Angelja Kjara Surca

Kaj, če se spoznavanja samega sebe lotite z arhetipi?

30. december 2021    544 ogledov

Kaj, če se spoznavanja samega sebe lotite z arhetipi?

Ste kdaj pomislili, kaj bi vas lahko naučili dvorni norček, tat, prostitutka, nadzornik, učitelj …

Ja, za učitelja se verjetno odgovor ponuja kar sam od sebe. Učitelj je nekdo, ki itak uči.

Ampak česa bi me lahko naučil tat? Kako izvesti krajo ali celo rop?

Pa prostitutka – no, tega si raje ne želim vedeti.

Dvorni norček pa itak poskakuje in zabava vse dvorjane … Ne bi se delala norca iz same sebe.

Za nadzornike pa si želim, da mi ne prihajajo na pot. Raje se gibljem svobodno naokoli.

Takšne zaključke lahko naredimo, če bežno pogledamo na zgornje like, ki pravzaprav opisujejo vloge, ki jih ljudje prevzamemo v družbi. Vsak od teh likov opisuje nek način vedenja, ki jih uporabljamo ljudje. Tem vzorcem vedenja rečemo tudi arhetipi.

Arhetipe so opisovali že naši predniki v mitih, pravljicah in legendah. Izoblikovali so like, ki nosijo značilne lastnosti. Kdo ne pozna zlobne kraljice? Dobrohotna kraljica se ne pojavi tako velikokrat. Zaključek o pogostosti ene in druge v zgodovini je kot na dlani …

Arhetipi nam lahko ponudijo veliko. 

Če vzamemo neko arhetipsko zbirko in pogledamo, kako se arhetipi iz te zbirke izražajo pri nas samih, dobimo lahko zelo celosten pogled na naše odzivanje. 

Pred našimi očmi se razgrne naš način delovanja, ki ga lahko nato zavestno obrnemo. Ko pridemo skozi osebnostne plasti vzorcev, obramb in prepričanj, se pred nami razgrnejo tudi potenciali, ki se jih še nismo zavedali.

Takšna zbirka arhetipov je tudi nova knjiga MOZAIK ARHETIPOV.

V tej knjigi je opisanih 108 arhetipov. Vse zgoraj naštete like boste našli v njej in pri vsakem od njih so opisani sončni in senčni aspekti. Senčne si želimo preobraziti, sončne si želimo razviti. Ko posamezne arhetipe pogledamo pri sebi, so lahko nekateri dokaj sončni, pri drugih pa še nekoliko postopamo na strani senčnih aspektov. 

Opis posameznih arhetipov v knjigi MOZAIK ARHETIPOV je zato razdeljen na kratek uvod, senčne aspekte, sončne aspekte in pot od senčnih do sončnih aspektov.

Vsi arhetipi so oštevilčeni, tako da si s številkami lahko izvlečete dnevni arhetip ali pa si z arhetipi odgovorite na zastavljeno vprašanje – kot s kartami. Na koncu knjige je priloga Ustvarjalnica, v kateri si lahko izdelate številke. 

Torej, kaj nam povedo dvorni norček, tat, prostitutka, nadzornik, učitelj?

DVORNI NORČEK marsikdaj s svojim veselim vedenjem prikriva svoja resnična čustva. Na dvoru je moral biti norček zelo pameten, da je zmogel vijugati med interesi najrazličnejših dvorjanov. Tudi sodobni dvorni norček premore veliko spretnosti, da družbo drži pokonci. Za družbo porabi veliko svoje energije, kaj pa ostane zanj? Je prav, da svoje sile porabi za zabavanje družbe, ne razreši pa svojih notranjih konfliktov?

TAT se velikokrat nanaša na nas same kot na zunanje kraje. Kaj jemljemo sebi? Česa si ne dovolimo? Kje krademo sebi?

PROSTITUTKA je arhetip, ki se nanaša na predajanje lastne moči. Marsikdaj se sploh ne zavedamo, kje vse predajamo lastno moč. Kar nekaj je odteče v službi. Morda jo predajamo drugim družinskim članom, okolici, sistemu … Kako prepoznati ta mesta odtekanja moči in kako svojo energijo zadržati pri sebi se vpraša arhetip prostitutke na poti od senčnih proti sončnim aspektom.

NADZORNIK je bolj lepa slovenska beseda za osebo, ki mora imeti kontrolo (kontrolfrik, po domače). Koliko nas na račun občutka varnosti želi nadzorovati okoliščine? Če bo ostalo tako, kot je, sem varna … Res? Pa ostajanje v varni coni udobja omogoča napredek in nadaljevanje poti v skladu z dušo?

UČITELJ v sončnem aspektu predaja znanje svojim učencem. Ne le na mentalni ravni, tudi z zgledom. A v senčnem aspektu se učitelj lahko izgubi v predajanju nekvalitetnega znanja ali znanja, ki programira. Marsikateri učitelj se tudi izgubi v razlikovanju med učenci in manipulacijah.

Prednost arhetipov je, da obstajajo v obliki zbirk, ki opisujejo različne načine vedenj ljudi. 

Ko pregledamo arhetipe v zbirki, se nam hitro odzrcalijo vedenja, ki zaznamujejo nas same. Pri delu z arhetipi postopoma razvijemo nove spretnosti.

  • Dobimo celosten vpogled. 
  • Če smo odkriti do sebe, lahko z arhetipi v sebi odkrijemo pravo zakladnico v nas samih. Pod vzorci in obrambami obstajajo še skriti in nepoznani potenciali. 
  • Ko poznamo svoje senčne in sončne aspekte različnih arhetipov, smo vedno bolj jasno postavljeni v svoj notranji steber in nas sape zunanjega sveta ne zmorejo zamajati kar na hitro. 
  • Postajamo vedno manj reaktivni na dejanja ljudi okoli nas. Ločimo, kaj je naše in kaj njihovo.
  • Trdno stojimo v svojem centru in smo vedno bolj opolnomočeni. 
  • Ne razsipamo s svojo energijo, ampak postajamo mojstri svojih energij.
  • Vzpostavljamo ravnovesje med svojim ženskim in moškim principom.

Med 108 arhetipi v knjigi je tudi 20 PREHODNIH ARHETIPOV

To so arhetipi, ki povedo, katere spretnosti naj razvijemo, da bo naš prehod v novo dobo čimlažji. Med njimi najdete notranjega vrtnarja, odlagalca, spreminjevalca, modrost mojstra, resnico, notranji mir, modrost odčutenja, intuitivneža, ljubimca in druge. 

Vsak od teh prinaša kvalitete, ki odpirajo našo srčno čakro in ji dajejo pravo mesto v razmerju do uma. Pomembno je čutenje v telesu, saj nam ravno telo omogoča bivanje na naši materi Zemlji in povezovanje z njeno modrostjo.

Več o knjigi MOZAIK ARHETIPOV lahko preberete na povezavi http://angelja.si/mozaik-arhetipov/ 

Kaj pa ti praviš? 0
  Bodi prvi in podaj svoj komentar ter prejmi 3 žarke!
Nalagam...