12
oktober

Transcendent- alkimija modrosti

Organizira: Nova Alkimija
Kdaj: 12. oktobra ob 10:00 do
13. oktobra 2019 ob 16:00
Kje:
Prispevek:180‚ā¨
Organizira:Nova Alkimija
Kontakt:051-783-072, grega.gregorec@gmail.com

29 ogledov

Transcendent¬†ali Duhovna Alkimija¬†je najnovejŇ°i sistem ŇĹivorada Mihajlovińáa Slavinskega v katerem je uporabljeno znanje iz PEATA (metoda DP-4) in ostalih metod duhovne tehnologije in razlińćnih drugih znanj, ki jih je ŇĹivorad Mihajlovińá Slavinski opisal v knjigi "Vrnitev Enosti".

Sistemi Duhovne Tehnologije imajo veliko podobnosti z rańćunalniŇ°ko tehnologijo in informatiko- vsakodnevno postajajo vse hitrejŇ°i in uńćinkovitejŇ°i. Transcendent je uńćinkovita nagradnja mnogih razlińćnih pristopov in metod, ki dajejo v praksi odlińćne rezultate.¬†

Med¬†seminarjem¬†TRANSCENDENTA¬†se boste nauńćili ¬†kako hitro in uńćinkovito transformirate slabe izkuŇ°nje in probleme v Ňĺeljeno, pozitivno realnost, v neverjetno kratkem ńćasu. ¬†Na ta nańćin boste spremenili scenarij vaŇ°ega Ňĺivljenja v niz sreńćnih izkuŇ°enj. ¬†

Ob udeleŇĺbi na seminarju boste spoznali resnińćnost besed Carla Gustava Junga : " Simbol je psiholoŇ°ki stroj, ki transformira energijo." Nauńćili se boste kako hitro in uńćinkovito uporabite simbole za alkemijsko transformacijo svojih problemov v pozitivna stanja in lahko boste ustvarili svoj scenarij Ňĺivljenja, v katerem ste vi reŇĺiser, scenarist in glavni igralec.

Na¬†seminarju Transcendenta¬†se boste nauńćili veliko razlińćnih novih pristopov in metod, ki jih lahko uporabljate na sebi kot samopomońć ali pri pomońći drugim ljudem na uńćinkovit, hiter in preprost nańćin.

 

Transcendent sistem je sestavljen iz treh delov:

 • odstranjevanje problemov in ovir
 • kreiranje Ňĺeljene realnosti in uresnińćevanje ciljev
 • uporaba mistińćnih, verskih in duhovnih simbolov kot sredstev za uńćinkovito spremembo posameznikove izkuŇ°nje in dojemanja realnosti¬†

 

Tehnike, ki ji vsebuje sistem Transcendent:

 • epifizno dihanje in njegov pomen
 • metoda kazalca za trenutno odstranjevanje travm
 • metoda kazalca za odstranjevanje aktualnih problemov
 • metoda kazalca za nevtralizacijo teŇĺkih in dolgotrajnih ńćustvenih in psiholoŇ°kih problemov
 • metoda Vzhod-Zahod
 • metoda "Sreńćnega Trenutka"
 • metoda za odstranjevanje problemov s Ň°tetjem
 • odstranjevanje telesnih teŇĺav z Metodo Periodizacije
 • pospeŇ°ena integracija Ňĺelenih lastnosti
 • realizacija enosti z "Ustvarjalno Silo Vesolja"
 • metode za realizacijo ciljev ( pisanje, ńćustvena aganŇĺiranost, distanciranost)
 • uporaba simbolov kot elementov Transforacije (ET) za nevtralizacijo neprijetnih izkuŇ°enj
 • uporaba ET za realizacijo ciljev
 • duhovno-alkemijska transformacija celega Ňĺivljenja¬†

¬†Veliko ljudi po konńćanem dvodnevnem seminarju obńćuti lahkotnost, neobremenjenost, spontanost in odsotnost "problematińćnih" doŇĺivetij. V dveh dneh predvsem praktińćnega dela, se predela veliko "razlińćnih" vtisov, neprijetnih obńćutkov, kar posamezniku omogońća globoko obńćutenje sreńće in miru. Vse tehnike in metode, ki se jih nauńćite lahko kasneje doma izvajate tudi individualno, kar je vsekakor velika prednost. ¬†

Za udeleŇĺbo na seminarju Transcendenta ¬†niso potrebne nobene izkuŇ°nje ali predznanje.

O samem seminarju bo izdano tudi potrdilo.

Veńć o Transcendentu na spletni strani¬†

https://www.slohipnoterapija.org/transcendent

 

Datum in ńćas seminarja: sobota 12.10.2019 in nedelja 13.10.2019 od 10.00 do 16.00 ure v Ljubljani ali individualno po dogovoru

Vsi udeleŇĺenci dobijo potrebno gradivo.

Voditelj: Grega Gregorec, certificirani Trener spiritualne tehnologije

Cena seminarja Transcendent je 180 evrov, ob prijavi 2 oseb je cena 160 evrov za posamezno osebo.

Delo bo potekalo v majhni skupini. Prijave sprejemamo do zasedbe mest.

 

Vse informacije in prijave na tel: 051/783-072 ali na e-poŇ°to:¬†

spiritualna.tehnologija@gmail.com

 

DOGODEK JE ŇĹE PRETEKEL!

ORGANIZATOR

Celostna terapija in metode samorazvoja: Hipnoza, hipnoterapija, samohipnoza, kvantna transmisija, slikanje avre/aure, zen psihoterapija, duhovna tehnologija- Slavinski, PEAT, DP4, Intenziv Gnoze , bioterapija, meditacije, delavnice in seminarji.

  |  www.slohipnoterapija.org/

Nalagam...