WARDRUNA, Energijsko delo in svetovanje

“Dobiti nož v hrbet” ali kako naše s čustveno energijo nabite misli/besede vplivajo na fizično raven

6. avgust 2017    567 ogledov

Nekoč so se ljudje zavedali, da imajo besede »magično moč«, ki jo je mogoče uporabiti v dobre ali slabe namene. Vedeli so, da so besede, ki jih izrečemo s čustvenim nabojem ali že zgolj misli podkrepljene s čustveno energijo, orodje kreacije. Zlasti v številnih zaprtih, mističnih krogih, so to kreativno silo uporabljali za manipulacijo z energijskimi silami, naravnimi elementi in energijskimi tvorbami, ki so jih preko besednih ukazov in jasne namere ustvarili, da bi jim pomagale doseči specifične cilje. O moči besede govori že Stara Zaveza, kjer je nastanek svetlobe, ki je omogočila življenje vsemu kar biva, opisan z odlokom Boga: »Naj bo luč!« (Geneza 1:3). In luč je bila.


Jasna misel ali beseda, ki je izdatno energijsko podprta s čustveno energijo, je torej močno sredstvo manifestacije, ne glede na to ali se sami tega zavedamo ali ne. Iz te osnove lahko deloma razložimo tudi tradicionalno moč raznih urokov in prekletstev, ki v temelju niso nič drugega kakor jasno izražena misel oz. beseda, energijsko podprta z močnim čustvenim nabojem, z osebno močjo posameznika ter praviloma z v ta namen uporabljenim posebnim obredom, katerega namen je povečati moč izrečenih besed.


Skozi stoletja se je na kolektivnem energijskem nivoju zaradi številnih zlorab kreativne moči besede izoblikoval globok nezaveden strah pred t.i. črno magijo, ki je tudi v današnjem času med večinsko populacijo še vedno prisoten, čeprav se o tem javno ne govori prav veliko. Ironija se skriva v tem, da s svojimi strahovi tovrstne energije sami hranimo in prikličemo v svoje življenje. Potrebno se je namreč zavedati, da se nam v skladu z zakonitostmi stvarstva nobena stvar ne dogodi brez naše privolitve, ta pa je pogosto nezavedna oziroma se odvija na nivojih, do katerih običajno sami ne zmoremo (še) dostopati (lahko pa te spretnosti razvijamo preko dviga zavedanja in določenih praks).


Glede na povedano, je sprejemanje polne odgovornosti za svoje misli, čustva in izrečene besede (ter posledično tudi dejanja seveda) ena izmed najpomembnejših življenjskih lekcij vsakega posameznika. V današnjem času so številne ljudske modrosti žal že precej pozabljene, vendar pa jih lahko še vedno najdemo v obliki nekaterih pregovorov in vsakdanjih fraz kot je recimo: »Dobil sem nož v hrbet« ali »Njegove besede so me zadele kakor puščica v srce«. Česar se namreč ne zavedamo je to, da na energijskem nivoju besede z močno negativno čustveno vsebino človeka poškodujejo v enaki meri kot fizičen udarec. Razlika je samo v tem, da so pri fizičnem napadu stvari jasne, posledice pa običajno vidne in oprijemljive, medtem ko gre pri verbalnem ali mentalnem napadu na nekoga za »nevidne« poškodbe oziroma poškodbe, ki jih je moč opazovati zgolj z energijskih nivojev – četudi se lahko manifestirajo v obliki povzročenih čustvenih ran (v primeru, ko nas nekdo s svojimi besedami prizadene).


Senzitivni ljudje so sicer zelo dojemljivi za tovrstne energijske napade, kar pomeni, da jih zaznavajo, vendar jim prepogosto ne dajejo zadostne teže. Mislijo, da na fizičnem nivoju ne puščajo posledic. Živimo namreč v svetu, ki vso pozornost še vedno bolj ali manj usmerja zgolj na vidno, materialno raven. Da bi videli še drugo plat, je potrebno zamenjati perspektivo in pogledati na dogajanje z energijskega vidika. Ko se na nekoga jezimo ali ga iz zavisti obrekujemo, bodisi v mislih bodisi verbalno, v to osebo običajno nezavedno usmerjamo svoje energijske puščice, včasih kar konkretne sulice, ki se nemalokrat obtičijo v enem izmed energijskih teles napadene osebe. Te sulice se lahko zapičijo v določene predele nižjih energijskih teles, lahko pa na eteričnem nivoju (ki je energijski duplikat fizičnega telesa in ga popolnoma prežema) poškodujejo tudi posamezne organe.


V svoji terapevtski praksi energijskega zdravljenja sem naletela na mnoge primere, ko so bile konkretne fizične težave (kot so npr. nepojasnjene krvavitve ali bolečine neznanega izvora) povzročene s strani tovrstnih energijskih sulic kot materialnih manifestacij verbalnih ali mentalnih napadov, negativnih opazk, kritike, zavisti, obrekovanja itd. Če smo namreč dlje časa izpostavljeni tovrstnim energijskim napadom in smo obenem energijsko dovolj odprti – nezaščiteni, se nam čez čas te stvari lahko manifestirajo tudi na fizični ravni. V tem primeru je poleg ozaveščanja vzrokov za nastalo situacijo in lekcije, ki se skriva v tovrstni izkušnji, potrebna tudi dejanska odstranitev teh »energijskih sulic« iz eteričnega telesa oziroma kateregakoli drugega energijskega telesa, kjer so ti elementi prisotni. Tako kot pri fizični poškodbi je tudi na energijskih nivojih potrebno odstraniti škodljive tujke, rano očistiti in ustrezno sanirati. Nedvomno je priporočljivo tudi brisati celični zapis poškodbe, saj ko je lekcija enkrat ozaveščena in sprejeta, ta zapis ne opravlja več svoje funkcije.


Iz tega razloga bi rada poudarila kako zelo pomembno je, da se zavedamo moči in vpliva, ki ga imajo na nas same in na druge ljudi čustveno nabite misli oziroma besede. S pretirano samokritiko in nenehnim samoobtoževanjem lahko namreč tudi sebi prizadenemo energijske poškodbe, ki se prej ali slej neizogibno manifestirajo tudi na ravni našega fizičnega telesa. Način kako se pogovarjamo s sabo in z drugimi lahko tako pomembno določa usodo našega telesa, pri čemer seveda enako velja za naše misli. Žal je tako, da o teh običajnemu očesu nevidnih nivojih ne razmišljamo dovolj, dokler po mnogih letih simptomi ne izbruhnejo na čisto fizičnem nivoju.


Prav tako kot je pomembna vsakodnevna telesna higiena, sta namreč pomembni tudi mentalna in čustvena higiena. Morda bomo namreč račun za zanemarjanje teh nivojev prejeli z odlogom, vendar ga bomo prej ali slej morali tako ali drugače “poravnati” - praviloma skozi neposredno izkušnjo. Če ne v tem, pa zagotovo v enem izmed prihodnjih življenj.

Vir: https://www.facebook.com/wardrunaanatrebeznik/notes/
Kako se pa tebi zdi? 0
  Bodi prvi in podaj svoj komentar ter prejmi 3 žarke!
Nalagam...