Inner Balance - CACAO-DANCE-LOVE
plesna pravljica v objemu narave

Inner Balance - CACAO-DANCE-LOVE

Račni Vrh 21
1233 Dob

0 zahval     127 ogledov

ŽIVLJENJE JE IGRA - NAJ BO RADOSTNA

(English below)

Moja vizija je povezovanje in združevanje ljudi, praznovanje življenja, odpiranje src in vračanje moči samim sebi, da ustvarjamo lahkotne trenutke in radostno prihodnost.

DOGODKI

Ljudje hrepenimo po prostoru za povezovanje, bodisi z glasbo, z gibanjem, umetnostjo, soustvarjanjem ali v obliki skupnosti. Ekstatični ples in obredno pitje kakava postajata duhovna praksa nove dobe za mnoge ljudi.

Vabimo vas na globoka potovanje vase – skozi ples in namero, brez mobilnikov in alkohola.

SEANSE

Vse odgovore na naša vprašanja najdemo v sebi.

Jaz samo osvetljujem pot do tvoje božanske iskre, ki je vedno v tebi in s teboj.

Več informacij o dogodkih in seansah najdete na www.innerbalance.org

LIFE IS A GAME - MAKE IT JOYFUL

My vision is connecting and uniting people, celebrating life, opening hearts and returning strength to ourselves to create easy moments and a joyful future.

EVENTS

People crave a space to connect, whether through music, movement, art, co-creation, or community. Ecstatic dancing and ritual drinking of cacao are becoming a spiritual practice of the new age for many people.

We invite you to deep journeys inside yourself – through dance and intention, without cell phones and alcohol.

SESSION

We find all the answers to our questions in ourselves.

I am only illuminating the path to your divine spark that has always been with and within you.

More information about events and sessions can be found at www.innerbalance.org

Nam želiš kaj sporočiti? 0
  Bodi prvi in podaj svoj komentar ter prejmi 3 žarke!

Pošlji sporočilo  |  Inner Balance - CACAO-DANCE-LOVE

  Registrirani uporabniki s poslanim sporočilom prejmejo 10 žarkov. Registriraj ali prijavi se!
V kolikor znaki niso berljivi, klikni nanje za zamenjavo.
Nalagam...