Keman in Marko  Klasinc

Na krilih ljubezni

1. december 2017    103 ogledov

Pozdravljena Keman in Marko,

že kar nekaj časa se nismo slišali. Pošiljam vama začetek svoje lastne zgodbe o iskanju prave ljubezni. Ko sem začela izlivati na papir svoje občutke, se je kar čez noč ustavilo, tako v partnerstvu kot v pisanju. To je zelo težka izkušnja, a tudi zanimiva. Sprejemam jo kot priložnost zase, za osebno rast skozi izkušanje in ozaveščanje še neznanih občutij in situacij. Zdaj se pospešeno soočam z vsem, kar sem kadarkoli izkusila in vedela, z vsemi vzorci o ljubezni in partnerstvu, ki jih poznam in razumem… 
L.
**

Kako pričeti zgodbo, ki nima ne začetka in ne konca? Zgodbo, ki sega izven časa in prostora, izven vsega kar poznam? Kako vnesti v besede ta vrtinec raja in pekla dušne ljubezni? Toliko napisanega o ljubezni, toliko različnih zgodb. Pa vsaka drugačna. Edinstvena!

Po ločitvi in eni neuspeli vezi sem veliko 'delala na sebi', 'čistila' preteklost ter iskala mir in ljubezen v duši. Iz dneva v dan mi je samota postajala prijetnejša. Svoj čas sem izkoristila za sprehode, branje in različne delavnice. Tako me je pot pripeljala tudi do predavanja o dušni ljubezni, dušnem paru. Izvedela sem, da sem tudi jaz duša ljubezni in da je nekje, nekdo, ki je tisti moj drugi, nasprotni del. Kako si ga predstavljati, kakšna ljubezen je to? Čeprav sem spremljala svoji prijateljici, ki sta že stopili na pot iskanja svojih dušnih polovičk, pa me to tedaj nekako ni pritegnilo.

Vse do letošnje pomladi, ko sem začutila, da sem morda pripravljena na to razkritje. Kdo je ta človek, ki ga podzavestno iščem in potrebujem v življenju? Nisem pa bila pripravljena, da se bo pojavil že kar takoj, po slabih treh tednih izvajanja Obreda celote.

Začelo se je kot prijateljstvo na FB-ju, klepet po telefonu, sprehod. Čeprav ga kot osebnost nisem sprejela kot moškega, sem v njem začutila in prepoznala sebe. Po petih dneh poznanstva sem posredovala vprašanje za Očeta Prvega v Deo kanal ljubezni. Ki je potrdil, da sva z njim dušni par. In da naj to najprej zaupam njemu!

Kaj pa zdaj? Kako povedati nekomu, ki se mu o dušnih polovičkah še sanja ne, nekomu, ki je tako vpet v svojo osebnost, svoje težave, nekomu, ki se mu ruši življenje na vseh področjih? Izvedela sem, da na srečo dušni par sprejme to, kar mu povemo, pa čeprav je še tako čudno. In res, zanj je bilo vse enostavno, želel si je zvezo in se hitro zaljubil vame.

Težave pa so se sčasoma pojavile pri meni. Ker sem imela preveč predstav, kako bi naj vse to potekalo, nisem začutila te moči duše, ki bi naju potegnila skupaj. Nisem začutila te vezi med nama iz prejšnjih življenj, ko sva že večkrat bila mož in žena. Tudi pričakovanje, da bo konec njegovih zdravstvenih težav, je bilo premočno, zaradi svoje velike želje po pomoči sem sča-soma omagala. Iz dneva v dan bolj izčrpana sem začutila, da bova drug drugega uničila. Povedala sem mu, da ne zmorem in predlagala, da ostaneva vsaj prijatelja. Bilo mi je hudo zanj, da sem ga puščala na cedilu, ga prizadela, zelo prizadela. A ta odločitev mi prinesla veliko olajšanje.

Toda olajšanje le bilo le začasno. Kajti duša mi je pokazala vso svojo moč. Telo je začelo zavračati hrano in me bolelo povsod, najbolj v predelu srca, kjer je bila bolečina neznosna, kot bi mi cefralo dušo na drobne koščke. Tako sploh nisem mogla več normalno delovati, razmišljati, čeprav sem redno izvajala Obred celote. A nenadoma sem doumela, da sva si raz-lična zato, ker je on moj nasprotni del, ki me dopolnjuje. To me je močno povleklo k njemu, mojemu dušnemu paru, in prežela me je ena sama ljubezen, o kateri sem toliko slišala. Kot da bi se osebnost umaknila duši!

Seveda je ostal dvom, kako bo to sprejel on. Mi bo odpustil, še kdaj zaupal? In res je bilo kar nekaj dvoma z njegove strani, strahu, da ga bom nekoč znova zapustila. A ljubezen je nazadnje vendarle prevladala.

In tedaj sem se lahko predala svoji drugi strani duše v vsej polnosti! Življenje me je naenkrat potegnilo v vrtinec, kaj vrtinec, pravi tornado! Bilo je čudežno. Po 46-ih letih sem navezala stik z očetom, pa tudi sestrama in bratoma. Nekoč vase zaprta ženska se je naenkrat znašla sredi kroga ljubečih ljudi, obdana z ljubeznijo, življenjem! Vsak dan toliko novih informacij, ki so prinašala vedno nova spoznanja, poskrbela za nenehno osebno rast. Življenje okoli sebe sem začela doživljati kot otrok, ki se je prvič znašel v lunaparku. Povsem drugačne barve, občutki in zaznave. Vsak dan znova čudenje, kako je vesolje usklajeno in popolno. Tudi najina veza je lepo napredovala. Vrhunec sem doživela, ko sem začutila popolno zlitost med nama, da sva le midva, ena duša, eno bitje. Bila sem presrečna, in menda sem kar žarela.

Potem pa naenkrat njegov umik. Kot da je vse, kar sem doživljala in spoznala, zanj preveč. Moj dušni partner verjetno ni več razumel vsega, kar se mi je dogajalo, zato se je ustrašil sprememb in se umaknil.

Zdaj skušam ta čas kar najbolje izkoristiti. Za soočanje z lastnimi občutki ter razkrivanje vsega v svoji ljubezni in življenju, kar ne služi več svojemu namenu. Mantre so mi v veliko pomoč. Razmišljam tudi o naročilu dušne analiza, ki bi mi pomagala bolje razumeti vse, kar se nama dogaja kot dušnemu paru… 
**
Draga L.,

vprašala sva Očeta Prvega v Deo kanal ljubezni, kaj sporoča glede nepričakovanega zasuka v vajini ljubezenski zgodbi. Za tvojega dušnega partnerja sporoča, da "bolj išče žensko kot dušo, ker z žensko potrdi sebe, z dušo pa povezavo. Povezava je čutenje obeh in izguba sebe«.

In kako mu lahko pomagaš v tej situaciji?
»Povej mu, da ni boljši, če je potrjen, boljši je, če je ljubljen kot moški in duša. Ljubezen je dvoje v enem, ne eden v obeh. Iščemo dušo kot ljubezen, ne kot uspeh življenja.«
In kaj lahko storiš zase?
»Usmeri se v ljubezen v sebi in se prepričaj, da si boljša in lepša. Počakaj na dan, ko boš znova ljubila. Pomagaj si s ponavljanjem misli pri sebi:

'Ljubezen sem jaz in most do mene je odprt za povezavo'.«

Keman in Marko

**
Draga Keman in Marko,

ko analiziram ta čas, odkar sem prišla na posvetitev, ter do danes, sem lahko neizmerno hva-ležna za to milost, ki mi je bila dana. In hvaležna sem tudi sedaj za ta čas, ki ga potrebujem zase. Hvala za vajino sporočilo, ter afirmacijo.

To priložnost bi izkoristila še za eno vprašanje: kdo je moj dušni vodnik?
L.

**
Draga L,

v ljubezni te vodi Oče Prvi, v življenju Mojster Pavel, tvojo osebnost Mojster Pavas. Več o vodnikih v prilogi…
Keman in Marko

Priloga:
TVOJI DUŠNI VODNIKI

Tvoji dušni vodniki načrtujejo in poznajo vse tvoje človeške inkarnacije. Zato poznajo vsako skrivnost ljubezni in življenja, in ti vsak trenutek kažejo pot tvoje prave sreče, tako v ljubezni kot življenju.

Tvoji vodniki so torej karmično povezani z razvojem tvoje/vajine duše, tako ali drugače. Njihov razvojni izziv je, da ti pomagajo, da kot (nižja) osebnosti slediš svojemu srcu (višji osebnosti) in duhovnemu telesu, in s tem duši, da se skozi tvoja dejanja ljubezen primerno zasidra v materijo človeškega sveta ter ga ljubeče razvija.

Pri tem ti ljubeče pomagajo 3 vodniki za 2 področji (ljubezen in življenje) v materiji človeškega sveta:
- vodnik v dušni ljubezni,
- vodnik v dušnem življenju,
- osebnostni vodnik.

Vodnik v dušni ljubezni ti ljubeče pomaga pri preobrazbi iz človeka v dušo v zadevah ljubezni. 
Vodnik v dušnem življenju ti ljubeče pomaga pri preobrazbi iz človeka v dušo v zadevah življenja. 
Osebnostni vodnik ti ljubeče pomaga kot (nižji) osebnosti, da na ravni astrala (čustva, predstave), mentala (mišljenje, uvidi) in volje (prepričanja, verovanja) lažje slediš srcu (višji osebnosti, upanju in samozaupanju), in s tem duhovnemu telesu (pod- in nadjazu ter ženski in moškemu v tebi) in duši (novi obliki bitja).


1. Vodnik v dušni ljubezni

Vodnik v dušni ljubezni pomaga pri ljubezenskih zvezah z vidika razvoja tvoje ljubezni v duši ter razvoju pravega odnosa do načina iskanja ljubezni. Ljubezen v duši je ljubezen do druge polovičke duše, ki jo utelešata drug drugemu kot dušna partnerja. Sporočeno je, da te v dušni ljubezni vodi bitje, ki se nahaja v monadnem svetu, torej dva svetova višje. Imenuje se:

OČE PRVI
Bog je le dejanje ljubezni v materiji. 
Oče Prvi

Sporočeno je, da je tvoj vodnik pri iskanju ljubezni sam upravitelj Osončja. Oče Prvi je tudi Oče ljubezni. Ljubezen in Osončje sta najsplošnejše izhodišče življenja vsake duše ljubezni. Ljubezen je namreč iskanje celote svoje duše, Osončje pa osnovno bitje, v katerem živimo kot v svojem domu (Zemlja je eden od prostorov v njem) in smo narejeni po njegovi podobi. Kajti planeti utelešajo oblike zavesti–sile, ki predstavljajo vse sestavine vseh ravni Osončja, pa tudi vse sestavine vseh ravni vsakega bitja v Osončju, tudi našega.

Oče Prvi ne pravi zase, da je Bog, a dopušča takšen naziv, da ga lahko razume in zaznava množica oz. povprečno razvit človek.

Tudi Očeta Zemlje lahko imenujemo Bog (po teozofiji Alice Bailey je krščanski Jehova), njegova vloga pa je razvoj ljubezni do 'življenja v postavi' (judaizem in monoteizmi) in 'ljubezni v ljudeh' (monoteizmi).

Skratka, Oče Prvi je Oče Osončja, ki posega v razvoj človeštva na Zemlji (ki je med 4 najmanj razvitimi planeti Osončja: Zemlja, Mars, Neptun, Pluton). Razlog za njegov poseg je pomoč človeštvu kot najcelovitejšemu svetu na planetu Zemlja. Človeštvo doživlja preobrat, odkar je po koncu svetovne vojne v 20. stol. doseglo razvojno stopnjo RS:0,5 (tako po lestvici ljubezni kot življenja). Človeštvo se mora od razvoja življenja (za katerega so doslej skrbele duše življenja) preusmeriti k razvoju ljubezni (kar je naloga duš ljubezni).

Oče Prvi je vodnik tistih posameznikov, ki že nosijo moč 'ljubezni v sebi'. Spoznala si dušnega partnerja, začela sprožati spremembe, ki so bile v vsakem primeru neizogibne. Opravljanje Obreda celote je zelo dobrodošlo, da potekajo kar najgladkeje. Oče Prvi te zdaj varno vodi skozi pasti iskanja moči na račun ljubezni. Poišči njegovo pomoč, ko ti bo hudo v ljubezni, da boš lahko zbrala pogum za nadaljnja 'dejanja ljubezni v materiji' svoje porajajoče se dušne zveze.

2. Vodnik v dušnem življenju

MOJSTER PAVEL

Mojster Pavel je Odrešeni del angelske duše, sicer reinkarnacija sv. Pavla. Po teozofiji B. Crema (Maitrejevo poslanstvo I, II.) se imenuje Mojster Hilarij in 'vodi ljudi na 5. žarku znanstvenega mišljenja' za pomoč človeštvu na planetu. Kmalu bo 'v bližini Pariza' ljudem pomagal do znanstveno dokazanega obstoja duše (se pravi – obstoja dušne ljubezni, in dušnih parov kot njene materialne oblike).

In kaj pravi Oče Prvi o sv. Pavlu, svetovno znameniti predinkarnaciji Mojstra Pavla?

Pripadal je angelski človeški duši ljubezni, katere polovička je še danes. Kajti v Mojstra je napredoval (se petoposvetil, razvojna stopnja RS:5) kot polovička duše. Njegov srčni spol (osnovni človeški spol) je ženski – tako kot tvoj, draga L.!

Sv. Pavel vodi v veri, ne v predstavah. 
Kaže vam vero v življenje, ki ni trpljenje v duši.
Oče Prvi

Sicer pa lahko v Wikipediji prebereš, da se je spreobrnil iz pobijalca kristjanov Savla v najvplivnejšega oznanjevalca krščanstva in zato prejel naziv apostol, čeprav ni bil Jezusov učenec. Med kristjani velja za zavetnika teologov, duhovnikov, katoliškega tiska, delavk, preprogarjev, sedlarjev, pletarjev, varuje pa tudi pred strahom in kačami.

Kdo so torej Mojstri?
To so ljudje, ki se zaradi ljubezni do življenja skozi inkarnacije preobražajo v nadljudi in skrbijo za razvoj človeštva, namesto da bi se v ljubezni do duše (sebe in svoje dušne sopolovičke) preobrazili v dušo ter napredovali v dušni svet.

Sicer je človeška preobrazba v nadčloveka podobna človeški preobrazbi v dušo:

(1) najprej se Prebudiš za ljubezen in življenje svojega srca in duše (razvojna stopnja RS:1),
(2) nato se Blaženo odpoveš slepilom (željam, ki ne sledijo srcu in duši; RS:2),
(3) zatem se Osvobodiš prividov (pričakovanj, ki ne sledijo srcu in duši; RS:3),
(4) potem Razsvetliš svoje strahove (prepričanja in verovanja, ki ne sledijo srcu in duši; RS:4)
(5) in se naposled Odrešiš malodušja ter nezaupanja svojega srca (upanja in zaupanja, ki ne sledita duši; RS:5)

Mojster ni celovita duša združene moške in ženske polovičke duše. Je Odrešena polovička duše, ki ni ne običajen človek niti celotna duša. Je nadčlovek med svetom ljudi in svetom duš, ker se je tako odločil zaradi svoje ljubezni do življenja, ki je močnejša od ljubezni do ljubezni (ljubezni enega dušnega partnerja v ljubezni drugega). Zato pomaga ljudem pri razvoju v življenju in kot osebnostim, ne more pa pri ljubezni, kjer sta vodnika lahko zaenkrat le Oče Prvi in Ganeš, bitji iz sveta monad, ki je tik nad svetom duš, kar dokazuje posebno zahtevnost te naloge.

 

Kaj pa ti praviš? 0
  Bodi prvi in podaj svoj komentar ter prejmi 3 žarke!
Nalagam...