Grega Gregorec

Hipnoza in njeno delovanje

piŇ°e: Grega Gregorec
5. september 2013    364 ogledov

Hipnoza ima ogromno razlińćnih definicij in razumevanj glede¬† njenega delovanja. Pojem ¬Ľhipnoza¬ę prihaja od grŇ°ke besede ¬ĽHypnos¬ę, kar pomeni ¬Ľspanje¬ę.

Hipnozo lahko ¬†razumemo kot posebno stanje, ki je podobno plitkemu spanju ali globoki sproŇ°ńćenosti, v kateri posameznik funkcionira na dolońćenem stanju zavesti, ki pa ni obińćajno zavestno stanje.

ńĆe vpraŇ°amo povpreńćno osebo glede hipnoze, dobimo najveńćkrat odgovor, da je hipnoza oblika zavesti, kakor je to npr.spanje.

Sodobna znanost je danes priŇ°la do zakljuńćkov, da so ¬Ľhipnotizirani¬ę subjekti popolnoma budni in zavestni.

Hipnoterapevt uporablja razlińćne metode in tehnike, ki omogońćajo posamezniku globoko sproŇ°ńćenost in umiritev uma, kar omogońća spremembo na celińćni ravni. Posameznik v tem stanju drugańće reagira na slike, ideje in misli.

Hipnoza in hipnoterapija nauńćita ljudi kako lahko spremenijo svoje stanje zavesti. Na ta nańćin lahko z globoko sprostitvijo vplivajo na telesne aktivnosti in ńćustvene/mentalne reakcije. Zavest, ki se je ves ńćas borila proti neprijetnim mislim, ali jih je hotela spremeniti v nekaj pozitivnega, sedaj pońćiva v svojem naravnem, obińćajnem stanju. V stanju globoke sprostitve se ureja samoregulacija telesa, kar omogońća dvig imunskega sistema in naravno delovanje telesa in njegovih notranjih mehanizmov.

Od zańćetka naŇ°ega Ňĺivljenja imamo neŇ°teto razlińćnih izkuŇ°enj, obńćutkov, spominov, identifikacij‚Ķin na ta nańćin se nauńćimo odzivati na Ňĺivljenjske situacije okoli nas.

Vsakińć, ko se nam nekaj podobnega zgodi, se naŇ° celińćni spomin vezan na podobne situacije v trenutku aktivira in to vkljuńćuje naŇ°e fizińćne in ńćustvene draŇĺljaje, kar obńćutimo lahko kot nekaj prijetnega ali neprijetnega. Prijetno nam je vŇ°eńć, neprijetne pa ponavadi zavrańćamo in imamo odpor do te vrste izkuŇ°nje. Veńć kot je odpora do teh situacij, veńćji problem imamo.

Hipnoterapevt uporablja razlińćne metode in pristope, ki spremenijo odziv telesa na celińćni ravni, kar se odraŇĺa v spremembi zaznave in reakcije na posamezno dogajanje. Negativna energija, ki je ujeta v posameznih situacijah se izprazni in naŇ° odziv se temu primerno spremeni. Hipnoterapevt razume dinamiko dogajanja v posamezniku in prilagodi nańćin dela osebi, ter njegovemu/njenemu problemu. Pri nekaterih bo lahko uporabil hipnozo, pri drugih pa kakŇ°en drug pristop, ki posamezniku najbolj koristi.

Med hipnozo se telo sprosti, misli postanejo osredotońćene.

Hipnoza zniŇĺa krvni tlak, umiri se bitje srca in spreminja razlińćne vrste aktivnosti moŇĺganskih valov. Na ta nańćin zavestni um pońćiva, podzavestni um pa postane pozoren in direktno fokusiran na¬† sugestije, ki prihajajo iz zunanjega vira ( hipnoterapevt, posnete sugestije‚Ķ). Nekateri ljudje sprejemajo sugestije bolje kot ostali. Z razlińćno dojemljivostjo posameznika na hipnozo in sugestije se je ukvarjala¬† Ň°tudija Univerze v Standfordu, ki je pokazala izjemno zanimiva dejstva, ki vplivajo na posameznikovo hipnotińćno dojemljivost. Veńć o tem pa v naslednjem prispevku.

Vir: www.slohipnoterapija.org
Deli svoje mnenje! 0
  Bodi prvi in podaj svoj komentar ter prejmi 3 Ňĺarke!
Nalagam...