Grega Gregorec

Kvantna Transmisija

piŇ°e: Grega Gregorec
28. junij 2013    271 ogledov

Kaj je Kvantna Transmisija in kaj lahko prińćakujem?

Kvantna Transmisija je energetski prenos, ki ¬†pomaga pri dvigu zavesti in v posamezniku prebuja notranjega zdravilca. Transmisija se istońćasno odvija na fizińćni, ńćustveni, mentalni, psiholoŇ°ki in duhovni ravni. Energija deluje tam, kjer je najpotrebnejŇ°a, na najboljŇ°i in najbolj naraven nańćin. Zdravljenje in energetski prenos sta popolnoma usklajena s potrebami posameznika, tako da vsak dobi to, kar v danem trenutku¬† za svoj razvoj najbolj potrebuje.

Kvantna Transmisija je celosten in integralen pristop, saj so v njej zdruŇĺene uńćinkovite metode in pristopi, ki so nadgrajeni na uńćinkovit nańćin.

Kvantna Transmisija v svojem delovanju ni selektivna. Pomaga vsem in vedno. Za njo ni ¬Ľlahkih¬ę ali ¬ĽteŇĺkih¬ę okoliŇ°ńćin ali stanj. Energija gre tja, kjer je najpotrebnejŇ°a in pomaga in podpira sam proces samozdravljenja in samozavedanja. Transmisija nima nobenega verskega ali religioznega predznaka.

Kvantna Transmisija je prenos ńćiste zavesti brez konceptov in ideologij.

Transmisija deluje tudi v primeru, ńće v njo ne verjamete. V praksi se je pokazala odlińćna pri reŇ°evanju ńćustvenih in psiholoŇ°kih problemov, pri osvobajanju od travm, brez da bi jih bilo potrebno ponovno podoŇĺivljati. Veliko posameznikov porońća tudi o Ň°iritvi zavesti, doseganju notranjega miru in o postopni deidentifikaciji od svojega fizińćnega telesa. Omogońća vzpostavljanje nemotenega pretoka Ňĺivljenjske energije, kar se odraŇĺa v izboljŇ°anju telesnega pońćutja in zdravja, poviŇ°ana energija pa Ňĺivljenju vrańća vedrino in optimizem.

KVANTNA TRANSMISIJA  pomaga pri:

  • - doseganju popolnega notranjega miru
  • - globoki prenovi in zdravljenju - na podzavestni ravni
  • ¬†- aktiviranju samozdravilnih sposobnosti
  • - doŇĺivetju svoje duŇ°ne-duhovne esence
  • - Ň°irjenju zavesti
  • - dvigu v dimenzije svoje veńćne biti
  • - osvobajanju od ponavljajońćih se karmińćnih vzorcev
  • - doŇĺivetju Ňĺivljenja kot ńćiste,¬†brezpogojne¬†radosti
  • - ńćustveni in mentalni transformaciji
  • - duhovnem prebujanju

Kdo izvaja Kvantno Transmisijo?

Kvantno Transmisijo vodi in izvaja Grega Gregorec, ki je tudi avtor same metode.

Ali izvajate tudi individualne Transmisije?

Nekateri me spraŇ°ujete glede moŇĺnosti individualne Transmisije. MoŇĺno je tudi individualno izvajanje Transmisije, ki se¬† izvaja na dogovorjenem obisku ali na daljavo ob dolońćeni uri.

Kako sodelovati v Kvantni Transmisiji- zdravljenju?

Prijavite se preko e-poŇ°te.¬†Sama prijava velja samo za aktualno torkovo transmisijo. Vsak teden se je potrebno sproti prijavljati.¬†Prijave se sprejemajo za vsako torkovo transmisijo posebej, najkasneje do 20.00 ure vsak torek .

¬† ¬† ¬† ¬† ¬†¬†S prijavo preko e-poŇ°te¬†kvantna.transmisija@gmail.com¬†sodelujete v aktualni torkovi transmisiji (sporońćila o ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† prejetju prijave veńć ne poŇ°iljam, razen posameznikom, ki se prijavijo ńćisto na novo).¬†

V ńćasu transmisije je najbolje, da najdete miren prostor, se namestite v udoben poloŇĺaj, leŇĺe ali sede in da ste ńćim bolj sproŇ°ńćeni.¬† V ńćasu transmisije opazujte svoje telo, obńćutke in tok misli. Ońći imate lahko zaprte. Ni nobene potrebe, da bi bili preveńć koncentrirani.

Kar je potrebno je, da se prepustite in opazujete. Med samo transmisijo vam ni potrebno nińćesar spreminjati ali menjati.

Karkoli se pojavi med transmisijo ( misli, ńćustva, slike, telesne senzacije) ali se ne pojavi- vse to popolnoma odgovarja potrebam posameznika v danem trenutku.¬†Gre za popolno sprejemanje tega, kar se dogaja v danem trenutku.

Priporońćljivo je, da si pred zańćetkom Transmisije vzamete nekaj ńćasa za sproŇ°ńćanje in tiŇ°ino, da se ńćim bolje pripravite na samo sprejemanje pretoka ńćiste zavesti. Posamezniki porońćajo, da se na ta nańćin izkuŇ°nja Transmisije Ň°e poglobi in intenzivira.

Pogoj za udeleŇĺbo na Transmisiji je polnoletnost.

Svojo izkuŇ°njo v Transmisiji je priporońćeno tudi opisati, tako, da imam povratne informacije, ki se marsikdaj pokaŇĺejo kot zelo koristne.

 

Vir: https://www.slohipnoterapija.org/transmisija-4-dnevni-energijski-prenos
Kako se pa tebi zdi? 0
  Bodi prvi in podaj svoj komentar ter prejmi 3 Ňĺarke!
Nalagam...