Jelka Klun

Tarot - mala arkana

piŇ°e: Jelka Klun
27. januar 2017    714 ogledov

MALO ARKANO sestavlja 40 Ň°tevilńćnih kart in 16 kart s podobami, ki jim pravimo tudi Dvorne karte, torej skupno 56 kart. Karte Male arkane so ¬†povezane s konkretnimi osebami in dogodki iz naŇ°ega Ňĺivljenja. Mala arkana pove, kako v Ňĺivljenju doŇĺivljamo Veliko arkano.

DVORNE KARTE: PAŇĹ, KONJENIK, KRALJICA in KRALJ se lahko razlagajo kot osebnostni tipi, kot stopnja razvoja situacije ali kot potreben nańćin odzivanja, delovanja.

Osebnostno¬† se ponavadi¬† tolmańćijo kot ljudje, ki se pojavijo v Ňĺivljenju, danes pa se bolj uveljavlja psiholoŇ°ka razlaga kart ‚Äď razlińćni vidiki same sebe.

Kot stopnja razvoja PaŇĺ predstavlja zańćetek, osnovno energijo, Konjenik dinamiko, delovanje, Kraljica predstavlja rezultat iskanja in Kralj vrh, najviŇ°jo moŇĺno energijo.

Kot nańćin odzivanja PaŇĺ predstavlja uńćenje, Konjenik akcijo, Kraljica ńćustvovanje in Kralj nadzor.

҆TEVILńĆNE KARTE se delijo na 4 barve, ki predstavljajo 4 elemente: ogenj, zrak, voda in zemlja¬† in so ¬†so oznańćeni¬† s simboli: palice, meńći, kupe in kovanci. Palice predstavljajo energijo, iniciativnost, ustvarjalno bistvo. ¬†Kupe predstavljajo ńćustva, nezavedno, odnose, Meńći ‚Äď razum, analizo, Ňĺeljo po mońći in Kovanci uspeŇ°nost, dogajanje v zunanjem svetu, materialne in fizińćno otiplive stvari.¬†¬†¬†¬†¬†

҆tevilńćne karte ‚Äď 10 vsake barve, prikazujejo vzpone in padce vsakodnevnega Ňĺivljenja in so povezane tudi z numerologijo, ki interpretira Ň°tevilke¬† tako, da pomeni ¬†1- ustvarjalnost, 2- nestabilnost, dvojnost, 3-ambicije, 4-ovire, 5-spremembe, 6-Ň°tevilo ljubezni, 7- okultizem,mistińćnost, 8- smrt, stabilnost, 9- akcija, nesreńće, 10- uspeh,¬† dovrŇ°enost.

҆tevilo 5 predstavlja tudi Pentagram, ki je star univerzalni simbol. ¬†Pitagoraga¬† ga je oznańćil kot simbol mistińćne harmonije. Dva kraka predstavljata Ňĺenski in zemeljski princip, ostali trije pa moŇ°ki in nebeŇ°ki princip. Simboliziral naj bi poroko med nebesi in zemljo. ¬†V antiki je pentagram imel pomen popolnosti.¬† Kasneje v srednjem veku so ga uporabljali v magijske namene proti zlu in urokom, prav tako pa je bil uporaben tudi v arhitekturi in umetnosti. SrednjeveŇ°ki alkimisti so pentagram uporabljali kot simbol za kvintensenco - peti element - eter.¬† Predstavlja¬† Mikrokozmos ‚Äď ńćloveka ‚Äď kot odraz ideje, da je ńćloveŇ°ko bitje perfektno BoŇĺje delo.¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†¬†

Deli svoje mnenje! 0
  Bodi prvi in podaj svoj komentar ter prejmi 3 Ňĺarke!
Teme:
Nalagam...