Geštalt psihoterapija

141 ogledov

Geštalt je v zadnjih letih postal velik del mojega življenja. Po štirih letih študija na Inštitutu Gita, sem pričela izvajati individualne terapije.  Intenziven študij sem doživela kot vznemirljivo potovanje na katerem sem poglabljala lastno avtentičnost in ostrila zavedanje v kontaktu z ljudmi in okoljem. Že od vsega začetka me je geštalt pritegnil s svojo naravnanostjo na proces, dogajanje »tukaj in sedaj«. Med drugimi tokovi znanj je na razvoj geštalt terapije vplival tudi budizem, ki mi je zelo blizu.

Naša preteklost, izkušnje, ki so nas zaznamovale in nas pogosto tudi ovirajo pri polnosti bivanja, so namreč prisotne v trenutku v katerem bivamo. Terapevtski proces povezujem z ustvarjalnostjo (ustvarjalnim »tokom«), načinom iskanja izvirnih oblik lastnega gibanja v odnosu z drugimi in s svetom. Predvsem pa s sprejemanjem odgovornosti za lastno življenje. Znotraj terapevtskega odnosa se še posebej osredotočam na delo s telesom. V telesu je zapisano vse, glasovi naših prednikov in prednic, travme iz preteklosti, modrosti, ki lahko olajšajo življenje.

Komu je geštalt psihoterapija namenjena

Vsem in vsakemu/vsaki, ki je radoveden/radovedna v smeri raziskovanja notranjega sveta ali se srečuje z manjšimi in večjimi zagatami v življenju: ločitev, smrt v družini, menjava službe, anksiozna stanja, depresija, strah, občutek nesprejetost, želja, da bi gradil/gradila bolj izpopolnjujoče partnerske (in druge) odnose, da bi našla/našel večje zadovoljstvo znotraj svojega poklica/dela. Namenjena je vsem, ki želite osvetliti čustvene blokade in poglobiti stik s telesom v smeri radoživosti, igrivosti, odprtosti in večje duhovne prožnosti.

Še nekaj več o geštalt terapiji

Geštalt terapijo uvrščamo v eno od humanističnih psihoterapevtskih modalitet, ki poudarja človekovo naravno sposobnost uresničevanja osebnostnih potencialov. Kontakt razume kot prvo človekovo realnost, mejno izkustvo, pri tem pa je sam pojem vezan na proces in ne na končni cilj. Terapevtka/terapevt opazuje klientkin/klientov način kontaktiranja in načine kako prekinja kontakt. Pri tem sledi svojim lastnim odzivom s katerimi spodbuja doživljanje klientke/klienta. Poslužuje se tudi eksperimentov, ki služijo kot podpora v raziskovanju klientkinih/klientovih potreb in občutkov.  

Geštalt terapija je izkustveno naravnana, v ospredje postavlja telesne procese, dogajanje »tukaj in sedaj«, v prostoru »vmes«. Šele razlika v odnosu, oblikovanje dveh »različnih pozicij«, omogoča spremembo in rast. Bistvo terapevtskega procesa je ostrenje zavedanja, odpiranje prostora možnosti izbire. Psihoterapija lahko pripomore k resničnim spremembam pri ustvarjanju pomembnih odnosov z drugimi v našem življenju. To nam omogoča, da lahko opustimo stare misli in vedenja, ki nas omejujejo in zaživimo bolj v skladu s svojo pravo naravo in s svojimi duhovnimi potenciali. 

Terapija je na voljo tudi preko spleta!

PONUDNIK

Spodbujajmo celosten vpogled v lastno doživljanje, razvijanje sposobnost globljega razumevanja sebe in okolja, kar omogoča bolj polno, avtentično in bogato življenj. Programi so zasnovani kot plod dolgoletnega študija,...

  |  www.institutsatori.si/alja-adam

  Registrirani uporabniki s prijavo na dogodek prejmejo 10 žarkov. Registriraj ali prijavi se!
V kolikor znaki niso berljivi, klikni nanje za zamenjavo.
Nalagam...