12
september

Skupinska energijska transmisija

Organizira: Ekvilibrium
Kdaj: 12. septembra ob 18:00 do
12. septembra 2019 ob 20:00
Kje:
Prispevek:35 EUR (za dijake, Ň°tudente in upokojence 25 ‚ā¨)
Organizira:Ekvilibrium
Kontakt:urska.henigman@ekvilibrium.si

10 ogledov

Beseda septembrskih skupinskih energijskih transmisij bo FLEKSIBILNOST oziroma prilagodljivost. ŇĹivimo v ńćasu velike planetarne transformacije, v obdobju nepredvidljivega, ko se vse zelo hitro menja, ko ¬Ľstara¬ę pravila ne veljajo veńć, ¬Ľnovih¬ę pa se Ň°e uńćimo. Zato si lahko zastavimo cilje, ampak ne smemo biti preseneńćeni, ńće jih bomo vmes petkrat spremenili, ali pa jih uresnińćili popolnoma drugańće, kot smo nańćrtovali. Zato se nam zdaj lahko dogaja, da danes nekaj mońćno zańćutimo, jutri pa do istega ne ńćutimo nobene privlańćnosti veńć. Da se danes pońćutimo ńćudovito in nas razganja, jutri pa se zbudimo utrujeni in z obńćutkom praznine.

Obdobje planetarne preobrazbe, ki bo zagotovo trajala dlje kot naŇ°a tokratna inkarnacija, je obdobje kaosa, negotovosti, nenehnega spreminjanja, hkrati pa tudi obdobje, ki omogońća velik napredek in izjemno visoko (duhovno) zavest. Plutje skozi tako transformativno obdobje pa zahteva izjemno, vsakodnevno fleksibilnost, tako v odlońćitvah, dejanjih, kot tudi (ali predvsem) v naŇ°em odnosu do vsega, kar pride in/ali gre. Pri tem seveda pomaga, da spustimo pretiran nadzor nad tem, kako bi stvari morale (b)iti, kar pa je pogosto naŇ° najveńćji izziv.

NaŇ°o notranjo proŇĺnost na vseh nivojih bomo spodbudili in podprli tudi na skupinski energijski transmisiji.

Za vse, ki¬†Ňĺelite ‚Ķ

‚ě• izkusiti globoko sproŇ°ńćanje in celostno regeneracijo,
‚ě• napolniti notranji rezervoar lastne Ňĺivljenjske energije,
‚ě• Ň°iriti svojo zavest in se povezati s svojo pravo esenco,
‚ě• krepiti vaŇ°o intuicijo in boljŇ°e razumeti, kaj vam ta sporońća,
‚ě• razreŇ°iti notranje ali zunanje konflikte, naporne situacije, nezdrave odnose,
‚ě• preobraziti ńćustvene blokade ali omejujońća preprińćanja.

Tisti, ki se transmisij udeleŇĺujejo redno, opaŇĺajo, da se boljŇ°e pońćutijo, da nimajo veńć dolońćenih teŇĺav (npr. nekaterih boleńćin, boleńćih menstruacij ‚Ķ), da laŇĺje spijo, da so bolj mirni, da so laŇĺje kos vsem vsakodnevnim obveznostim. OpaŇĺajo, da imajo bolj urejene misli, da postajajo drugańćni znotraj sebe, da do dolońćenih oseb ali v dolońćenih situacijah reagirajo drugańće. Nekateri zańćnejo bolj jasno videti svojo realnost, sebe, odnose ‚Äď kot bi jim nekdo ońćistil ońćesno leńćo. Nekateri zańćnejo potencirano sanjati in skozi sanje dobivajo pomembna sporońćila iz svojega nezavednega.

KAKO POTEKA?

V skupinski transmisiji vsi prisotni ustvarimo skupno energijsko polje. Potem se poveŇĺemo s kozmińćno energijo (ńćisto zavestjo), ki skozi skupno polje¬†deluje na¬†vsakega udeleŇĺenca in ga podpre¬†tako, kot je v tistem trenutku v njegovo najviŇ°je dobro in tam, kjer podporo najbolj potrebuje.

ńĆista zavest vedno deluje v globini in gre vse do jedra. Na vsakega posameznika deluje s takŇ°no intenziteto, ki je zanj najbolj optimalna.

V¬†isti transmisiji imajo razlińćni udeleŇĺenci lahko popolnoma drugańćne izkuŇ°nje. Nekateri ńćutijo delovanje na fizińćnem telesu (npr. mravljince,¬†teŇĺko ali lahko telo,¬†toploto ali mraz, Ň°umenje v uŇ°esih ‚Ķ),¬†drugim se sproŇĺijo ńćustva, ki jih morda prej sploh niso ńćutili, nekaterim podivjajo misli ali se jim glava popolnoma izprazni, nekateri imajo vizije, dobijo notranja sporońćila ali odgovore. Nekateri ne ńćutijo nińćesar, vendar energija vseeno deluje. Uńćinek transmisije obińćajno traja Ň°e¬†nekaj dni¬†po prenosu.

 

PRAKTIńĆNI NAPOTKI:

Med transmisijo leŇĺite, zato s seboj prinesite leŇĺalko, odejo, da vas ne bo zeblo in nekaj za pod glavo, da vam bo udobno. Prinesite tudi vodo, ker po takŇ°nem prenosu energije telo potrebuje dovolj tekońćine.

PRIJAVA je obvezna, sprejemam jih do 10. septembra, oziroma do zapolnitve mest.

 

Veńć o energijski transmisiji na portalu PETISVET.SI in v REVIJI JANA.

 

(op. UdeleŇĺba na energijski transmisiji je na lastno odgovornost. Psihińćno nestabilnim osebam, osebam, ki se zdravijo za psihińćno ali duŇ°evno boleznijo, osebam, nagnjenim k zavrańćanju realnosti ter odvisnikom udeleŇĺbo na transmisiji izrecno odsvetujem.)

PRIJAVA NA E-NOVIńĆNIK EKVILIBRIUM:
V njem enkrat do dvakrat meseńćno objavljam napovednik dogodkov tekońćega meseca, informacije o programih in delavnicah, ter svoje prebliske (bloge & poezijo).

DOGODEK JE ŇĹE PRETEKEL!

ORGANIZATOR

S svojim delom Ňĺelim pripevati k dvigu zavesti v druŇĺbi. Izvajam skupinske in individualne energijske terapije. Sem avtorica programov za osebno rast "Vem, kdo sem" in "Hońćem sebe...


Nalagam...