16
julij

PEAT seminar - Celostna terapija

Organizira: Nova Alkimija
Kdaj: 16. julij ob 10:00 do
17. julij 2022 ob 16:00
Kje:
Prispevek:190‚ā¨
Organizira:Nova Alkimija
Kontakt:051-783-072, grega.gregorec@gmail.com

97 ogledov

PEAT ( Primordialna Energetska Aktivacija in Transcendenca) je tehnika/metoda/, ki se je razvila iz akunpunkture, kineziologije, pranayame in razlińćnih meridianskih metod. V tej metodi so ńćudeŇĺno zdruŇĺena prastara znanja o ńćloveku, ki izhajajo iz vzhodnega in zahodnega sveta, ki so sedaj zdruŇĺena v zakljuńćen sistem.

NajnovejŇ°a dognanja kvantne fizike pa samo nadgrajujejo ta spoznanja in jih naredijo univerzalne, ter praktińćno uporabne za sodobnega ńćloveka.

PEAT temelji na preprińćanju, da je vzrok za vse ńćustvene in psiholoŇ°ke teŇĺave in bolezni, motnja v ńćlovekovem energijskem polju, zato z odpravo energijske motnje izginejo tudi ńćustvene in psihińćne teŇĺave.¬†Metodo je leta 1999 razvil ŇĹivorad Mihajlovińá Slavinski. PEAT kot Ňĺiv sistem se je z leti stalno nadgrajeval in izpopolnjeval.

¬†PEAT metodo uńćinkovito uporabljamo pri razlińćnih teŇĺavah:
¬†- odpravlja vse vrste ńćustvenih teŇĺav in negativnih odzivov
 - odpravlja fobije in strahove, ter odvisnosti vseh vrst
¬†- izjemno uńćinkovit se je Peat pokazal pri strahu pred letenjem
¬†- razreŇ°uje druŇĺinske, ljubezenske in poslovne teŇĺave
¬†- odpravlja teŇĺave z denarjem in obńćutke manjvrednosti in zapostavljenosti
¬†- uńćinkovito pomaga pri razlińćnih alergijah in fizińćnih boleńćinah
¬†- izboljŇ°a samopodobo, koncentracijo, Ň°portne rezultate in pomaga pri uńćenju
¬†- nespeńćnosti in pomankanju motivacije
¬†- zelo olajŇ°a Ňĺalovanja za najbliŇĺjimi
¬†- nevtralizira pretiran strah pred smrtjo, omogońća duhovne izkuŇ°nje...

 

Kaj dobim z udeleŇĺbo na dvodnevnem PEAT seminarju?

¬∑ ¬† ¬†UdeleŇĺenci bodo integrirali svoje Primarne Polaritete

¬∑ ¬† ¬†Nauńćili se boste samoprocesiranja z namenom odstranjevanja svojih lastnih teŇĺav in omejitev

¬∑ ¬†Nauńćili se boste voditi druge ljudi skozi PEAT proces s ciljem integracije klientovih Primarnih Polaritet in odstranjevanja klientovih¬† problemov¬†

PEAT procesi, ¬†ki se bodo uńćili skozi dvodnevni PEAT seminar: Plitki (Bazińćni) PEAT, Globoki PEAT, DP-2, DIP (Peat Direktne Integracije) in vse njihove najaktualnejŇ°e izboljŇ°ave, ki jih v slovenski izdaji knjige o Peatu Ň°e ni in kot dodatek metoda kaŇĺiprsta za instantno odstranjevanje travm in problemov . V vse procese so vkljuńćene vse dosedanje izboljŇ°ave same metode (nekatere od njih so objavljene v novi knjigi ŇĹivorada.M. Slavinskega- PEAT- Novi Putevi) in nekatere s trenerskega izobraŇĺevanja pri ŇĹivoradu M. Slavinskemu.

PEAT je vrhunska metoda, ki nas vodi korak po koraku do enostavnega, uńćinkovitega in hitrega ozdravljenja Ň°tevilnih motenj, alergij in do globokih Spiritualnih izkuŇ°enj.

PEAT ni samo Ň°e ena od Ň°tevilnih metod energetske psihologije, temveńć je v njej zdruŇĺeno vse najboljŇ°e iz vzhodnih metod samorazvoja in samopomońći, ki so na edinstven nańćin vkljuńćena v najnovejŇ°a spoznanja kvantne fizike in zahodne filozofije in ostalih tehnik samopomońći, ki obstajajo na tem prostoru.

PEAT je edinstven tudi zato, ker poleg terapije in odstranjevanja nezaŇĺeljenih stanj vstopa tudi na podrońćje Spiritualnega razvoja. PEAT vam bo omogońćil, da prodrete do najglobljega bistva svojega Bitja, do svojih ‚ÄúPrimarnih Polaritet‚ÄĚ ali Osebnih Kod. Zdaj lahko, na samem seminarju s pomońćjo PEAT-a odkrijete svoji Izvorni Polariteti, ki ste ju kot Spiritualno Bitje ustvarili, ko ste prvińć vstopili v manifestirani univerzum in med katerima sedaj igrate svojo Ňĺivljenjsko igro v Ň°tevilnih Ňĺivljenjskih situacijah. ¬†Osvobodili se boste avtomatińćnega in prisilnega vedenja in obńćutkov, ki vam zastirajo pogled na vaŇ°e resnińćno bistvo, sebstvo. To vam bo odprlo nove poti, da boste lahko postali vse, kar lahko ste, na vsakem podrońćju vaŇ°ega Ňĺivljenja.

Ko postanete Procesor PEATA boste ¬†pospeŇ°ili lastno Duhovno Evolucijo.

Za udeleŇĺbo na seminarju PEATA ¬†niso potrebne nobene izkuŇ°nje ali predznanje.

Veliko ljudi po konńćanem dvodnevnem seminarju obńćuti lahkotnost, neobremenjenost, spontanost in odsotnost "problematińćnih" doŇĺivetij. V dveh dneh predvsem praktińćnega dela, se predela veliko "razlińćnih" vtisov, neprijetnih obńćutkov, kar posamezniku omogońća globoko obńćutenje sreńće in miru. Vse tehnike in metode, ki se jih nauńćite lahko kasneje doma izvajate tudi individualno, kar je vsekakor velika prednost.

҆e besede enega od najbolj poznanih uńćiteljev na Zahodu, Gurdjijeva: ‚ÄúńĆe ŇĺeliŇ° nadaljevati s svojim Spiritualnim razvojem, moraŇ° v dolońćenem trenutku prińćeti pouńćevati druge."

 

Veńć o metodi PEAT na spletni strani:

 https://www.slohipnoterapija.org/peat

Voditelj : Grega Gregorec, certificirani Peat Trener

Datum in ńćas seminarja: sobota 16.7.2022 in nedelja 17.7.2022 od 10.00 do 16.00¬† v Ljubljani ali individualno po dogovoru

 

Vsi udeleŇĺenci dobijo potrebno gradivo.

O samem seminarju bo izdano tudi  potrdilo/certifikat (naziv procesor PEATA).

Cena seminarja PEAT je 190 evrov, ob prijavi 2 oseb je cena 160 evrov za posamezno osebo.

Delo bo potekalo v majhni skupini. Prijave sprejemamo do zasedbe mest.

Vse informacije in prijave na tel: 051/783-072 ali na e-poŇ°to:¬†

grega.gregorec@gmail.com

DOGODEK JE ŇĹE PRETEKEL!

ORGANIZATOR

Celostna terapija in metode samorazvoja: Hipnoza, hipnoterapija, samohipnoza, kvantna transmisija, slikanje avre/aure, zen psihoterapija, duhovna tehnologija- Slavinski, PEAT, DP4, Intenziv Gnoze , bioterapija, meditacije, delavnice in seminarji.

  |  www.slohipnoterapija.org/

Nalagam...