Muzika Organika
butični Cacao Dance dogodki

Muzika Organika Boutique Events

Račni Vrh 21
1233 Dob

0 zahval     458 ogledov

ŽIVLJENJE JE IGRA - NAJ BO RADOSTNA

(English below)

Naša vizija je povezovanje in združevanje ljudi, praznovanje življenja, odpiranje src in vračanje moči samim sebi, da ustvarjamo lahkotne trenutke in radostno prihodnost.

DOGODKI

Ljudje hrepenimo po prostoru za povezovanje, bodisi z glasbo, z gibanjem, umetnostjo, soustvarjanjem ali v obliki skupnosti. Ekstatični ples in obredno pitje kakava postajata duhovna praksa nove dobe za mnoge ljudi.

Vabimo vas na globoka potovanje vase – skozi ples in namero, brez mobilnikov in alkohola.

 

Muzika Organika so butični plesni Cacao dogodki, ki ponujajo edinstvene in intimne glasbene ter duhovne izkušnje. Združujemo talentirane umetnike iz področja organske glasbe, ki so predani ustvarjanju prostorov, ki spodbujajo vpogled vase in prebujajo notranjo svetlobo našega bitja. Skupaj ustvarjamo celostne in veselja polne izkušnje.

Dogodki Muzika Organika so zasnovani z namenom odpiranja src, misli in teles, ustvarjanja povezav ter spodbujanja udeležencev, da uživajo v trenutku. Skrbimo drug za drugega in ustvarjamo srčni prostor, kjer se lahko povežemo s somišljeniki ter delimo radost in srečo.

Pridite in doživite čarobnost Muzika Organika - plesnih Cacao dogodkov ter jih zapustite navdihnjeni, osveženi in polni energije!

SEANSE

Vse odgovore na naša vprašanja najdemo v sebi.

Osvetljujemo pot.

Več informacij o dogodkih in seansah najdete na www.innerbalance.org

LIFE IS A GAME - MAKE IT JOYFUL

Our vision is connecting and uniting people, celebrating life, opening hearts and returning strength to ourselves to create easy moments and a joyful future.

EVENTS

People crave a space to connect, whether through music, movement, art, co-creation, or community. Ecstatic dancing and ritual drinking of cacao are becoming a spiritual practice of the new age for many people.

We invite you to deep journeys inside yourself – through dance and intention, without cell phones and alcohol.

Muzika Organika are boutique Cacao Dance events, offering unique and intimate musical and spiritual experiences. We unite a remarkable community of highly talented organic music artists, dedicated to curating profound spaces that encourage introspection and awaken the inner light of our being. Together we create wholesome and joyful experiences.

Muzika Organika events are designed to open up hearts, minds and bodies, create connections, and encourage participants to enjoy the present moment. We take care of each other and create a heartfelt space, where we can connect with like-minded individuals and share in the joy and happiness of the events.

Come and experience the magic of Muzika Organika – Cacao Dance events and leave feeling inspired, renewed and energized!

SESSION

We find all the answers to our questions in ourselves.

Illuminating the path.

More information about events and sessions can be found at www.innerbalance.org

Nam želiš kaj sporočiti? 0
  Bodi prvi in podaj svoj komentar ter prejmi 3 žarke!

Pošlji sporočilo  |  Muzika Organika Boutique Events

  Registrirani uporabniki s poslanim sporočilom prejmejo 10 žarkov. Registriraj ali prijavi se!
V kolikor znaki niso berljivi, klikni nanje za zamenjavo.
Nalagam...