Astrološki znaki in duhovnost

piše: Sandi
19. junij 2013    933 ogledov

Ko se sprašujemo, kaj je naše poslanstvo v življenju, se sprašujemo in sprašujemo, a odgovor tiči v nas samih tisti trenutek, ko se odpremo Božjemu razumevanju v nas samih. Pa je astrološki znak povezan z našo duhovno potjo? Je in ni, saj je namen duše povezan s tistim poslanstvom, ki nam ga Bog določi ob našem spočetju in nam da darove, ki nas peljejo k razodetju Božje ljubezni v nas samih. Pa vendar poglejmo, kako astrološka znamenja vplivajo na našo duhovno pot.

Strelec 

Je mož poguma in v sebi išče in najde pot razuma, ki ga postavlja na pot razodetja Božje ljubezni v naši notranjosti in daje prioritete tistim duhovnim stvarem v svojem življenju, ki ga označujejo kot Božje bitje. V vsakdanjem življenju se potrudi najti tisto pot, ki ga postavlja v center sveta, in v sebi išče moč in priložnosti za duhovni vzpon. Potrudi se vedno, kadar pričakuje napredek in razvoj v svojem srcu, in v sebi išče pot, ki ga postavlja na razodetje vsega lepega v sebi, v drugih pa išče podporo le takrat, ko je nujno.

Drugače je obrnjen vase in v sebi ima moč in pogum, ki je potreben, da se zoperstavi vsem skušnjavam v svojem življenju, ter išče srečo v majhnih stvareh, ki ga osrečujejo iz dneva v dan. Ni lakomen, ko se osredotoči nase in v sebi išče notranje zadovoljstvo. Prava pot je pot miru, ki ga išče v sebi, dokler ne ustreže notranjemu zadovoljstvu po miru v sebi. Začrtane duhovne poti uresničuje preuranjeno in si zada naloge, ki jim ni kos, kadar ga premaga ego v vsakdanjem življenju.

Prava pot je pot poguma, kadar ga ne premagajo skušnjave po prehitrem razvoju, saj si v srcu želi biti pomemben in preuranjena pot ga postavlja na realna tla, ko se sooči s posledicami svojih napak. V sebi prečiščuje vse staro, kar ga vrača na staro pot, in v sebi najde tisto zadovoljstvo, ki je pomembnejše od strahu zaradi nemoči reševanja vsakdanjih težav. Ženske v tem znaku se počutijo nemočne, kadar ne najdejo notranjega zadovoljstva, in na pravo pot jih spravi notranji pogum, ki ga v sebi zaznajo v želji po notranjem zadovoljstvu. Moški v tem znaku iščejo priložnosti za duhovni vzpon na vsakem koraku, a prava pot je pot srca, ki nas radosti v naši notranjosti in odpira tista vrata, za katerimi nas čaka duhovni napredek. Njegovi potenciali so v zaznavanju prave poti, ko se sprejme v svoji notranjosti, zna delati z ljudmi, ko jih sprejema kot sebi enake ob svojem napredku, zna pokazati sočutje in ljudi pripraviti do smeha. Ima potencial, ki se mu reče pozicioniranje, to je usmerjanje ljudi v tiste dejavnosti, ki jih osvobajajo vsega slabega, in jih zna pošiljati na pravo pot notranje trdnosti in notranje samozavesti.

Trudi se biti uspešen na tistih področjih, ki ga osvobajajo bremen preteklosti, in se znajti v vsaki trenutni situaciji.

Škorpijon

Se razdaja v svoji notranjosti in v sebi najde pot razvoja, ko se osredotoči nase in  pusti preteklost za sebojDuhovni vzpon je razburljiv in zaželen v njihovi notranjosti in jim odpira tista vrata poguma, ko želijo narediti nekaj zase in niso obremenjeni z drugimi.

Škorpijon je znak notranje moči in se razdaja v višje dobro, kadar se spreobrne v svoji notranjosti in v sebi najde skladje med materialnim in duhovnim svetom.

Je tudi zdraviteljska pozicija, kadar v sebi najde moč, da se zoperstavi vsem tistim problemom, ki ga odvračajo od duhovne poti. V svoji notranjosti začuti, kdaj je čas za duhovni razvoj, in so potenciali, kadar v srcu začutijo svojo moč. Počutijo se ogrožene, kadar ne znajo poskrbeti za svojo zaščito v vsakdanjem življenju, in v sebi vedno najdejo sto ovir, ki jih morajo premagati, kadar ne želijo napredovati iz nezadovoljstva z doseženim. Če se počutijo ogrožene, so lahko napadalni v svoji skrivnostni moči po prevladi v duhovnem svetu.

Če škorpijon ugrizne vabo v nastavljeni pasti, se odloči, da bo zatrl vse strahove v sebi, dokler ne začuti prave poti v svojem srcu. Potrudi se biti dober družinski član, kar ga odlikuje v notranji samozavesti, to pa prispeva k notranjemu zadovoljstvu in poti do notranjega miru, ki mu odpira vrata duhovnega razvoja na široko, tako v tem kot posmrtnem življenju. Ko se moški škorpijon odloči za pot samozavesti, zna na svoji poti premagati vse ovire do notranje samozavesti, saj v sebi čuti moč, ki ga povezuje z Bogom.

Ko se ženska škorpijon odloči za duhovno pot, ji ni postlano z rožicami, dokler ne sprejme poti notranje harmonije in notranjega miru, ki jo osvobaja vsega, česar noče več v svojem življenju. Ko se potrudi biti dobra mati in žena, v svojem zadovoljstvu najde pot notranjega miru, ki ji daje hrepenenje po duhovnem notranjem samorazvoju, ki jo hrabri na poti vase. Potenciali škorpijona nakazujejo zdraviteljsko pozicijo, saj ko se osvobodi vseh travm preteklosti in polpreteklosti, tako v znaku kot podznaku, lahko ljudem pomaga do boljšega počutja in sprejemanja samega sebe ter jim pokaže pravo luč v življenju. Trudi se narediti čim več dobrega, potem ko je udejanil svojo moč tudi v praksi, in iz sebe črpa moč, ki se nadgrajuje ob duhovni podpori. Ta je neskončna, ko si jo zasluži s svojim dotedanjim delom na sebi. Zna poskrbeti zase in za svoje bližnje ter jim ponuja ugodnost in varnost. Zna pokazati tudi pravo pot vsem, ki mu sledijo v svojem srcu, ne trudi pa se dovolj, kadar ga zaustavljajo na njegovi poti. Takrat začne razmišljati o smiselnosti svojega početja in prav je, da ga spodbujamo v njegovih notranjih spremembah, če se ob njih nasloni na nas oz. povpraša za mnenje ali spodbudo.

 

Kozorog 

Ko se kozorog odloči za pot razuma v duhovnosti, je deležen nenehnih kritik, saj ko se osredotoči nase in ne posluša svojega srca, se odmika od prave poti, ki mu ponuja najhitrejšo pot do vnebovzetja notranje moči.

 

Ko se trudi napredovati v duhovnem pogledu, je notranja pot razvoja nujno povezana z notranjim samozadovoljstvom, saj dokler ni zadovoljen s svojim materialnim statusom, ga to odvrača od lastne popolnosti. Ko se prepusti notranjim občutkom in v sebi najde moč, ki je potrebna za premagovanje vsakodnevnih ovir, je že na poti, ki ga približa notranji sreči in notranjemu pogumu.

 

Pomoč dobiva v duhovnem svetu, ki trdno stoji na njegovi poti samorazvoja, saj v sebi najde pot za ravnovesje materialnega in statičnega pogleda na gibajoče se spremembe. Saj kadar čas niha v njegovem srcu in ga ovira na poti v raj oz. vnebovzetje notranjih odnosov do samega sebe, se odpira le materialnim dobrinam, ki mu ne prinašajo sreče, dokler v svojem srcu ne pozna nematerialnosti, ki odpira vrata notranjega razvoja in notranjega uvida v globino njegovega življenja. Nematerialno je pot njegovega razvoja, saj se ceni v svoji notranjosti, ko ga cenijo drugi, dokler ne premaga notranjega strahu po odtekanju energije tja, kamor ni treba. Zna zaščititi svojo energijo, kadar je v sozvočju s seboj in svojo potjo, ki mu takrat odpira vsa vrata notranjega napredka in ga kaže v pravi luči. Njegovi potenciali so raznovrstni, od zdravljenja, samopomoči, pomoči vsem ubogim ..., ko se sprejme v svoji notranjosti in duhovni blagor postavi na prvo mesto.

 

Zna poskrbeti tudi zase, a ob visoki duhovni zavesti ve, da je prava pot le v sodelovanju in dopolnjevanju. Kajti ko pomagamo drugim, delamo svet lepši iz dneva v dan tudi za nas same, kar nas usmerja na pravo pot poguma in notranje radosti, ki nas osvobaja vsega nepotrebnega v našem življenju. Če se ne trudi dovolj, dobiva hitra opozorila o svoji nekoristnosti in v sebi začuti pravo pot, ki ga postavlja v vrsto pomoči nemočnim in vsem, ki potrebujejo njegovo pomoč. Svoje potenciale lažje razvija v skupinskem delu, kjer najde pravo pot osebnega razvoja in dopolnjevanja.

 

Ribi

Te čaka lepa pot, ko se začnejo zavedati svoje notranjosti in v sebi iščejo motivacijo za osebnostni in duhovni razvoj.

 

Potrudijo se najti pravo pot v medsebojnem odnosu in v duhovnem razvoju. Če se ne postavijo na pravo pot, jih čakajo težje preizkušnje, kot so v njihovi moči, in blaginja dobrih odnosov in duhovnega napredka se odmika. Ko jim nekdo drug pokaže pot, ne gredo rade po njej, saj težje zaupajo drugim kot pa sebi. Pomembno je, da pri sebi naredijo tiste spremembe, ki so nujne, da najdejo pravo pot v svojem srcu, in v sebi nosijo odgovornost za vse morebitne napake.

 

Če želijo biti poslovno uspešne na duhovni poti, se morajo zazreti vase in v sebi najti potenciale, ki jim odpirajo vsa vrata blaginje medsebojnih odnosov, saj je njihova prava pot v medsebojnem sodelovanju.

 

Napake delajo redko, predvsem takrat, ko postavijo na prvo mesto nepomembne preizkušnje notranje moči. Ne zavedajo se svoje duhovne moči, dokler v sebi ne naredijo reda ter se odprejo svojim potencialom in notranji zavesti. Njihovi potenciali so v notranjih zaznavah, ljudi zaznavajo po energiji in jim lahko pokažejo pravo usmeritev, kadar se sprejmejo v svoji notranjosti in zaupajo svojim notranjim zaznavam. So občutljive, če jih ne pohvalimo, in včasih potrebujejo malo podpore, da najdejo pravo pot, pot notranjega uvida v bistvo stvari, ki se jim dogajajo in jih lahko spreobrnejo na pravo pot, s pravimi ljudmi ob strani.

 

Trudijo se pomagati drugim, a to je uspešno le ob njihovem popolnem samorazvoju, saj takrat začutijo vso svojo notranjo moč v svoji samopodobi in takrat lahko uresničujejo svoje poslanstvo, ki jim je dano od Boga in ko ga začutijo v svojem srcu. So težavne, če jih ne podpiramo, in se lahko zaprejo vase, ko ne čutijo naše podpore ob njihovem spreminjanju, a se hitro ohladijo in se skoraj vedno spet postavijo na pravo pot. Znajo pomagati tudi tako, da ljudi usmerjajo po njihovi energiji, ki jo začutijo, ko naredijo vse potrebne spremembe v sebi.

 

Devica

Je prava prijateljica duhovnega razvoja, saj v svoji okolici vedno najde ljudi, ki jo spodbujajo na tej poti. Sčasoma v sebi najde tiste vrline, ki ji odpirajo vrata poguma in notranje moči, in v sebi naredi vse potrebne spremembe za duhovni razvoj, ki temelji na medsebojnem sodelovanju in dopolnjevanju. Ko se trudi nekaj na silo spremeniti, ne bo rezultatov, dokler v sebi ne sprejme svoje notranje moči in naredi tistih sprememb, ki so nujne, da se postavi na pravo pot samorazvoja.

 

Samorazvoj je vedno odvisen od našega notranjega samospoznanja in nam odpira tista vrata, ki nas popeljejo notranjemu razumu nasproti, ki je nujen, da ne delamo otroških napak na svoji duhovni poti. Duhovna pot ni nekaj samoumevnega, dokler v sebi ne začutimo klica notranje zavesti k spremembam, ki so nujne, da se začnemo odpirati svoji notranji duhovni moči. Duhovna moč je neskončna, v sebi nosimo delček, ki je zametek teh notranjih sprememb. Ko se postavimo na pravo pot, Bog poskrbi za našo nadgradnjo, saj nam pošlje vse tiste duhovne energije v pomoč, ki nam odpirajo vrata ljubezni in zapirajo vrata napuhu. Napuh nas namreč oddaljuje od samih sebe, in dokler se ne sprejmemo v svoji notranji podobi, se zunanja podoba odmika želenim predstavam o samem sebi. Njeni potenciali so raznovrstni, od sprejemanja, spreminjanja, ustvarjanja, znajo tudi pokazati pravo pot drugim, kadar jo začutijo v svojem srcu. Niso sebične v svojem razvoju in želijo svojo radost deliti z drugimi. Nakazano jim je dobro delovanje, ob ustrezni duhovni pomoči, ko se sprejmejo v vseh svojih posebnostih in v sebi najdejo pravo pot, pot poguma in notranje radosti, ki jih osvobaja vseh travm preteklosti in jim odpira vrata notranjega razuma, ki jih postavlja na pot intenzivnega javnega delovanja. 

 

Potrudimo se biti v tisti vrsti duhovnega razvoja, ki nas krepi v vsakdanjem razvoju, in v sebi najdimo moč, ki je potrebna za začetek nekega procesa, saj potem Bog poskrbi za duhovno pomoč, ki nam odpira vrata našega duhovnega razvoja na široko. Devica v duhovnem pogledu ponazarja pot umirjenosti in notranjega miru, ko odkrije pravo pot zase, in v ravnovesju z osebnostnim razvojem se razvija tudi duhovno. Če se ji upiramo oz. negiramo njen razvoj, se lahko umakne v svoj svet in se počuti užaljeno, dokler ne premaga notranjih nasprotij. V sebi lahko najde moč, ki je potrebna za samorazvoj, in iz sebe črpa tista znanja, ki ji koristijo v vsakdanjem življenju. Upira se spremembam, ki jih ne razume, in se razvija skladno svojimi nazori. Počuti se osamljeno, ko je ne podpiramo na tisti poti, ki ji daje samozavest in notranji uvid v širšo sliko njenega poslanstva in razvoja na tej poti. Ko v sebi zazna moč potrebnih sprememb, se razvija hitreje kakor drugi, saj je njena vera vase brezpogojna in se zna postaviti v vrsto tudi, ko je treba pomagati drugim. So samozavestne, kadar ne ubirajo bližnjic, ki jih oddaljujejo od idealne linije njihovega samorazvoja, in dajejo prednost sebi na poti svojega razvoja, kar je edino pravilno, saj se tako počutijo cenjene.

 

Moški devica se trudi tudi ugajati drugim na poti notranjega samorazvoja, a zna ločiti dobro od slabega, kar ga lahko preseneti na njegovi poti, in v sebi najde pogum za rešitev še tako nemogočih situacij. Ženska devica hrepeni po ljubezni in zaupanju na poti vase, saj le kadar je notranje zadovoljna, lahko v sebi črpa tisto moč, ki je potrebna, da se zoperstavi notranjim obremenitvam in notranjemu nemiru, ki je prisoten, dokler niso notranje samozadostne in zadovoljne same s seboj in svojim delom. Njihovi potenciali so različni, od sprejemanja sebe v svoji najboljši izdaji prek razodetja Božje ljubezni v sebi do notranjega miru, ki jih osvobaja vseh travm davne preteklosti ... Znajo se tudi postaviti zase, ko se počutijo ogrožene, in ni jim ni tuje narediti vsega, kar je v njihovi moči, da uresničijo neki dosežek, ki si ga zadajo kot bistvo svojega samorazvoja. Od notranjega miru jih oddaljuje hrepenenje po pohvali zunaj sebe, ko pa ga najdejo v sebi, so neustavljive.

 

Tehtnica

V duhovnem razvoju stremi k popolnosti in v sebi velikokrat ne najde dovolj potrditev, zato jih išče pri tistih, ki jih spoštuje. Pravo pot ji nakazujejo vse tiste spremembe, ki jih že dela v svoji notranji samozavesti, in se trudi biti boljša iz dneva v dan. Ne omejujmo je na poti samorazvoja, saj se odmika iz naše bližine, dokler v nas ne začuti ponovne podpore.

 

Je omejena le s svojimi vzorci, saj v sebi išče popolnost in ravnovesje, ko je ti vzorci ne omejujejo tudi navzven, saj navznoter ji ne delajo preglavic, dokler ego ni premočan. Njeni potenciali so notranji samonadzor in pot k ljubljenim osebam na ljubezniv način, ki jim odpira vrata notranjega razuma in jih postavlja na pot močnega duhovnega napredka, ko se sprejmejo v svoji notranjosti in spremenijo vse svoje omejitve.

 

Ko začutijo notranjo moč, včasih odvihrajo na napačno pot, a kaj kmalu spoznajo, kje je njihovo mesto, in se spet postavijo v pravo vrsto.

 

V duhovnem svetu imajo dobro podporo, ki potrjuje njihovo notranjo samozavest in jih podpira na poti sprememb vase, v svojo notranjost, kjer črpajo moč za tiste spremembe, ki jih bogatijo iz dneva v dan

 

Njeni potenciali so v razdajanju, tako svoje ljubezni kot modrosti, znajo prisluhniti, kadar so notranje zadovoljne, in se postaviti na pravo pot, kadar jih to radosti v notranjosti, sicer trmasto vztrajajo pri nečem, v čemer se hočejo dokazati. So prave pomočnice v skupinskem delu, kadar to začutijo v sebi in se počutijo koristne in notranje zadovoljne. Potrudimo se jih pohvaliti v skupinskem delu, kot individualiste v skupinskem razvoju in veliko bodo pripomogle k razvoju skupnosti. So očarljive in se trudijo s svojim šarmom odpreti tista vrata, ki jim zagotavljajo pravo pot v smislu notranjega uvida v stvari v njihovi globini. 

 

Lev

Je pravi popotnik na svoji poti samorazvoja, ko se prepusti notranjim občutkom in v sebi sprejme tiste potenciale, ki so mu dani od Boga, da lahko v sebi opravi notranje spremembe kakor tudi zunaj sebe. Deluje v višje dobro.

 

Največja ovira sebi je le on sam, saj če je ego premočan, se odmika notranjemu nadzoru in hrepeni po samovšečnosti. Kot partner v duhovnem razvoju se potrudi najti sebi primerne tekmece, saj včasih rad tekmuje, a sčasoma se potrudi biti dober sogovornik in v sebi sprosti tiste zavore, zaradi katerih se odmika od sodelovanja z vsemi, ki jih ljubi na poti svojega samorazvoja.

 

Ljubi svojo pot sprememb, saj v njih uživa, ko je sposoben prepoznati rezultate oz. spremembe v svoji notranjosti.

 

Svojim občutkom se sicer prepusti bolj redko, večinoma hrepeni po svojih navadah oz. razvadah in omejuje svoj dostop na višje duhovne nivoje samo s svojo samovšečnostjo. Moški levi se dobro razumejo s svojo partnerico, ko jih ta podpira v njihovem razvoju, sicer iščejo svojo pot.

 

Levinje so samosvoje, ko ne čutijo podpore partnerja, in se zapirajo vase, v svoj svet, ko ni sprejemanja ali jih nekdo ovira. Njegovi potenciali so različni, od pomoči drugim do samospoznanja, ko se nasloni le nase in v sebi najde odgovore, ki jih išče že leta. Duhovni svet spoznava na različne načine, odvisno od razpoloženja, zna tudi prisluhniti in pomagati ljudem v stiski. Če začuti notranji klic k duhovnemu razvoju, je nenadomestljiv v skupinskem delu in zna poskrbeti za prijetno vzdušje vseh, kadar se ne zapira vase in poskrbi le zase. 

 

Oven

Trudi se najti pot do svojega srca, ki mu odpira vrata blaginje medsebojnih odnosov na poti srečevanja z vsemi, v katerih najde potrditev svojega razvoja.

 

Je neutruden na poti samorazvoja in duhovni razvoj mu pomeni vse, ko se spreobrne v svoji notranjosti in iz sebe črpa modrosti starodavnega sveta.

 

Kot partner je idealen, če mu ne stopimo na prste, ko se odloči narediti nekaj zase in v sebi najti potrditve svojega samorazvoja. Včasih se ne trudi dovolj, da bi ustvaril tiste pogoje, ki mu odpirajo vrata notranjega samorazvoja, saj išče napake v drugih, namesto da v sebi najde tisto, kar ga odvrača od samospoznanja. Samospoznanje je pot, ki nas vodi po poti modrosti do samega sebe, do sprejemanja svojega življenja in višjega cilja oz. poslanstva v tem življenju. To pa ovnu nalaga odgovornost sprejemanja samega sebe v svoji notranji podobi, in ko se sprejme tudi v svoji zunanji podobi, so mu odprta vsa vrata duhovnega razvoja. Včasih lažje deluje individualno, včasih v harmoniji z drugimi, a vedno v srcu začuti svojo pravo pot, ko se spreobrne v svoji notranjosti in postavi na prvo mesto vse prednosti notranjega sprejemanja.

 

Moški oven se zaobljubi višjim resnicam, ko se sprejme v svoji notranjosti in postavi na prvo mesto vse prednosti notranjega samorazvoja.

 

Ženska oven je prijazna do vseh v svojem samorazvoju, dokler jo podpirajo na tej poti in ji ne ugovarjajo v njenih spoznanjih. V duhovnem pogledu se ji odpirajo tista vrata, za katerimi jo čaka Božja ljubezen, ko postavi na prvo mesto potrpežljivost in notranji mir. Tega sčasoma ustvari v sebi, ko se zazre vase in v sebi naredi tiste spremembe, ki so nujne, da svet sprejme takšen, kot je, v svoji najboljši izdaji.

 

Rak

Je pravi mož poguma, ko se začne sprejemati v svoji notranji podobi in v sebi najde rešitve svojih vsakdanjih težav, kajti ko se sprejemamo v svoji notranji samopodobi, nam zunanja samopodoba nakazuje pravo pot sozvočja med notranjo in zunanjo samopodobo, nakazuje pa tudi ravnovesje med materialnim in duhovnim razvojem oz. korakom našega razvoja v sozvočju z notranjim mirom.

 

Potrudi se v sebi najti tudi tiste vidike svojega življenja, ki ga postavljajo na pot, ki mu odpira vrata duhovnega sodelovanja in delovanja tudi širše, saj ima močne potenciale tudi v sozvočju razvoja z drugimi, ki mu odpirajo nova spoznanja.

 

Ženska rak rada pooseblja višje resnice, ko se odpre notranji samozavesti in v sebi najde tisto pot, ki jo osvobaja vseh bremen polpreteklosti, in takrat v sebi začuti notranji mir, ki ji odpira blaginjo notranjega samorazvoja.

 

Moški rak je neutruden popotnik v notranjem razvoju in težko najde timskega partnerja v duhovnem razvoju, dokler se primerja z drugimi oz. se meri po duhovni razvitosti.

 

Ima dober potencial za pomoč drugim, pri notranjem uvidu v globino neke situacije so pripravljeni pomagati vedno, kadar začutijo notranji klic k določeni zadevi, in v sebi najdejo poti oz. rešitve, ki jim na široko odpirajo vrata notranjega samorazvoja in duhovnega napredka na vseh področjih, ki jih začutijo v srcu. So neutrudni, ko se razdajajo v višjih ciljih, in v sebi začutijo duhovno povezanost z višjimi silami.

 

Vodnar

Je ljubitelj vsega lepega na poti svojega samorazvoja, v sebi čuti in nosi odgovornost, ko premaga vse notranje vzorce nerazumevanja drugih in vseh, ki jim želijo pomagati na njihovi poti duhovnega razvoja.

 

Notranje so stabilni, ko se začnejo zavedati koristnosti svojega razvoja in svojih potencialov, ki jih razvijajo počasi, v miru notranje samozavesti. Trudijo se biti koristni in ustrežljivi, ko računajo tudi na svoj napredek. Zunanja samopodoba se velikokrat razlikuje od notranje, ker se trudijo ugajati drugim oz. se pokazati v drugačni luči, dokler niso gotovi vase oz. v svojo pot duhovnega samorazvoja.

 

So dobri starši, ko v sebi začutijo koristnost tudi v globalnem pogledu, in znajo prenašati svojo modrost tudi na druge, saj se trudijo narediti svet lepši, ko ga spoznajo v sebi v najboljši možni luči. Njegov potencial je v pomoči drugim, kadar se sprejme v svoji notranji samopodobi.

 

Težko se uklanja Božji volji, edino kadar je to nujno oz. potrebno. Ko sprejme višje cilje svojega življenja oz. svoje poslanstvo, začne uresničevati pot, ki je zanj najboljša, pot notranjega razodetja ljubezni v samem sebi. Ko se ne sprejema v zunanji podobi, se tudi notranja podoba umika njegovim željam, in v duhovnosti lahko deluje samo v popolni notranji in zunanji samopodobi ter notranjem miru.

 

Bik

Trudi se najti pravo pot v sozvočju s svojim partnerjem, kar mu velikokrat ne uspe, dokler ne najde prave samozavesti tudi na duhovnem področju. Je skrben partner in zaradi tega želi napredovati v tandemu, kar včasih ni prava pot, saj mora vsak v sebi začutiti pravo pot in čas svojega samorazvoja.

 

Pravilno je, da partnerja spodbujamo k duhovnemu razvoju, a vsakdo mora potrebo po tem začutiti v svojem srcu. Če je individualist, se ne počuti izpopolnjenega in išče prave poti v skupinskem delu. Je bojevnik in se preda svojim čustvom, ko poskrbi za svojo notranjo preobrazbo in v sebi čuti potrebne spremembe. Zaznava energijo, ko izpopolni svoje zaznave v vsakdanjem življenju. Trudi se biti dober oče in mož, ko se sprejme v svoji notranjosti, in to ga osrečuje tudi v duhovnem razvoju.

 

Prava pot za bika je v sozvočju energij, ki jih čuti v sebi, in ne ko se trudi zadovoljiti druge na svoji duhovni poti. Potrebuje pa podporo, ki si jo zasluži, ko se spreobrne v svoji notranjosti in pomaga ubogim. Potenciali so različni, odvisni od sprejemanja samega sebe, saj ko se sprejme v svoji notranjosti, zna postaviti meje povsod, kjer so potrebne, da doseže svoj cilj. Uči se ponižnosti, ko se precenjuje na poti osebnega in duhovnega razvoja, saj ga ta vrača na pravo pot ljubezni in notranjega samospoznanja. Zna tudi pomagati drugim, ko se spreobrne v svoji notranjosti in v sebi najde mir, in takrat se mu prave poti osebnostnega in duhovnega razvoja odpirajo na široko.

 

Dvojček

V duhovnem razvoju poskrbi najprej zase, potem se začne ozirati k drugim, ali morda potrebujejo njegovo pomoč. Je trden v notranjem razvoju in zna poskrbeti zase, tako v zasebnem življenju kot duhovnem razvoju. Kot moški se trudi najti pot, ki ga osvobaja vseh krivic, kot ženska se potrudi ustreči tudi drugim, da najde notranje zadovoljstvo.

 

Je znak, ki osvobaja vseh krivic, storjenih v preteklosti, in vedno najde pravo pot, kadar jo začuti v svojem srcu. Ni se dobro prepirati z njim o duhovnem razvoju, saj se umakne in včasih zapre vase. Njegovi potenciali so v sodelovanju, sprejemanju in notranji moči, ki mu odpira vsa vrata notranjega samorazvoja. Ni zdraviteljska pozicija, razen če se najde v skupinskem delu; takrat lahko sodeluje v nekaterih projektih v tem kontekstu.

 

Zna osvobajati ljudi vseh preteklih krivic in jih usmeriti na pravo pot, pot sprejemanja samega sebe v svoji notranji samopodobi. Če ga omejujemo na poti duhovnega razvoja s svojimi pogledi, se lahko umakne v svoj svet in predeluje svoje poglede o različnih poteh do istega cilja. Ko si zada neko nalogo, jo lahko brezkompromisno uresniči samo tako, da postavi na prvo mesto sodelovanje in pomoč tistim, ki njegovo pomoč potrebujejo.

 

Dvojček je lahko močna osebnost, ko se v svojem srcu osvobodi vseh krivic in ko zna odpuščati, saj mu prav odpuščanje daje notranjo moč in vero v človeštvo. Zna se seveda tudi postaviti zase, ko v sebi začuti notranjo moč, a pot do nje je dolga, kadar ni dovolj notranje samozavesti. Na trdnih temeljih mora graditi vse uvide svojih perspektiv, saj se račun brez krčmarja nikoli ne izide. Je potrpežljiv, ko zaupa vase, in pričakuje rezultat v doglednem času. Če izgubi zaupanje ali potrpljenje, postane nemogoč s svojim prepričevanjem, saj lahko troši energijo v prazno, dokler se ne sprejme v svoji notranjosti.

 

Pisano po nareku Mihaela, Rafaela, Gabrijela, Uriela

Deli svoje mnenje! 0
  Bodi prvi in podaj svoj komentar ter prejmi 3 žarke!
Nalagam...