ°itev duhovnega razvoja. To nam danes¬†omogońća DP-4. Neverjetno hitro in uńćinkovito. V trenutku, ko pomirimo notranje dualistińćne sile, ki se spojijo v Eno, vsi konflikti in nevroze nastali na tej osnovi izginejo.

 

҆e besede enega najbolj vplivnih psihoanalitikov sodobnega ńćasa Carla Gustava Junga:

"Nińćesar ne more obstajati brez svojega nasprotja. Dve sta bila eno na zańćetku in spet bosta eno na koncu. Popolni modrec sebe osvobaja od nasprotij, ker je spoznal povezavo med njimi in njihovo spreminjanje."

 

Grega Gregorec 

certificirani Trener PEAT sistema

Vir: www.slohipnoterapija.org/dp4
Kaj pa ti praviŇ°? 0
  Bodi prvi in podaj svoj komentar ter prejmi 3 Ňĺarke!
Nalagam...