Mirjana Nadjalin
Osebno svetovanje in psihoterapija ter vodenje delavnic

Osebno svetovanje in psihoterapija ter vodenje delavnic

Savska cesta 3a
1000 Ljubljana

Mirjana Nadjalin

031376452

mirjana.psihoterapija@gma...

0 zahval     127 ogledov

Za koga je primerno osebno svetovanje in psihoterapija?

Za vsakogar,ki želi spremembo na bolje.

 S svojim znanjem in izkušnjami pomagam pri:

·        Obvladovanju stresa.

·        Preprečevanju in odpravljanju izgorelosti pri delu.

·        Premagovanju težav v medosebnih odnosih (partnerski odnosi, odnosi na delovnem mestu, odnosi s starši in otroci).

·        Razbremenitvi ob doživljanju različnih čustvenih stiskah (občutki tesnobe, različni strahovi, depresivnost, pretirana skrb).

·        Preseganju splošnega občutka nezadovoljstva, občutka praznine, pomanjkanju življenjskega smisla.

·        Pri odkrivanju bolj zadovoljujočih strategij za učinkovitejše upravljanje s svojim življenjem.

·        Predelovanju nedokončanih zadev iz preteklosti (problematični odnosi v primarni družini, neuresničeni cilji ipd.).

·        Spopadanju z izzivi konkretnih življenjskih situacij (menjava službe, rojstvo otroka, zaključevanje šolanja, prekinitev partnerskega odnosa, smrt ipd.)

·        Drugih težavah, ki pomembno vplivajo na vaše življenje.

Psihoterapevtski pristop, ki ga uporabljam nudi dragocena orodja tudi za vse tiste, ki jih zanima področje osebne rasti in razvoja (poglabljanje zavedanja sebe in okolja, spoznavanje ter uresničevanje svojih potencialov).

Svetovalni proces se osredotoča predvsem na specifične vsebine in težave, ponuja novo razumevanje težav in je kratkotrajno.Psihoterapevtski proces je bolj poglobljen in je dolgoročnejši proces, ki traja dalj časa.

Posamezno srečanje traja 60 minut enkrat tedensko oziroma po dogovoru (odvisno od vsebin, na katerih želite delati). Terapija traja tako dolgo, dokler oseba čuti, da potrebuje podporo terapevta.

Terapijo izvajam po načelih Realitetne terapije za posameznike, pare ter skupine. Realitetna terapija je svetovalna in psihoterapevtska metoda, ki posameznika obravnava celovito, upoštevajoč njegovo mišljenje, delovanje, čustvovanje in fiziologijo. Pomembno je, da v procesu pridemo v stik z vsemi štirimi komponentami. Usmerja se k iskanju in razumevanju smisla posameznikovega delovanja, ter v kakšnem odnosu je do sebe, drugih in sveta. Zasnovana je na predpostavki, da si vsi v življenju želimo biti dobro in smo za doseganje notranjega ravnovesja in zadovoljstva ves čas naravno motivirani. V naši močije, da stalno iščemo načine, kako izraziti sebe, poskrbeti zase ob drugem in ostati povezan z njim oziroma s samim sabo. Ko klient opušča staro, neuspešno vedenje, mu terapevt stoji ob strani in ga podpira v iskanju uspešnejšega vedenja.

Formalno gledano sem specializantka realitetne terapije in teorije izbire na Evropskem inštitutu za realitetno terapijo, ter edukantka transpersonalne psihologije na Inštitut transpersonalne psihologije. Na svoji poti raziskovanja in odkrivanja lastnega delovanja in sebe sem spoznavala prepričanja transakcijske analize pri Zoranu Milivojeviću, dr. med., učitelju in supervizorju transakcijske analize – TSTA.  Pri dr. med., psihoterapevtki Tini Bončina sem se učila tehnik logosinteze. Študij propedevtike sem končala na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani. Že peto leto sem aktivna prostovoljka v nevladni in neprofitni organizaciji za pogovor v duševni stiski. Ob opravljanju prostovoljnega dela še dodatno razvijam občutek za razumevanje sočloveka.

Nam želiš kaj sporočiti? 0
  Bodi prvi in podaj svoj komentar ter prejmi 3 žarke!

Pošlji sporočilo  |  Osebno svetovanje in psihoterapija ter vodenje delavnic

  Registrirani uporabniki s poslanim sporočilom prejmejo 10 žarkov. Registriraj ali prijavi se!
V kolikor znaki niso berljivi, klikni nanje za zamenjavo.
Nalagam...