Svetloba.si, spletni portal iskalcev Resnice

Aktivne Osho meditacije

piŇ°e: uredniŇ°tvo
2. maj 2016    3017 ogledov

Kaj so aktivne Osho meditacije?

Aktivne Osho meditacije so meditacije, ki nas vodijo, nas pripeljejo do srediŇ°ńća naŇ°ega obstoja, do naŇ°ega notranjega templja in obńćutka miru. ¬†Aktivne Osho meditacije vkljuńćujejo razlińćne aktivne elemente kot so ples, psihofizińćne vaje, gibanje udov in gibanje naŇ°ega celotnega telesa. Preko aktivnih Osho meditacij v sebi zańćutimo sprostitev globokih ter potlańćenih psihińćnih in fizińćnih napetosti, okrepimo svoj imunski sistem, izboljŇ°amo sposobnost osredotońćenja ter poglabljamo vez s seboj ter prebujamo ńćustva. Aktivne Osho meditacije nas preko telesnega gibanja vodijo v globoko in spontano meditativno stanje.

Primeri aktivnih Osho meditacij

K aktivnim Osho meditacijam spadajo:

Osho kundalini meditacija

Kundalini meditacija pripomore k tem, da nas osvobodi prekomerne telesne in fizińćne napetosti ter odpravi utrujenost.

Gre za meditacijo, ki zbudi naŇ°o lastno energijo preko prebujanja senzitivnosti za naŇ°e telo, telesnih obńćutkov ter osredotońćanja na naŇ° notranji temelj. Osho kundalini meditacija je meditativna tehnika, s katero stopamo na pot notranjega poglabljanja in iskanja sebe ter stopamo po poti osebne rasti in razvoja.

S to vrsto meditacije prebudimo speńćo Ňĺivljenjsko energijo iz korenske ńćakre, ki se dviguje preko ńćaker in ko pride do razsvetljenja se sprosti preko kronske ńćakre navzven. To zaznamo kot odpiranje lotosovega cveta (listov lotosovega cveta).

Meditacija poteka preko razlińćnih faz, kot so: faza tresenja (vibriranja telesa), faza plesa, faza osredotońćanja na misli in obńćutke v telesu in faza leŇĺanja na tleh.

 

Meditacija dihanja skozi ńćakre (Osho Chakra breathing)

Meditacija dihanja skozi ńćakre pripomore, da se prebudimo, se zavemo in spoznamo dogajanje v podrońćju sedmih glavnih telesnih ńćaker.

Te vrste meditacija naŇ°e telo temeljito poŇĺivi, saj je dihanje izjemno intenzivno in globoko, prav tako pa izvajamo izjemno subtilne telesne gibe, s katerimi ońćistimo naŇ°e ńćakre ter posledińćno ońćistimo tudi dele telesa, organe, ki "pripadajo" posamezni ńćakri.

Meditacija je sestavljena iz razlińćnih faz, kot so: faza globokega in hitrega dihanja preko 7 ńćaker (od korenske do kronske) z neŇĺnimi gibanji telesa, faza obratnega predihavanja ńćaker (od kronske do korenske). Ti dve fazi ponovimo 3 krat. Zadnja faza je faza leŇĺanja na tleh in opazovanja telesa.

 

Dinamińćna Osho meditacija

Dinamińćna meditacija se je razvila iz razlińćnih tradicij (gnostińćne, sufijskem jogijske ter zen), v nas prebudi ogromno energije, kar nas posledińćno vodi v meditativno stanje.

S pomońćjo dinamińćne Osho meditacije iz telesa sprostimo potlańćeno, staro in nepotrebno energijo, ki v tem stanju vpliva na nas, naŇ° obstoj, naŇ°e zdravje in sploŇ°no psihofizińćno pońćutje.

Dinamińćna meditacija je sestavljena iz 5 stadijev, ki so: faza kaotińćnega dihanja, faza katarze, faza ¬Ľhu¬ę (sufijska mantra "On"), faza mirovanja in faza plesa.¬†

Osho Nataraj meditacija

Nataraj meditacije je plesna meditacija, ki traja 65 minut. Meditacija ima tri stopnje. V prvi ¬†fazi pleŇ°ete 40 minut na vso mońć (postanete ples), nato 20 minut pońćivate v tiŇ°ini leŇĺe na tleh, zadnjih pet minut pa znova namenite plesu.¬†

 

Osho Nadabrahma meditacija

Nadabrahma meditacija je sedeńća meditacija, kjer z mrmranjem in gibi telesa doseŇĺemo notranjo harmonijo, ravnovesje med telesom in umom. Meditacija poteka v treh fazah, kjer v prvi fazi sede mrmramo 30 minut, sledi faza gibov rok, zadnja faza pa predstavlja sedenje v miru in tiŇ°ini.

 

Druge oblike aktivnih Osho meditacij

Te so meditacija "DŇĺiberiŇ°" (Osho gibberrish meditation), meditacija brez dimenzij (Osho no dimensions meditation), Osho meditacija "Vrtenje" (Osho whirling meditation), "Mandala" meditacija (Osho mandala meditation), Osho smejalna meditacija (Osho laughing meditation), "Vipassana" meditacija,¬†Osho meditacija "Mistińćna vrtnica" (Osho mystic rose meditation), meditacija Devanani (Osho Devavani meditation) in meditacija "Bela halja" - veńćerna meditacija (Osho White robe evening meditation).

V primeru, da vam angleŇ°ki jezik ni neznanka, pa si lahko potek aktivnih Osho meditacij podobneje ogledate na¬†sledeńći strani¬†ter jih takoj preizkusite.Deli svoje izkuŇ°nje! 0
  Bodi prvi in podaj svoj komentar ter prejmi 3 Ňĺarke!
Nalagam...