27
avgust

Pandit dr. Dinesh Chandra Sati ponovno v Sloveniji!

Kdaj: 27. avgusta ob 9:30 do
31. avgusta 2019 ob 20:00
Kje:
Prispevek:35‚ā¨- 120‚ā¨
Organizira:Hram modrosti Sairama
Kontakt:motel.medno.majda@siol.net, GSM: 041 424 682 Majda

448 ogledov

PRINA҆ALEC¬† SVETLOBE¬†PANDIT DR. DINESH¬† CHANDRA SATI, doktor Vedske znanosti in Vedske astrologije¬†ponovno ¬†v Sloveniji!

Pandit¬† Dr.D.C. Sati je doktor znanosti (Ph. D.) Jyotisha ( Vedske astrologije) in¬†sanskrta. Je tudi direktor¬† Himalaya Jyotish in Yagya institut, izjemno cenjen v mednarodnih¬†krogih poznavalcev vedske kulture in ogromnega Ň°tevila njegovih konzultantov.

V Ljubljani bo nudil: 

 • OSEBNE KONSULTACIJE¬†z moŇĺnostjo korektivnih ukrepov Yagyja
 • seminar PRIKLIC OBILJA (Laksmi)

Osebne konzultacije¬†(razen, ńće ne potrebujete) in seminar¬†bodo prevajanI v slovenŇ°ńćino.

DjotiŇ° (Jyotish) je indijska vedska astrologija. Izvira iz pradavnih vedskih ńćasov in pomeni ustvarjanje svetlobe. Osvetljuje nam Ňĺivljenjsko pot in nas seznani z naŇ°o karmińćno in darmińćno popotnico, s katero smo se tokrat inkarnirali. Ker omogońća tudi vpogled v obdobja, ki prihajajo, nam s tem odpre moŇĺnost, da dolońćene stvari spremenimo.

V trenutku rojstva je skrita zgodba naŇ°ega Ňĺivljenja. Starodavno znanje djotiŇ°a nam s tem ohranjenim znanjem in preventivnimi tehnikami odstira zaveso pozabe ter nam omogońća, da po svoji poti stopamo sreńćnejŇ°i in samozavestnejŇ°

Pred vami¬† je resnińćno izjemna priloŇĺnost posluŇ°ati osebno razlago vaŇ°e natalne karte s pomońćjo vedske astrologije (djotiŇ°a) iz ust Pandita,¬†doktorja djotiŇ°a,¬†ki se je Ňĺe rodil v tradicionalno druŇĺino vedskih astrologov in Panditov v¬† osrńćja Himalaje Jyotir Matha.

Izjemna priloŇĺnost je tudi za vse tiste, ki¬†se Ň°e niste poglabljali v misterij djotiŇ°a¬† ali ste ga¬† Ňĺe prouńćevali ter ga Ňĺelite nadgraditi s pomońćjo originalnega in temeljitega znanja Pandita Dr. C. Satija.¬† Podal vam bo tudi osebno iniciacijo. Na seminarjih bomo¬† delali na vaŇ°ih osebnih¬† kartah (na vaŇ°o Ňĺeljo, seveda).

PROGRAM DOGODKOV:

Seminar - Priklic obilja¬† (LakŇ°mi ) v naŇ°e Ňĺivljenje

¬†29. avgust¬†‚Ästńćetrtek, od 18. - 21.ure

Na seminarju Priklic obilja nam bo Pandit Dr.D.C.Sati podal znanje, kako ustvariti pritok obilja ( zdravja, harmonińćnih odnosov, sreńće, materialnih dobrin ) v naŇ°e Ňĺivljenje¬† s pomońćjo chantanja, vedskih zvokov. Seminar se bo prińćel s Pujo obilja.(invokacija¬† mońći s pomońćjo posebnega rituala).¬†

Predstavil in izvedel bo rituale, osredotońćene na priklic energije obilja (zdravja, skladnega ¬†in harmonińćnega ¬†odnosa z naŇ°o okolico in nami, sreńće, materialnega bogastva) v naŇ°e Ňĺivljenje s pomońćjo metode prepevanja LakŇ°mi manter. Seminar se bo zańćel z obredom ¬†Lakshmi Puja. (invokacija posebnih mońći). Puja¬†so vedski rituali, katerih namen je usklajevanje z zakoni narave, ńćasa, doseganje ¬†veńćjega ¬†miru ¬†in skladnosti v vsakdanjem Ňĺivljenju¬†¬†na osebnem kot na poslovnem podrońćju.

Cena seminarja: 35‚ā¨

Osebno djotiŇ° svetovanje¬†¬†

DjotiŇ° je svetloba, znanje, ki nam omogońća razumeti preteklost,¬† sprejeti sedanjost in razkriti prihodnost. Omogońća nam uvid v vsa podrońćja Ňĺivljenja: partnerski odnos in ljubezen,¬†dom,¬†posel, zdravje, otroci, duhovnost in Ň°e in Ň°e. DjotiŇ° je kot zemljevid naŇ°ega Ňĺivljenja, razkriva nam naŇ°e prednosti, potenciale, naŇ°o darmo, namen naŇ°e inkarnacije in Ň°e mnogo veńć.

Pandit Dr.Dinesh Chandra Sati je veńć tisońćim ljudem po vsem¬†svetu¬†Ňĺe nudil osebne konsultacije. Iz vaŇ°e natalne karte ( to je nekakŇ°na osebna izkaznica ńćloveŇ°kega bitja, ki je zasnovana na podatkih o rojstvu) vam pojasni kater,¬†kakŇ°no obdobje prihaja v vaŇ°e Ňĺivljenje, katero podrońćje Ňĺivljenja bo bolj poudarjeno,osvetli in ponudi reŇ°itev ovir,stisk,¬†problemov. Ponudi korektivne mere za izboljŇ°anje situacij kot so yagije, mantre, kamni, posti, barve in Ň°e mnogo drugih nańćinov.

Konsultacije
1./ 60 ‚Äď minutna ‚Äď 120 ‚ā¨
2./ 45 ‚Äď minutna - 90 ‚ā¨
3./ 30 - ¬†minutna - 60 ‚ā¨

YAGYA

Yagye¬†so procedure (Vedski inŇĺeniring), ki podpirajo in poveńćujejo pozitivne vplive ter nevtralizirajo ali zmanjŇ°ujejo negativne vplive. Lahko prepreńćimo nekaj, kar se Ň°e ni prikazalo. Yagya je postopek , ki deluje na uglasitev ńćloveka z Univerzumom.

ńĆe vas zanimajo odgovori, pogled v vaŇĺna Ňĺivljenjska podrońćja je SEDAJ IZJEMNA PRILOŇĹNOST¬† za vas. Dobili boste odgovore¬† in nasvete za vaŇ°e dileme, nepojasnene odgovore, stiske, ovire, probleme in pa korektivne mere za izboljŇ°anje¬†situacije.

PREVENTIVNI UKREPI - YAGYE

To so izjemno uńćinkoviti vedski rituali, ki so pomembni vidik vedske znanosti. Yagya je vedski inŇĺeniring, ki deluje na subtilnem¬† nivoju zavesti. Yagya pomaga pri odstranitvi ovir v Ňĺivljenju.

Yagyo izvajajo poznavalci vedskega znanja - panditi s pomońćjo ognjenega rituala in petjem vedskih manter. Rituali potekajo na ravni ńćiste zavesti z namenom posamezniku odstraniti ovire in pripomońći k izboljŇ°anju njegovega Ňĺivljenja. Najprej se naredi djotiŇ° analiza, da se prepozna delovanje planetov, ki lahko Ňĺe povzrońćajo zaplete ali nas morebitno to ńćaka v prihodnosti. Izjemno pomemben je poloŇĺaj Lune. Na podlagi vseh dognanj se dolońći vrsta in ńćas izvajanja yagye.

Pandit dr. Dinesch Chandra Sati, doktor vedske znanosti in sanskrta, nam ponuja moŇĺnost izvajanja yagyj v svojem Research Institutu v New Delhiju. V ta namen ima zaposlenih enajst panditov.¬†Yagye lahko narońćimo preko Hrama modrosti Sairama.

¬†Imamo razlińćne kategorije yagyj:

 1. Planetarne yagye

Planetarne yagye omogońćijo pozitivne vplive planetov in nevtralizirajo¬† negativnih vplivov planetov, vladarjev daŇ° (obdobij) in tranzitov. Z yagyami doseŇĺemo veliko podporo naravnega delovanja.

 2. Rojstno dnevne yagye

Ta yagya se izvaja na rojstni dan ali pa dneve okrog rojstnega dne. Naredi se posebna djotiŇ° analiza imenovana VarŇ°pala. Na osnovi nje se dolońći, katere yagye se priporońćajo.

 3. Dnevne Yagye

Yagye za posebne dneve (porońćni dan, nastopi, potovanja, otvoritve..) Cilj takŇ°ne yagye je zaŇ°ńćita pred negativnimi vplivi na tisti dan.

 4. Posebni namen Yagye

¬†kot je izpolnitev osebnih Ňĺelja v Ňĺivljenju.

 • Navagraha shanti za ugoden planetarni vpliv
 • Izpolnitev dotińćne Ňĺelje
 • Harmonijo v partnerski zvezi
 • SploŇ°ni napredek v Ňĺivljenju
 • Pomońć pri izpitih
 • Podpora in izboljŇ°anje zdravja
 • Odstranjevanje ovir
 • Duhovni napredek
 • IzboljŇ°anje materialnega stanja
 • Uspeh v poslu
 • Uspeh v pravnih zadevah
 • Jasen razum
 • DuŇ°evni mir
 • IzboljŇ°anje spomina
 • Iskanje primerne zaposlitve
 • Iskanje primernega partnerja
 • Odstranjevanje ovir pri zanositvi
 • Harmonijo v zakonskem Ňĺivljenju
 • izboljŇ°anje psihofizińćne energije
 • Miren spanec
 • Odstranjevanje strahu
 • IzboljŇ°anje vida

Pandit Dr.Sati v svojem individualnem svetovanju pripelje svoje kliente do globokih uvidov , spoznanj in razreŇ°itev raznih Ňĺivljenjskih situacij. Lahko se izognete nevarnostim in neŇĺeljenim dogodkom. Dobite vpogled, kdaj je najboljŇ°i ńćas za zańćetek poslovanja, nakup ali prodaja nepremińćnin, poroko, nańćrtovanje otroka, izobraŇĺevanje, potovanje, vselitev v hiŇ°o in Ň°e in Ň°e.

Pandit dr.Sati ponuja tudi¬†POSLOVNE¬†konsultacije za lastnike, direktorje podjetij, pa tudi¬† djotiŇ° analizo za vaŇ°e podjetje.

Konsultacije

1./ 60 ‚Äď minutna ‚Äď 120 ‚ā¨
2./ 45 ‚Äď minutna - 90 ‚ā¨
3./ 30 - ¬†minutna - 60 ‚ā¨

Vse konsultacije vsebujejo tudi ukrepe za izboljŇ°anje situacije in preventivne mere,Yagyje, poldragi kamni itd‚Ķ

Veńć o tem na¬†www.vedic-astrology.eu¬†

Iniciacija GURU MANTRE

Kdor bi Ňĺelel, lahko dobi od Dr.Satija iniciacijo¬† Guru Mantre. Cena ¬†je 110 ‚ā¨.

Veńć o tem na¬†www.vedic-astrology.eu¬† ali http://www.vedic-astrology.eu/¬†, http://www.astro-yagya.com/¬† ali¬†You tube: Na rubu znanosti.DREVNA VEDSKA ZNANOSTI,¬†http://hrammodrosti.si

Puje

Dr.Sati vam nudi tudi¬†skupinske rituale¬†-¬†¬†Puje¬†-¬†to so vedski rituali za usklajevanje z zakoni narave in¬†ńćasa, za poveńćanje notranjega miru in skladnosti v Ňĺivljenju posameznika.

ali pa¬†Shanti Pujo¬†za vaŇ° dom, da se aktivirajo pozitivne silnice, za vse tiste, ki si Ňĺelijo veńćjo skladnost v svojem domu ali poslovnem prostoru.

NaŇ°a Ňĺelja je, da so¬† ńćimveńćim ljudem dostopne te informacije, zato bi bili zadovoljni, da jih posredujete Ň°e naprej.

Seminarji, osebne konsultacije…vse se bo odvijalo v HRAMU MODROSTI SAIRAMA  v HOTELU MEDNO.

MEDNO 54, LJUBLJANA

Dr. Pandit Sati

ima dolgoletne izkuŇ°nje¬† skozi tisońće in tisońće osebnih svetovanj. Podal nam bo poglobljen uvid v¬†poslanstvo, darmo,¬† Ňĺivljenjske naloge in preventivne ukrepe za izboljŇ°anje Ňĺivljenjskih situacij.

Pogledali si bomo¬† tudi praktińćno na naŇ°ih ¬†kartah, ¬†katere preventivne mere so se izkazale v njegovi Ňĺivljenjski praksi kot najbolj uńćinkovite in povedal nam bo, kako najbolj pomagati klientu po analizi karte.

Pandit dr.Dinesh Chandra Sati nam predaja¬† izvorno znanje jyotisha (djotiŇ°a) - vedske astrologije, ki govori o¬† vplivu 9 planetov, 12 znamenj zodiaka in 27 nakŇ°ater oz. ozvezdij na naŇ°e Ňĺivljenje in nańćine, kako izboljŇ°ati trenutno Ňĺivljenjsko situacijo.

Namen znanja djotiŇ°a je, da nam pomaga doseńći notranji mir, samorealizacijo, jasno videti naŇ° Ňĺivljenjski namen, prepreńćiti neugodne prihajajońće situacije in doseńći najviŇ°je stanje zavesti. Jyotish ima preventivno in po potrebi tudi korektivno delovanje.

DjotiŇ° je svetloba, luńć, ki nam omogońća uvid v prihajajońće¬† dogodke¬† in razvoj¬† teh dogodkov na¬† razlińćnih¬† podrońćjih naŇ°ega Ňĺivljenja, kot so: zdravje, odnosi, obilje, ljubezen, sreńća, duhovnost in ostala podrońćja. Poleg¬† kompletnega vseŇĺivljenjskega uńćenja nam djotiŇ° nudi tudi informacijo o trenutnem dogajanju: kdaj zańćeti¬† nove aktivnosti in kako doseńći maksimalen uspeh na razlińćnih podrońćjih: sluŇĺbe, posla, gradnje in nakupa stanovanjske enote, poroke, nańćrtovanja otrok, investicije, itd.

Pandit dr.Sati nam v prakso prinaŇ°a koristi znanja, ki ga danaŇ°nja kvantna fizika Ň°ele spoznava skozi moderne teorije. Z namenom, da bi prinesel v naŇ°e Ňĺivljenje mir, blaginjo, zdravje, bogastvo, odstranitev ovir, negativnosti, sovraŇĺnikov in strahov ter naŇ°o izpolnitev, nam poleg poglobljenega znanja djotiŇ°a nudi tudi znanje Yagyja joge, ki vkljuńćuje tudi petje vedskih manter (zvoka). To je nevtralizacija negativnih dogodkov in ustvarjanje pozitivnih vplivov za prihodnost. Kakor je djotiŇ° ńćlovekov zemljevid Ňĺivljenja, je zemljevid prostora vastu. Pandit dr.Sati nam pokaŇĺe, kako zaŇĺivimo v prostoru in prostor z nami. Za umiritev svojega uma, nam pribliŇĺa meditacijo. Za popolno zdravje pa nas seznani z ayurvedo.

BIOGRAFIJA  PANDITA DR. DINESH CHANDRA SATIJA

Pandit Dr.Dinesh Chandra Sati prihaja iz mesteca ¬†Jyotir Math v Himalaji, ¬†ki¬†¬† je eno od najpomembnejŇ°ih centrov¬† vedskega uńćenja u Indiji. To je prastari center ¬†imenovan¬† ¬†‚ÄĚSeverno Mesto‚Ä̬† (Northern Seat Math) Shankaracharya Tradicije.¬† Jyotir Math je domovina¬† ‚ÄúJyotisha (djotiŇ°a) ¬†z zelo dolgo tradicijo. DjotiŇ° je poznan kot veja Ved-starodavnih svetih spisov .To so ońći Ved. ¬†Kot soustanovitelj Himalajskega Raziskovalnega Instituta dr. Pandit Sati pouńćuje djotiŇ°, tudi pandite, ¬†nudi ¬†individualne in poslovne konsultacije po ¬†drŇĺavah¬† in mestih sveta, ¬†prireja ¬†seminarje in na ta nańćin postaja znanje djotiŇ°a ¬†dostopno ljudem po vsem svetu.

Dr.pandit Dinesh Chandra Sati je posvetil veliko ńćasa svojemu¬† akademskemu izobraŇĺevanju. Nagrajen ¬†je ¬†bil s ‚ÄúShastin‚ÄĚ diplomo-odlikovanje s strani Jyotir Math Vidyalaya. Pridobil je diplomo ‚Äú Acharya Degree S.S.B. Univerze ¬†Varanasi. Dr. Pt Dinesh Chandra Sati je predstavil svoj doktorat na temo Jyotish-a u Lala Bahadur Shastri Sanskrit Vidyaa Peetham-u u New Delhiju 2004 leta, kjer mu je bila izrońćena Ň°tipendija za raziskovanje starodavne vedske kulture.

Potem je bil izbran s strani njegove svetosti Maharishi Mahesh Yogi-ja da predstavlja, posreduje in Ň°iri starodavno vedsko znanje Jyotisha in ponovno oŇĺivi vedsko modrost po vsem svetu.

Do sedaj je Dr. Pt Dinesh Chandra Satija ¬†obiskal Ňĺe mnogo drŇĺav sveta in v svoji 20 letnem delovanju ¬†nudil konsultacije tisońćim in tisońćim ljudem. Preberite veńć:¬†www.vedic-astrology.eu¬†

Informacije in prijave:

¬†¬†S svetlobo Pandit dr.Dinesh Chandra Sati in Majda Zabukovec Brńćvak

DOGODEK JE ŇĹE PRETEKEL!

ORGANIZATOR

Namen Hrama modrosti Sairama je z delavnicami, seminarji, terapijami voditi k bolj radostnemu in izpolnjenemu Ňĺivljenju na vseh nivojih osebnosti, tako fizińćnem, mentalnem, emocionalnem in duhovnem.

  |  hrammodrosti.si
Nalagam...