Svetloba.si, spletni portal iskalcev Resnice

Kdaj in kje izvajati jogo?

piŇ°e: UredniŇ°tvo
4. maj 2016    1713 ogledov

Kdaj naj vadim jogo?

Jogo lahko vadimo¬†zjutraj, zveńćer, ńćez¬†dan, pravzaprav kadarkoli si zaŇĺelimo. Vedno veńć je takŇ°nih, ki jogo vadijo tudi med sluŇĺbo ali sluŇĺbenimi obveznostmi. Uńćinki joge naj ne bi bili odvisni od tega, kdaj v dnevu vadimo¬†jogo. Na sploŇ°no pa se naj bi se joga vadila zgodaj zjutraj ali v zgodnjih veńćernih urah. Pri izbiri termina pa moramo biti pozorni na dejstvo, da nekatere asane prebujajo (nas napolnijo z energijo), druge pa nas pomirjajo. Vsak lahko s pomońćjo redne vadbe joge ugotovi, kateri ńćas v dnevu je zanj najprimernejŇ°i. Primerno je, da najdemo sebi najustreznejŇ°i ńćas, saj se lahko med jogo le tako povsem sprostimo in usmerimo svojo pozornost na izvajanje joge ter uńćinke, ki jih joga prinaŇ°a.

Koliko ńćasa naj bi vadil¬†jogo?¬†

ńĆas vadbe¬†joge je pogosto odvisen od vrste joge in vseh aspektov, ki sestavljajo uro joge. Z redno vadbo joge se nauńćimo upoŇ°tevati svoje telo in zańćutimo, koliko ńćasa je za nas primerno, da vadimo¬†jogo. ńĆe jo vadimo v domańćem okolju (brez DVD-ja), lahko sledimo lastnim zmogljivostim tistega dne ali pa sledimo dolońćeni sekvenci poz, ki smo se jih nauńćili ali jih kaŇĺejo prek DVD-ja. Navadno vadba joge traja pribliŇĺno eno uro, lahko je nekoliko krajŇ°a ali daljŇ°a. Videoposnetki in posnetki na DVD-jih pa lahko prikazujejo tudi krajŇ°e, 30-minutne programe vadbe joge. ńĆe smo jogo zańćeli sami, brez nadzora uńćitelja (npr. prek knjig ali DVD-jev), je dobro, da sami reguliramo ńćas trajanja vadbe joge in ga sproti podaljŇ°ujemo. Za zańćetek je dobro, da izvedemo dolońćeno Ň°tevilo ponovitev osnovnih asan, ki jih potem dopolnjujemo s teŇĺavnejŇ°imi, in hkrati podaljŇ°ujemo ńćas trajanja vadbe. Jogo vedno konńćamo s poloŇĺajem trupla, t. i. savasano, ki naj bi bila po besedah Ň°tevilnih najpomembnejŇ°i del vadbe joge.¬†

Kje naj vadim jogo?

Jogo lahko vadim¬†na prostem v naravi ali v zaprtem prostoru. Vsak zaprt prostor, v katerem se vadi¬†joga, naj bi bil prezrańćen, ńćist, brez nepotrebnih pripomońćkov, umirjen, svetel in sproŇ°ńćujońć. Pri vadbi joge v naravi moramo poskrbeti za primeren prostor in ustrezne pripomońćke, ńće ne Ňĺelimo vaditi¬†joge na golih tleh. Jogo lahko vadimo individualno ali v skupini veńć ljudi. Individualna vadba joge lahko poteka v domańćem okolju z DDV-ji joge ali brez teh ali pod vodstvom uńćitelja joge. ńĆe nam bolj ustreza vadba joge v skupini, potem je dobro, da si izberemo skupino, v kateri bo manjŇ°e Ň°tevilo ljudi (do 10), saj se uńćitelj joge ne bo mogel¬†posvetiti posameznikom.

 

Deli svoje mnenje! 0
  Bodi prvi in podaj svoj komentar ter prejmi 3 Ňĺarke!
Teme:
Nalagam...