Milena Karanović

HUMAN DESIGN: orodje, ki prebuja avtentičnost

11. januar 2022    220 ogledov

KAJ PRAVZAPRAV JE HUMAN DESIGN?

Human design je veda, ki preučuje naš energijski ustroj in našo vlogo, naš namen v tem življenju. Temelji na astrologiji, judovski kabali (drevo življenja), hindujskemu sistemu čaker in kitajskem I chingu.

To pomeni, da energijska shema našega telesa, ki jo izračuna ta sistem, razkrije, kako delujemo in se povezujemo z ostalimi in kakšen potencial imamo v tem življenju. Če je za nekatere denimo astrologija »zgodba o nas«, nam Human design pokaže, kako lahko to zgodbo najbolje živimo. Opolnomoči nas, da v polnosti izkoristimo svoj potencial in darove.

[Razlaga Human designa v nadaljevanju (in pri vseh ostalih blog zapisih povezanih s tem orodjem) je moja osebna interpretacija in doživljanje tega sistema. Lahko se razlikuje od tradicionalnih učenj.]

HUMAN DESIGN KARTA

Je izračunana iz našega datuma in ure rojstva. Kaže nam, katere energije prevladujejo v nas, kako se »pretakajo« v nas in, kako se izmenjujejo z okolico. Te energije nam pokažejo, katere vsebine dominirajo v našem energijskem ustroju, katere so naše energijske prednosti in tudi šibkosti. Razkrije nam tudi informacije glede našega življenjskega poslanstva in nam pokaže, kako ga lahko najbolje živimo.

Vse to in še več nam povedo različni elementi Human design karte. Spodaj na kratko razložim najpomembnejše dele. Predlagam, da imaš pred seboj svojo Human design karto (brezplačno jo lahko dobiš tukaj) in jo raziskuješ, medtem, ko bereš razlage posameznih elementov.

TIP (VLOGA)

V Human Design sistemu poznamo 5 tipov ljudi:

- manifestor
- generator manifestor ali manigen (hibridni tip med manifestorjem in generatorjem)
- generator
- projektor
- reflektor

Vsak tip je definiran glede na svoj energijski ustroj oz. avro zaradi česar ima specifičen način izmenjave energije s svetom in svojo posebno vlogo v svetu. Vsi energijski tipi se med seboj dopolnjujejo in če smo kot posamezniki povezani s svojo pravo naravo in živimo svoj namen, drug drugega podpiramo in tudi izpolnjujemo.

Ker so Human design tipi široka tematika sama zase, sem o njih pripravila ločen zapis, ki je na voljo TUKAJ.

STRATEGIJA (NAČIN DELOVANJA)

To je način, na katerega izmenjujemo svojo energijo s svetom. Če se ravnamo po strategiji, ki ustreza našemu Human design tipu, smo močno podprti pri svojih kreacijah in lahkotno ter učinkovito sodelujemo z življenjem. Takrat naše življenje prav zares postane naša zavestna kreacija.

Strategija glede na tip:

- manifestor: informiranje ljudi o svojih namenih (sploh tiste ljudi, na katere bodo tvoja dejanja najbolj vplivala)
- manigen: odzivanje na življenje in informiranje (hibridna strategija manifestorja in generatorja)
- generator: odzivanje na življenje (počakaš na znake/signale/predloge življenja in se nanje odzoveš.. ali pa ne)
- projektor: čakanje na prepoznavo in vabila (počakaš, da te zunanji svet prepozna in povabi, sploh za večje življenjske korake/odločitve)
reflektor: dlje časa trajajoči cikel odločanja (običajno je potrebno počakati en lunin cikel - 28 dni, preden se sprejmejo večje odločitve)

Strategija je močno povezana tudi z našo avtoriteto.

AVTORITETA (NAČIN ODLOČANJA)

Avtoriteta je način, kako naj bi sprejemali odločitve v svojem življenju, da bi nas te kar najbolj podprle. Je tesno povezana z našo Human design strategijo.

Avtoriteta je naše notranje vodstvo, ki nas usmerja v avtentično odločanje in izražanje. Izhaja iz našega telesa - je način, na katerega naše telo komunicira z nami in nas vodi v optimalno delovanje ter odločanje. Temelji na občutkih, zaznavah, »gut feelingu« - naše telo nam pošilja signale glede situacij in našega delovanja v njih, naš um pa jih potem osmisli, ocenjuje in raziskuje. Telo ima torej prednost pred umom, ko se gre za odločanje.

Poznamo šest vrst Human design avtoritete. Katero avtoriteto imamo, je odvisno od tega, kako so definirani naši energijski centri (več o centrih v nadaljevanju).

- Vranična avtoriteta: odločanje iz sedanjega trenutka (intuitivno, hipno odločanje)
- Čustvena avtoriteta: počakati na čustveno nevtralnost pred sprejemanjem odločitev (običajno traja okoli 24 ur, da se čustveno stanje umiri in pride večja jasnost glede odločitve)
- Samo-projicirana avtoriteta: razpravljati z drugimi (tistimi, ki te podpirajo in jim zaupaš!) in »videti svoje izbire« skozi njihov odziv (jasnost pride skozi »razmišljanje na glas«)
- Sakralna (generirana) avtoriteta: odločanje iz »gut feelinga« oz. sakralnega centra v trebuhu, ki se odziva na energijo izbire v sedanjem trenutju (najbolje deluje skozi DA/NE vprašanja)
- Ego avtoriteta: poskrbeti za dovolj energije, ki omogoča aktivacijo v želeno smer (cikli mirovanja/počitka in aktivacije)
- Mentalna-projicirana avtoriteta: tako kot pri samo-projicirani, je potrebno govoriti z drugimi, da se doseže mentalna jasnost glede odločitve (ne gre za to, da pride jasnost od drugih, ampak pride preko pogovora, ko lahko “slišiš svoje misli”).

Avtoriteta močno sodeluje z našo Human design strategijo.

Vzemimo za primer generatorja s čustveno avtoriteto: Njegova strategija je, da se odziva (čaka na zunanji znak, predlog za aktivacijo..). Zanj je torej dobro, da najprej počaka na priložnost za odziv (sledi strategiji) in se nato na podlagi svoje avtoritete ustrezno odzove (se nekaj odloči, izrazi, naredi..). Ker ima ta generator čustveno avtoriteto, pomeni, da ima stalno valovanje čustvene energije in njegovo razpoloženje lahko močno vliva na njegove odločitve. Zato je dobro, da preden reče nečemu Da ali NE, počaka, da se njegovi čustveni valovi (močno navdušenje in malodušnost na drugi strani) umirijo - da doseže stanje čustvene nevtralnosti glede določene izbire. To ga zaščiti pred impulznim sprejemanjem odločitev ali dajanjem obljub iz hipnega navdušenja, kar lahko kasneje obžaluje.

Ko upoštevamo svojo strategijo in avtoriteto, je naše delovanje veliko bolj usklajeno z nami – z našo energijo in našim namenom.

Tukaj želim poudariti še, da je poznavanje strategije in avtoritete zgolj nekaj, kar nam nudi dodatno zavedanje svojih naravnih sposobnosti odločanja. To ni nekaj, kar moramo početi, zato, ker je tako rekel Human design. Sama vedno povabim ljudi, da eksperimentirajo s tem - poskusijo delovati na tak način nekaj časa in opazujejo, kaj se dogaja v njihovem življenju.

V svoji osnovi je Human design namreč eksperiment, kar pomeni, da nič ni zacementirano. Jaz v strategiji in avtoriteti vidim predvsem priložnost za odkrivanje in utrjevanje zaupanja v naše lastno notranje vodstvo.

PROFIL (NAŠ karakter)

Human design profil je osnovni karakteristični vzorec, ki oblikuje oz. »pobarva« naše življenje. Nakazuje tudi na naš namen in življenjsko temo (glavno učenje) in je neposredno povezan z našim poslanstvom v tem življenju.

Vpliva na vse, kar počnemo. Na nek način začini vse naše odločitve, odnose, obnašanje - naš celoten izraz v življenju (kako nastopamo v življenju). Poleg tega pa naš profil vpliva na to, kako nas doživljajo drugi ljudje.

Human design profil je sestavljen iz dveh števil - LINIJ našega »zavednega sonca« in »nezavednega sonca«. 

To pomeni, da se prvega aspekta profila bolj zavedamo, je nekaj, kar o sebi zlahka prepoznamo in imamo na to večji vpliv, drugi aspekt (druga številka) pa je bolj podzavesten in imamo nanj manjši vpliv. Pogosto se zgodi, da nas na lastnosti nezavednega dela našega profila opozorijo drugi in jih šele nato prepoznamo sami.

Kombinacija obeh števil določi naš edinstven Human design profil. Energija našega profila ostaja nespremenjena z nami vse naše življenje, kar pomeni, da ima zelo velik vpliv na to, kako delujemo in kako doživljamo svoje življenje (zavestno ali preko drugih, ki se odzivajo na nas).

Več o Human design profilu si lahko prebereš TUKAJ.

ŽIVLJENJSKE TÉME (naša zgodba/poslanstvo)

Tradicionalni Human design to imenuje tudi “Inkarnacijski križ”.

To so glavne téme/vsebine, ki so del našega poslanstva oz. življenjske poti in se nam stalno kažejo v življenju na zavestnem ter podzavestnem nivoju. Te vsebine se nanašajo na določena vrata v naši Humen design karti in dva planeta, ki ta vrata aktivirata (sonce in zemlja).

Te energije predstavljajo 70% našega izraza v življenju, kar pomeni, da skozi téme, ki jih te energije predstavljajo, mi najbolj uresničujemo svoj namen, svoje poslanstvo in pomembna učenja. Skozi te téme se mi mojstrimo v svojem življenju.

ENERGIJSKI CENTRI, KANALI, VRATA 

Human design sistem prepoznava 9 energijskih centrov, ki izhajajo iz čaker. Ti centri so: Glava, Ajna, Grlo, G-center (identiteta), Ego center, Čustveni center, Sakralni center, Vranični center in Korenski center.

Centri so lahko definirani (na Human design karti so obarvani) ali nedefinirani oz. odprti (na Human design karti so bele barve). Vsak center ima svoje lastnosti, s katerimi vpliva na način, kako se energija pretaka po našem telesu in kako izmenjujemo energijo s svojo okolico. To, kateri centri so definirani in kateri ne, odloča tudi o tem, kateri Human design tip smo.

Imamo tudi 64 vrat (osnova zanje je I-ching), skozi katere energija vstopa v naše centre in 36 kanalov, ki povezujejo vrata in s tem tudi centre med seboj. Tudi vrata in kanali so lahko definirani (na Human design karti so obarvani) ali nedefinirani oz. odprti (na Human design karti so beli).

Na splošno velja, da vse, kar je v nas definirano, torej določeno, so naše lastnosti - zavedne ali nezavedne (sposobnosti, talenti, veščine, načini procesiranja podatkov in delovanja). Te naše energije, vsebine in karakteristike so stalne in se ne spreminjajo skozi naše življenje (niti retrograde planetov jih ne zamajejo). Nanje se torej lahko vedno zanesemo (so naše super moči), prav tako pa mi to oddajmo v okolje in s tem vplivamo na druge (naši definirani centri »prižgejo« oz. definirajo odprte oz. nedefinirane centre ljudi, ki so okoli nas).

Kar pa je v nas nedefinirano (odprto, nedoločeno), so področja, kjer sprejemamo energijo iz okolja in kjer smo lahko najbolj podvrženi vplivom okolja (situacij, drugih ljudi..). Naša nedefiniranost pomeni spremenljivost, nestabilnost in se stalno spreminja glede na to, s kom se družimo in v kakšnem okolju se gibljemo, živimo.. Matematično povedano, naša definiranost je neodvisna spremenljivka, naša nedefiniranost pa je odvisna spremenljivka.

Skozi naše nedefinirane centre lahko denimo prevzemamo lastnosti, razmišljanja (misli in vprašanja, ki se drugim podijo po glavi) čustva, strahove, ideje in celo sposobnosti od ljudi, ki imajo te centre definirane in s tem (nevede) vplivajo na nas. Poleg tega naši nedefinirani centri energijo, ki jo prejemajo od drugih ljudi, še večkratno povečajo, kar pomeni, da smo lahko še bolj otožni, jezni in prestrašeni, veseli in navdušeni od tistih, katerih energijo smo nevede prevzeli.

Če imamo v svojem Human designu veliko odprtosti oz. nedefiniranih centrov (smo visoko senzitivni), je dobro, da smo stalno čuječni s svojim doživljanjem - sploh, ko smo v družbi drugih ljudi. Modrost naše nedefiniranosti je vedeti, kaj je naše in kaj je od drugih.

DRUGE VSEBINE HUMAN DESIGNA

Human design nam lahko razkriva tudi našo t.i. čustveno temo, temo obilja, našo dinamiko v odnosih, naš potencial glede poklica in to, kako naš energijski ustroj vpliva na naše zdravje.. Lahko se poglobimo tudi v astrološki vidik Human design karte in raziščemo, kako posamezni planeti (in njihovi tranziti) vplivajo na aktivacijo specifičnih energij (vrat, kanalov, centrov) in s tem vplivajo na naše delovanje.

KAKO NAM LAHKO HUMAN DESIGN POMAGA V ŽIVLJENJU?

Ko izvajam Human design readinge, ljudje niso presenečeni nad tem, kar slišijo. Kljub temu pa informacije, ki jih prejmejo, odklenejo v njih globlje zavedanje sebe – svoje moči in tudi svoje ranljivosti. Je kot, da bi se ponovno spoznali.

Ko dešifriram energijski profil osebe, ta pridobi širše razumevanje o tem, katere teme in učenja (in zakaj), dominirajo v njenem življenju in kako jih lahko najbolje izkoristi.

Human design nam namreč razkrije našo zavedno (kdo mislimo, da smo, kako deluje naš um) in našo nezavedno plat osebnosti (kaj je zapisano v našem telesu, kaj smo prinesli s sabo). Ko ozavestimo oboje skupaj, smo še dodatno opolnomočeni za ustvarjanje odnosov, poklica in nasploh življenja, ki je najbolj usklajeno z nami.

To ozaveščanje nam pomaga odpraviti škodljive miselne vzorce in spremeniti naša prepričanja ter delovanje v tako, ki nas bolj podpira in nam s tem izboljša življenje.

Human design nas lahko močno podpre, če:

✶ se želimo bolj povezati s sabo in spoznati svoj energijski ustroj,
✶ smo se v osebnem življenju ali na poklicnem področju znašli v slepi ulici,
✶ nas zanima, kaj je naše poslanstvo in kako ga lahko najbolje živimo,
✶ želimo delovati na način, ki bolj podpira nas in našo edinstvenost
✶ želimo živeti bolj avtentično in ustvarjati pristne, izpolnjujoče odnose

Seveda pa Human design ni edini način, s katerim lahko nekdo doseže izpolnitev v življenju. Prav tako to ni naša identiteta. Je pa lahko zelo učinkovito visoko vibracijsko orodje za opolnomočenje posameznika, da živi avtentično in iz povezanosti s sabo ustvarja želeno realnost.

POGLOBI SE V SVOJ ENERGIJSKI USTROJ

O Human designu je zaenkrat v slovenskem jeziku na voljo bolj malo informacij. Če te ta veda zanima, ti predlagam, da prebereš blog vsebine na temo Human designa na moji spletni strani.

Bolj poglobljen vpogled v svoj energijski ustroj lahko dobiš tudi pri meni, na Human design readingu.

Na tem mestu naj omenim, da je moja uporaba tega orodja drugačna od tradicionalnega pristopa v Human designu. Ker je moj namen opolnomočiti ljudi, se pogosto poslužujem drugačnih imen in izrazov, ki so bolj visokovibracijski, razumljivi in praktični. Human design prepletam tudi z Genskimi ključi (orig. Gene keys) - to je komplementarna veda, ki proučuje genetski potencial posameznika glede na njegov energijski ustroj, sploh tam, kjer se pogovarjamo o našem namenu, potencialu in odpravljanju omejujočih prepričanj.

SISTEM, KI POVEZUJE

Jaz za Human design pravim, da je to sistem prepoznavanja edinstvenosti za večjo povezanost. Bolj, ko namreč razumemo, da je vsak v svoji osnovi unikat in je kot tak nepogrešljiv ter zelo pomemben za ta svet, bolj smo usmerjeni v povezovanje med seboj.

Če bi vsak zaupal v svoje naravne danosti in sposobnosti in jih sprejel, kot svojo super moč, hkrati pa bi sprejel svoje omejitve (ni nam niti dano niti namenjeno, da vemo, znamo in zmoremo vse), bi bilo povezovanje nekaj najbolj naravnega. Med seboj bi se dopolnjevali in izpolnjevali.

Predstavljaj si, kako super bi bilo, če bi družine delovale skozi zavedanje energijskega profila svojih članov? Veliko več bi bilo potrpežljivosti in razumevanja v odnosih in veliko več bi bilo dovoljevanja, da vsak sije v svoji avtentičnosti.

Ali pa če bi v podjetnih vodje organizirali delo glede na poznavanje profilov svojih zaposlenih. Projektorji se denimo ne bi izčrpavali z neprekinjenim delom po 8 ali več ur in porabljali energijo, ki je nimajo (fleksibilni delovni čas je glasba za ušesa projektorja), generatorji in manigeni ne bi pokasirali vsake zadolžitve, ker so jo pač sposobni (hitro) opravit in morda prehitro rečejo DA (v resnici ne želijo biti deklice za vse).. Kader, ki deluje v svoji coni genialnosti je zadovoljen kader, ki ga delo navdušuje in izpolnjuje. Uspeh podjetja je naravna posledica take dinamike.

Human design je resnično lahko imenitno visoko vibracijsko orodje za opolnomočenje in povezovanje. Dobro ga je imeti pri roki.

Kako se pa tebi zdi? 0
  Bodi prvi in podaj svoj komentar ter prejmi 3 žarke!
Nalagam...