17
april

Skupina za senzibilne ljudi in empate

Organizira: Vsrce
Kdaj: 17. aprila ob 18:00 do
17. aprila 2023 ob 20:00
Kje:
Prispevek:27 EUR
Organizira:Vsrce
Kontakt:jasna@vsrce.si ali 041 286 729

456 ogledov

Senzibilni ljudje in empati smo ljudje z dragocenimi lastnostmi in sposobnostmi, ki jih morda svet v tem trenutku najbolj potrebuje. To smo ljudje z obńćutljivim Ňĺivńćnim sistemom, ki intenzivno zaznavamo in doŇĺivljamo svet okrog sebe. ¬†Obińćajno obńćutimo in zaznavamo tudi ońćem nevidni svet, senzibilne osebe ‚Äď empati pa zaznavamo celo fizińćna stanja, pońćutje in misli drugih ljudi, nehote v svoje telo ponotranjamo subtilno energijo ljudi in prostora. Visoka obńćutljivost na zunanje draŇĺljaje pri senzibilnih ljudeh hitreje kot pri ostalih privede do senzorińćne preobremenjenosti in posledińćne utrujenosti in izńćrpanosti. Da lahko senzibilne osebe in empati kvalitetno bivamo v obstojeńćem svetu, moramo zelo dobro poznati sebe, svoje kritińćne meje, nańćine za podporo telesu in nańćine za zaŇ°ńćito lastnega energijskega polja.¬†

Skupina za senzibilne ljudi in empate deluje z namenom podpore in opolnomońćenja udeleŇĺencev z lastnostmi senzibilnosti in empatije za izpolnjujońće in kvalitetno Ňĺivljenje. Skupina je majhna, sprejme do 5 oseb, ponuja varno in zaupno okolje ter ¬†omogońća ¬†tudi individualno delo s posameznim udeleŇĺencem.

V skupini se spoznamo, pogovarjamo, posluŇ°amo, sprejemamo, uńćimo, transformiramo, delimo izkuŇ°nje, nasvete, opogumljamo, tudi jońćemo in smejimo. V skupini reŇ°ujemo izzive vsakodnevnega Ňĺivljenja, s katerimi se spopadamo senzibilni ljudje in empati. Skupina ponuja moŇĺnost za razreŇ°evanje praktińćnih teŇĺav posameznega udeleŇĺenca; vsak udeleŇĺenec ima moŇĺnost na skupini predstaviti svoje teŇĺave in skupaj poiŇ°ńćemo poti za razreŇ°evanje le-teh.¬†

V skupini se nauńćimo, kako podpreti naŇ°e fizińćno telo. Nauńćimo se vaje za umiritev Ňĺivńćnega sistema in vaje za zaŇ°ńćito naŇ°ega energijskega polja. Vse to z namenom, da Ňĺivimo kvalitetno in izpolnjujońće Ňĺivljenje, kljub naŇ°im posebnim osebnostnim lastnostim.

V skupini se nauńćimo prepoznati in sprejeti naŇ°o visoko senzibilnost kot darilo narave, ustrezno ovrednotiti ¬†te dragocene osebnostne lastnosti, prisluhniti sporońćilom telesa in intuicije ter pravońćasno prepoznavati kritińćno mejo sprejemljivih draŇĺljajev/informacij. Uńćimo se postavljati jasne meje v odnosu do drugih ljudi. Na prijazen in spoŇ°tljiv nańćin, saj drugańće senzibilni ljudje in empati niti ne znamo, kajne?

V skupini se nauńćimo poglobiti odnos s seboj. Nauńćimo se ustvariti pogoje za pristen stik in povezovanje z drugimi Ňĺivimi bitji, prizemljiti se in poveńćati pretok chi-ja skozi telo, spoŇ°tovati svoje posebne potrebe in svojo drugańćnost.

Ko dobro poznamo sebe in se opremimo s potrebnimi veŇ°ńćinami, ugotovimo, da je naŇ°a na prvi pogled krhkost in obńćutljivost v bistvu naŇ°a mońć, ki nam omogońća ne zgolj intenzivnejŇ°e izkuŇ°anje Ňĺivljenja v vsej njegovi lepoti in barvitosti, temveńć tudi osvetljevanje ¬†poti resnińćne lepote, ¬†ljubezni, svetlobe in ¬†sońćutja za druge ljudi.

Na skupino toplo vabljeni vsi tisti, ki se prepoznavate kot visoko obńćutljive, senzibilne osebe in/ali empati!

Kdaj: 

Ponedeljek, 17. april 2023, med 18.00 in 20.00 uro

Petek, 12. maj 2023,  med 18.00 in 20.00 uro

Petek, 9.junij 2023, med 18.00 in 20.00 uro

 

Kje: Trg komandanta Staneta 12, Ljubljana ‚Äď ҆iŇ°ka

Prispevek: 27 EUR na sreńćanje

Obvezne predhodne prijave na jasna@vsrce.si ali na 041 286 729.

 

 

 

 

 

DOGODEK JE ŇĹE PRETEKEL!

ORGANIZATOR

V srce.si - svetovanje za senzibilne ljudi - svetovanje na podlagi karmińćne diagnostike in usmerjenega pogovornega vodstva - svetovanje za pot k sebi in v srce - sproŇ°ńćanje...

  |  www.vsrce.si

Nalagam...